Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeGemeentelijk archeoloog

Gemeentelijk archeoloog

Vacature

Gemeentelijk archeoloog

voor 18 uur per week

Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’ en vanuit de uitgangspunten van de regie gemeente, werft de gemeente Wijk bij Duurstede een gemeentelijk archeoloog. Wijk bij Duurstede heeft een rijk en gevarieerd bodemarchief en een lange bewoningsgeschiedenis, mede aan het licht gebracht door de vele toonaangevende opgravingen. Ook in de komende jaren is aandacht voor de archeologie noodzakelijk.

De archeoloog zal het bodemarchief bewaken en bijdragen aan de versterking van de cultuurhistorische identiteit van de gemeente. Als gemeente archeoloog adviseer je het gemeentebestuur over de archeologische monumentenzorg en ben je de vraagbaak voor burgers en ambtenaren op het gebied van archeologie in brede zin.

Wat ga je doen

·        Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en geeft advies over de inpassing van archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen op het raakvlak van erfgoed en ruimtelijk beleid (o.a. omgevingsvisies in het kader van de Omgevingswet). Je beoordeelt omgevingsvergunningen en andere aanvragen in het kader van de Erfgoedverordening Gemeente Wijk bij Duurstede 2012. Je verleent archeologievergunningen en stelt archeologieparagrafen op.

·        Je beoordeelt archeologische onderzoeksrapporten en selectieadviezen van onderzoeksbureaus; Je stelt zelf PvE’s op of beoordeelt PvE’s en PvA’s van gekwalificeerde bureaus.

·        Je treedt op als contactpersoon voor inwoners, amateurarcheologen, bedrijven en/of andere instanties. Je onderhoudt interne en externe overlegstructuren en netwerken op het gebied van de archeologie. Je voert overleg met initiatiefnemers en belanghebbenden over vergunningaanvragen en ruimtelijke ontwikkelingen en organiseert waar nodig informatiebijeenkomsten.

·        Je wilt archeologie bij een breed publiek onder de aandacht brengen door het maken van publicaties, mede organiseren van tentoonstellingen en deelname aan de Nationale Archeologiedagen.

·        Je neemt deel aan de bijeenkomsten in het kader van het nominatieproces werelderfgoed Limes.

Wie zoeken wij

·        Je hebt een BA, maar bij voorkeur Master, in de Noordwest – Europese archeologie of daarmee vergelijkbare opleiding. Je beschikt over minimaal 4 jaar werkervaring in de Nederlandse archeologie, liefst ook in een beleidsondersteunende rol bijvoorbeeld bij een gemeentelijke organisatie of Omgevingsdienst. Je beschikt over een actorstatus van minimaal KNA-archeoloog Landbodems. De status van Senior KNA-archeoloog - of het binnenkort bereiken daarvan - strekt tot aanbeveling.

·        Je hebt aantoonbare kennis van, en ervaring met, de archeologie van het Midden-Nederlandse rivierengebied en stadskernonderzoek. Je hebt de ambitie om je de kennis over de archeologie van Wijk bij Duurstede (Dorestad) snel eigen te maken.

·        Je hebt aantoonbare kennis van de Erfgoedwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanverwante wet- en regelgeving.

·        Je bent iemand met een verbindend vermogen die van nature creatief meedenkt met belanghebbenden over kansen, mogelijkheden en oplossingen. Je hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk. Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur.

Team Leefomgeving

Team Leefomgeving (LFO) bestaat uit 18 medewerkers en houdt zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van LFO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. Het team is verantwoordelijk voor taakvelden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, verkeer, monumentenzorg, archeologie, natuur en landschap.

 

Wij bieden jou

We bieden een ambitieuze organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten. Het salaris bedraagt maximaal € 4.225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (indicatief gewaardeerd in schaal 10). De gemeente kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuze Budget. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan dit een aanstelling voor onbepaalde tijd worden.

Solliciteren?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur brief en CV (voorzien van jouw actor registratienummer) uiterlijk 28 februari naar https://vacatures.one/13381. De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 8 maart. Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Pieter Zwaan, teamleider Leefomgeving (via 0343-595657 of pzwaan@wijkbijduurstede.nl) of bij Wendy Norg, beleidsadviseur Monumentenzorg en Archeologie (via 0343-595551). Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met P&O via personeel-en-organisatie@wijkbijduurstede.nl .

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Esther van Kouwen van Gemeente Wijk bij Duurstede ( 0343 595 587)

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595