Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Venlo Teamleider buitendienst en beheer sportexploitaties

Teamleider buitendienst en beheer sportexploitaties

Vacature

Wij zijn op zoek naar een teamleider Buitendienst en beheer sportexploitaties

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo, met ruim 100.000 inwoners, staat op een kruispunt in haar geschiedenis en is volop in transitie. Er is een duidelijke behoefte zich positief te willen onderscheiden van andere steden en regio’s. Deze ambitie is vertaald in de strategische visie Venlo 2030 waarin een langetermijnperspectief voor Venlo is geschetst. Daarin ligt een sterke nadruk op verjonging, vernieuwing en een transformatie naar een economisch sterke en sociale centrumstad in en voor Noord-Limburg. Doel is de inspanningen van de organisatie te richten en goed met elkaar, maar ook met de buitenwereld, te verbinden.

De gemeentelijke organisatie is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan deze ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De organisatie is plat georganiseerd. Er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt.

Team Buitendienst en beheer sportexploitaties


Het team bestaat uit ruim 80 vaste medewerkers en 35 medewerkers van de WAA. Het team houdt zich bezig met de zorg voor de bij het team passende beleidsontwikkeling, beleidsvoorbereiding, werkuitvoering, interne controle en evaluatie op het gebied van

 • Correctief onderhoud wegen en groen   
 • Begraafplaatsen
 • Markten  
 • Kermissen
 • Haven  
 • Gladheidsbestrijding
 • Zwembad
 • Reinigingen van wegen e.d.
 • Binnen en buitensportaccommodaties

Taken

De teamleider:

 • Heeft als kerntaak het ontwikkelen en faciliteren van medewerkers: het vergroten van hun professionaliteit en vakmanschap, hun wendbaarheid om met nieuwe ontwikkelingen te kunnen omgaan en hun verbinding met collega’s, stakeholders en de directe omgeving;
 • Is in staat teamgericht leiding te geven, waarbij gestuurd wordt op het realiseren van resultaat. Hierbij word je ondersteund door o.a. rayonleiders;
 • Staat open voor vernieuwing en innovatie, bevorderen deze en kunnen deze borgen in het team;
 • Is integraal manager en draagt zorg voor de realisatie van de resultaatafspraken van medewerkers. Je houdt ook de personeelsgesprekken (beoordelen, resultaatafspraken maken) met alle medewerkers;
 • Heeft een concern brede verantwoordelijkheid: hij/zij stuurt op samenwerking, afstemming en verbinding en het leveren van een bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie, in samenwerking met programmamanagers, die vanuit de inhoud sturen op het realiseren van programmadoelstellingen;
 • Geeft operationeel leiding, waaronder de uitvoering van het middelenbeleid en de inzet van de ter beschikking gestelde middelen binnen het team;
 • Is verantwoordelijk voor het ordenen en actualiseren van processen;
 • Heeft o.a. regelmatig overleg met de teamleider van team realisatie en beheer openbare ruimte en werkt samen aan een verdere optimalisatie van de gezamenlijke werkzaamheden.

Profiel

 • HBO+ / WO werk en denkniveau
 • Je bent een stevige en inspirerende teamleider;
 • Je hebt gevoel voor de inhoud en ervaring/affiniteit met dienstverlening in de buitendienst
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring in de openbare ruimte;
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring met een uitvoerend team;
 • Je bent resultaatgericht met veel oog voor de mensen om je heen die samen met jou de resultaten neerzetten;
 • Je bent op de hoogte van landelijke en lokale/regionale trends en ontwikkelingen;
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek/bestuurlijke context;
 • Je kunt operationeel handelen en net zo snel weer op strategisch niveau acteren.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid: concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen
 • Samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat en het bijdragen aan het samenwerkingsproces en de harmonie binnen het team, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient
 • Groepsgericht leidinggevenrichting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden tussen groepsleden stimuleren om doelstellingen te bereiken
 • Ontwikkelen van medewerkersde sterker en zwakker ontwikkelde vaardigheden van medewerkers inventariseren en analyseren; hun talenten onderkennen en hun ontwikkelingsbehoefte vaststellen; ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 • Organisatiesensitiviteit: zich bewust tonen van de effecten van keuzes, beslissingen en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 5.984,- bruto per maand (functieschaal 13), bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg).
 • Flexibele werktijden.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief.

Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via onderstaande button onder vermelding van vacaturenummer D-19-08. Reageren kan tot en met 15 oktober 2019.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 43. Wij waarderen het als sollicitanten rekening houden met bovenstaande gespreksdatum.

Contact informatie

Wil jij meer informatie over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Elske van Beek-Westerdaal, Directeur, ? 06-53187559. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Leroy Has (Recruiter) ?06-34029545.

Wil jij meer weten over hoe het is om bij de gemeente Venlo te werken? Kijk dan op Banenpleinlimburg.nl

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Venlo

Adres

Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

14 077