Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente VlaardingenSenior accounthouder onderwijshuisvesting

Senior accounthouder onderwijshuisvesting

Vacature

Het Team Onderwijs, Sport en Vrijwillige inzet (OS&V) van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is op zoek naar een

Senior Accounthouder Onderwijshuisvesting

36 uur per week (100%)

Algemene informatie

Het Team OS&V is een veelzijdig team met belangrijke taken binnen de stad.

De belangrijkste taken op het gebied van onderwijs zijn onderwijskansenbeleid, onderwijshuisvesting, leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het leerlingenvervoer.

Bij sport is veel aandacht voor sportstimulering en accommodaties. Ook draagt het team zorg voor de uitvoering van het sport- en beweegbeleid van de gemeente.

Vrijwillige inzet biedt stimulering en ondersteuning in de breedste zin aan organisaties, personen en initiatieven binnen het vrijwilligersveld.

Je functie

De senior accounthouder Onderwijshuisvesting is de proactieve spil vanuit de gemeente binnen het vakgebied. Je kent de wettelijke kaders die voor onderwijs gelden en bent op de hoogte van de uitvoering van de lokale onderwijshuisvestingstaak. Je adviseert het management en het college van burgemeester en wethouders hierover en komt met vernieuwende ideeën en oplossingen. Tevens ben je de aangewezen gesprekspartner voor schoolbesturen en directies. Dit op basis van gelijkwaardigheid. Je werkt in teamverband aan het oplossen van verschillende vraagstukken binnen het onderwijs in Vlaardingen en de relaties die dit heeft met zorg, kinderopvang en andere relevante maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast draag je zorg voor een actueel en correcte gemeentelijke verordening op het terrein van onderwijshuisvesting. Je bent op de hoogte van de voortgang van lopende zaken en bewaakt vanuit de gemeente de budgetten. Je bent een aanjager van innovatie, analyseert onderzoeken, cijfers en beleid van andere overheden en signaleert belangrijke ontwikkelingen.

De belangrijkste onderwerpen die de komende periode inzet en energie zullen vragen zijn:

 • Onderwijshuisvestingscyclus (programma en overzicht onderwijshuisvesting en uitvoeringvoorgaande programma’s onderwijshuisvesting), inclusief het besluitvormingstraject en de financiële dekking;
 • Integraal Huisvestingplan (mede)opstellen en uitvoeren basis- en voortgezet onderwijs;
 • Adviseren gezond binnenklimaat en duurzaamheid schoolgebouwen;
 • Adviseren omtrent mogelijkheden doordecentralisatie onderwijshuisvesting;
 • Mede vormgeven van het onderwijsbeleid in relatie tot onderwijshuisvesting;

  Je profiel

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van onderwijshuisvesting;
 • Je kunt makkelijk schakelen met aanverwante beleidsterreinen zoals financiën, vastgoed, duurzaamheid etc.;
 • Je hebt een sterk gevoel voor de politiek-bestuurlijke dynamiek binnen een gemeente. Je begrijpt wat regievoering vanuit een gemeente vraagt en kunt deze opgaven vertalen naar heldere, goed geschreven voorstellen en de praktijk van alledag;
 • Je straalt enthousiasme uit, hebt een doortastende werkaanpak en bent collegiaal;
 • Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten op je eigen beleidsterrein(en) en vertaalt deze in concrete voorstellen en oplossingsrichtingen;
 • Je bent resultaatgericht en bent in staat om te enthousiasmeren en te verbinden, maar ook om zakelijk op te treden waar dat nodig is. Verder ben je communicatief sterk, ook in minder gemakkelijke situaties.

  Ons aanbod

  Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt nader bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal geplaatst wordt. Het maximumsalaris van de indicatieve functieschaal van deze functie bedraagt € 4.787- bruto per maand (schaal 11) bij een volledige werkweek (36 uur). De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw indicatief ingepast in functiefamilie adviseur en bandbreedte A.

  Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 16,3% van je salaris.

  Informatie en sollicitatie

  Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ruud Geneste, teammanager, telefoon (010) 248 4762.

  Word jij enthousiast van deze Vlaar-dingen? Solliciteer dan direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag voor 21 november 2017.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Sermin Kirmit van gemeente Vlaardingen ( 0102484238)

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000