Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Wijk bij DuurstedeAdviseur Wonen & Ruimtelijke ontwikkeling

Adviseur Wonen & Ruimtelijke ontwikkeling

Vacature

Adviseur Wonen & Ruimtelijke ontwikkeling

voor 32 – 36 uur per week

Vanuit het perspectief ‘groot genoeg om klein te blijven’ en vanuit de uitgangspunten van de regie gemeente, werft de gemeente Wijk bij Duurstede een adviseur Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling.

Woon opgaven

 • Je bent verantwoordelijk voor de actualisatie van de nieuwe Woonvisie, als opvolger van de huidige Woonvisie 2016-2021, jaarlijks stel je samen met de corporaties de prestatieafspraken op en zorg je voor uitvoering van de afspraken
 • Je geeft mede vorm aan het gemeentelijk woningbouwprogramma
 • Je begeleidt de totstandkoming van ons woonwagenbeleid
 • Je zorgt regelmatig voor actualisatie van de Huisvestingsverordening en bijbehorende beleidsregels
 • Je bent opdrachtgever voor het Vierde Huis, die onze urgentieaanvragen behandelt
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in regionaal verband met name de U16 gemeenten

Opgaven Ruimtelijke ontwikkeling

 • Je behandelt principeverzoeken voor ruimtelijke ontwikkelingen en verzoeken tot wijziging van bestemmingsplannen
 • Je begeleidt procedures tot wijziging van een bestemmingsplan
 • Je verzorgt en begeleidt uitgebreide procedures op het gebied van afwijkingen van bestemmingsplannen
 • Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State
 • Je bent mede verantwoordelijk voor ontwikkeling van ruimtelijk beleid en ruimtelijke visies op een afgebakend terrein (zoals bijvoorbeeld de welstandsnota)
 • Je voert overleg met belanghebbenden over ruimtelijke ontwikkelingen en organiseert waar nodig (informatie)bijeenkomsten
 • Je initieert, organiseert en onderhoudt interne en externe overlegstructuren en netwerken

 

Wij zoeken

Je beschikt over een relevante opleiding, bijvoorbeeld planologie op ten minste hbo niveau, hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en/of wonen en hebt kennis van actuele wet- en regelgeving. Je bent iemand die zelfstandig kan opereren, flexibel is en goed kan samenwerken. Het werken in een politiek-bestuurlijk omgeving past bij jou. Je bent een verbinder die creatief meedenkt met belanghebbenden over kansen, mogelijkheden en oplossingen. Je neemt initiatief, hebt overtuigingskracht en kunt jezelf goed uitdrukken, zowel verbaal als schriftelijk. Je bent een prettige en doortastende gesprekspartner voor inwoners, ondernemers, collega’s en bestuur. Je hebt een duidelijke visie op ruimtelijke kwaliteit. Je bent in staat een afweging te maken tussen verschillende belangen en kan die afweging helder verwoorden. Wij vinden motivatie en match met de competenties belangrijker dan jarenlange werkervaring.

 


 

Wij bieden

We bieden een ambitieuze organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen geeft om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Heb je ondersteuning nodig in groei middels opleiding of cursus? Daar denken we graag over mee. Het salaris bedraagt – afhankelijk van jouw ervaring - max. € 4.225,- b/m  o.b.v. 36 uur. Daarnaast ontvang je maandelijks een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% om vrij te besteden aan beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan dit een aanstelling voor onbepaalde tijd worden.

 

Team Leefomgeving (LFO)

De 18 medewerkers van team LFO houden zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van LFO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. LFO is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, verkeer, natuur en landschap.

Solliciteren?

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur brief en CV uiterlijk 29 augustus 2019 via https://vacatures.one/15151 . Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Pieter Zwaan, teamleider Leefomgeving via 0343-595657 of p.zwaan@wijkbijduurstede.nl Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met P&O via personeel-en-organisatie@wijkbijduurstede.nl . De 1e gesprekken zijn gepland op vrijdag 6 september 2019.

Vanwege de vakantieperiode wordt deze vacature tegelijk intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Over de organisatie

De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Als regiegemeente willen we snel kunnen inspelen op veranderingen. We willen met een frisse blik naar de opgaven kijken, oplossingsgericht en innovatief. Dit betekent een andere manier van denken, werken en organiseren. De Wijkse organisatie wordt herkend aan vier kenmerken: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

meer over Gemeente Wijk bij Duurstede

Adres

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

0343 595595