Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

gemeente VlaardingenAdviseur Ruimte

Adviseur Ruimte

Vacature

Vlaardingen is geschiedenis, havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas. Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. De samenleving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we, en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Wij zijn voor het team Economie, Ruimte, Milieu en Wonen van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling op zoek naar een

Adviseur Ruimte

36 uur (100%)

Binnen de afdeling Stedelijke Ontwikkeling wordt gebiedsgericht gewerkt aan stedelijke opgaven. Binnen het team Economie, Ruimte, Milieu en Wonen wordt vanuit de verschillende vakgebieden gewerkt aan de ontwikkeling van beleid en advies. We adviseren het gemeentebestuur, hiervoor  werken we nauw samen met inwoners en partners. De ligging van Vlaardingen langs grootschalige infrastructuur, met havens aan de Nieuwe Maas en industrie aan de overkant, maakt dat de rol van adviseur ruimte enorm veelzijdig, boeiend en complex is. Er is volop ruimte voor initiatief en ontwikkeling.

Binnen de gemeente Vlaardingen werken we in programmavorm aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Vanuit het team dragen we hier actief aan bij. Dit vraagt de komende jaren een grote omslag in doen en denken van de hele organisatie, in aansluiting op de visie voor de organisatie: Sturen op verbinding, ramen en deuren open.

Wat ga je doen:

Als adviseur Ruimte ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het ontwikkelen van, adviseren over en toepassen van ruimtelijk beleid. Samenhang en samenwerken met andere disciplines, zoals milieu, economische zaken, verkeer en wonen, zijn daarbij uitgangspunt. Je bent als adviseur nauw betrokken bij projecten in de stad en je neemt deel in projectgroepen. Daarnaast adviseer je inwoners, ondernemers, collega’s en bestuurders over ruimtelijke kaders en procedures, bijvoorbeeld afwijkingsprocedures. Je schuift als adviseur aan bij intakegesprekken met initiatiefnemers in de stad en je bent betrokken bij het optimaliseren van werkprocessen. Vragen van inwoners en ondernemers ga je (helpen) vertalen naar concrete acties die nodig zijn om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Wat vragen we:

  • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau en hebt enkele jaren ervaring met planprocessen en als adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening;
  • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving;
  • Je hebt ervaring met gemeentelijke besluitvormingsprocedures;
  • Je politieke antenne is goed ontwikkeld en kunt hierop als adviseur acteren;
  • Je bent in staat om binnen en buiten de kaders en je eigen vakgebied te denken en daar de juiste mensen bij te betrekken, zowel intern als extern;
  • Je bent een stevige gesprekspartner voor collega’s, management en bestuurders;
  • Je bent dienstverlenend ingesteld;
  • Je bent communicatief sterk en stemt je boodschap af op je doelgroep;
  • Je bent gericht op samenwerking en vindt het leuk bij te dragen aan de doorontwikkeling van het team.

Ons aanbod:

Afhankelijk van je opleiding en ervaring wordt  bepaald of je in de aanloopschaal dan wel in de functieschaal wordt geplaatst. Het maximumsalaris van de functieschaal van deze functie bedraagt

€ 4.225,- bruto per maand (schaal 10) bij een volledige werkweek (36 uur). De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw ingepast in de functiefamilie adviseur C.

Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 16,3% van je salaris.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Bregje Poelman, teammanager,

via telefoonnummer (010) 248 4207.

Word jij enthousiast van deze Vlaar-dingen? Solliciteer dan direct via onze website www.werkenvoorvlaardingen.nl. We ontvangen je sollicitatie graag voor 13 juli 2018.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Natasja van der Waal van gemeente Vlaardingen ( 010 248 4238)

Over de organisatie

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas!

Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties in onze stad werken we aan de ontwikkeling van Vlaardingen. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef.

We zijn op zoek naar talenten om dit samen met ons verder vorm te geven. Eigen initiatief waarderen we en we zien je het liefst zo veel mogelijk samen met Vlaardingers actief voor onze stad.

Samen werken we aan beloofde resultaten, met ruimte om te leren én een gevoel van trots.

meer over gemeente Vlaardingen

Adres

Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

010 248 4000