Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente VlaardingenBeleidsadviseur onderwijs

Beleidsadviseur onderwijs

Vacature

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de stad zetten we ons in voor de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zoveel mogelijk samen met Vlaardingers en instellingen die actief zijn voor de stad.

Het Team Onderwijs, Sport en Vrijwillige inzet (OS&V) van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is op zoek naar een

Beleidsadviseur onderwijs

36 uur per week (100%)

Tijdelijk voor de duur van 2 jaar

Algemene informatie

De gemeente Vlaardingen ziet het als haar taak samen met het onderwijs te zorgen voor sociale samenhang, algemeen welzijn, economische groei en welvaart in haar gemeente. De afgelopen jaren is er al veel bereikt. We zijn voorloper bij de integrale kindcentra ontwikkeling, er ligt een stevige basis wat betreft voor- en vroegschoolse voorzieningen en er is een regionaal bureau leerplicht in ontwikkeling.

De uitdagingen voor de komende tijd zijn: Nieuwe onderwijs visie, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdzorg, verdere doorontwikkeling van onderwijs achterstandenbeleid, integrale kindcentra en onderwijs en arbeidsmarkt.

Je functie

De beleidsmedewerker onderwijs is een inhoudelijke sterke onderwijskundige die vanuit de inhoud het onderwijsnetwerk weet te verbinden. Je kent de wettelijke kaders die er voor onderwijs gelden en bent op de hoogte van de uitvoering van de lokale onderwijshuisvestingstaak. Je adviseert het management en het college van burgemeester en wethouders hierover en komt met vernieuwende ideeën en oplossingen. Tevens ben je de aangewezen gesprekspartner voor schoolbesturen en directies. Dit op basis van gelijkwaardigheid. Je werkt in teamverband aan het oplossen van verschillende vraagstukken binnen het onderwijs in Vlaardingen en de relaties die dit heeft met zorg, kinderopvang en andere relevante maatschappelijke voorzieningen. Je bent een aanjager van innovatie, analyseert onderzoeken, cijfers en beleid van andere overheden en signaleert belangrijke ontwikkelingen.

De belangrijkste onderwerpen die de komende periode inzet en energie vragen, zijn:

 • het uitvoering geven aan de ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdzorg;
 • de onderwijs en arbeidsmarkt;
 • het doorontwikkelen van onderwijsachterstandbeleid;
 • de doorontwikkeling van integrale kindcentra;
 • het mede ontwikkelen van de onderwijsvisie;
 • mede vormgeven van het onderwijsbeleid in relatie tot onderwijshuisvesting.

Je profiel

Wij zijn op zoek naar daadkrachtige kandidaat met een academisch-werk en denkniveau:

 • Je hebt brede kennis van het onderwijs, zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO;
 • Je hebt ervaring in een netwerkfunctie;
 • Je kunt makkelijk schakelen met aanverwante beleidsterreinen zoals het sociaal domein. Je bent bekend met gebiedsgericht werken en hebt affiniteit met financiële vraagstukken;
 • Je bent omgevingsbewust en hebt affiniteit met een bestuurlijk-politieke omgeving. Je bent in staat belangen samen te brengen en te bewegen in een complex krachtenveld;
 • Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten op je eigen beleidsterrein(en) en vertaalt deze in concrete voorstellen en oplossingsrichtingen;
 • Je stimuleert het ondernemerschap van het netwerk en de individuele netwerkpartners. Je investeert in het succes van het collectief;
 • Je hebt een doortastende werkaanpak en weet hoe je resultaten kunt behalen bijvoorbeeld met de netwerkpartners;
 • Je bent in staat om concrete afspraken te maken met uitvoerende partijen en weet hoe je vanuit inhoud en relatie partijen kunt stimuleren en kunt aanspreken;
 • Je bent communicatief sterk, ook in minder gemakkelijke situaties;
 • Je hebt een beleidsmatige en procesmatige focus en ben je een verbinder tussen mensen, inhoud en proces.

Ons aanbod

Een afwisselend werkpakket in een dynamische omgeving. Een prettige werksfeer in een team met drie andere betrokken onderwijs collega’s.

Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt nader bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal geplaatst wordt. Het maximumsalaris van de indicatieve functieschaal van deze functie bedraagt € 4.859,- bruto per maand (schaal 11) bij een volledige werkweek (36 uur). De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw indicatief ingepast in functiefamilie adviseur en bandbreedte A.

Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB) Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Mike Middeldorp, teammanager, telefoon 010-2484000.

We hopen op je komst, want voor een beleidsadviseur onderwijs zijn er veel Vlaardingen te doen. Solliciteer direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag vóór 16 november 2018.

Voor deze functie wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Sermin Kirmit van gemeente Vlaardingen ( 0102484238)

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000