Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente VlaardingenSenior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

Vacature

Beeldmerk

Vlaardingen is geschiedenis, havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas. Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. De samenleving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Wij zijn voor het team Economie, Wonen, Ruimte en Milieu van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling op zoek naar een

Senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening

36 uur per week (100%)

Algemene informatie

Binnen de afdeling Stedelijke Ontwikkeling wordt gewerkt aan stedelijke opgaven. Binnen het team Economie, Wonen, Ruimte en Milieu wordt vanuit de verschillende vakgebieden gewerkt aan de ontwikkeling van beleid en advies. We adviseren het gemeentebestuur, hiervoor werken we nauw samen met inwoners en partners. De ligging van Vlaardingen langs grootschalige infrastructuur, met havens aan de Nieuwe Maas en industrie aan de overkant, maakt dat we te maken hebben met veelzijdige, boeiende maar ook complexe opgaven. Er is volop ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Je functie

 • Het opstellen van ruimtelijke plannen en het verzorgen van beleidsdocumenten op het gebied  van de fysieke leefomgeving. Daarvoor werk je integraal samen met andere vakgebieden zoals volkshuisvesting, verkeer, milieu, economie, groen en duurzaamheid;
 • Je vertaalt waar nodig het nationale en provinciale ruimtelijk beleid en regelgeving naar gemeentelijk niveau;
 • Je adviseert bestuur, management en collega’s op het gebied van ruimtelijke fysieke leefomgeving;
 • Je voert het bestemmingsplanproces van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven; dit kan betekenen dat je af en toe als projectleider optreedt;
 • Je voert regie en participeert in diverse overlegvormen met belanghebbenden en betrokken instanties met het oog op ontwikkeling en implementatie van beleid en belangenbehartiging;
 • Je bewaakt de integraliteit van projecten en plannen en met als aanpak gepaste oplossingen vinden voor eventuele knelpunten;
 • Je adviseert over en beoordeelt complexe ruimtelijke verzoeken;
 • Je draagt zorg voor interactie met betrokkenen en belanghebbenden, zowel intern als extern;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van RO. Je stelt beslisdocumenten en –trajecten op en bent het beleidsinhoudelijke aanspreekpunt;
 • Je gaat een bijdrage leveren aan de implementatie van de Omgevingswet.

Je profiel

 • Je hebt minimaal een HBO- opleiding Planologie, Ruimtelijke Ordening of vergelijkbaar;
 • Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je bent een generalist en hebt kennis van de fysieke leefomgeving in de brede zin;
 • Je bent klantgericht, resultaatgericht, communicatief sterk en adviesvaardig;
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kunt dit betrekken in je advisering;
 • Je hebt een ondernemende houding;
 • Je bent gericht op samenwerking en vindt het leuk bij te dragen aan de doorontwikkeling van het team;
 • Je denkt in mogelijkheden, gaat pragmatisch te werk, je denkt mee met organisaties én overziet het proces.

Ons aanbod

Afhankelijk van je opleiding en ervaring wordt bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal wordt geplaatst. Het maximumsalaris van de functieschaal van deze functie bedraagt € 4.859,- bruto per maand (schaal 11) bij een volledige werkweek (36 uur). De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw ingepast in de functiefamilie beleidsmedewerker A.

Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Ilze Kooijman, teammanager a.i., via telefoonnummer (010) 248 4000.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Teun Vreugdenhil, sr. HR adviseur, via telefoonnummer 010 248 4000.

We hopen op je komst, want voor een senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening zijn er veel Vlaardingen te doen. Solliciteer direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 1 oktober 2018.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Sermin Kirmit van gemeente Vlaardingen ( 0102484238)

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000