Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente VenloProgrammamanager

Programmamanager

Vacature

Programmamanager

Venlo, 36 uur per week


Ben jij de resultaatgerichte en daadkrachtige programmamanager en voeg jij met je heldere visie, persoonlijkheid en ervaring waarde toe aan het programma-managementteam? Beschik jij daarnaast over werkervaring met het inhoudelijk aansturen van complexe programma’s en processen in een politiek-bestuurlijke context? Is dit jou op het lijf geschreven en lever jij graag een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma, dan zijn wij op zoek naar jou!


Gemeente Venlo

Gemeente Venlo, met ruim 100.000 inwoners, staat op een kruispunt in haar geschiedenis en is volop in transitie. We willen ons positief onderscheiden van andere steden en regio’s. Deze ambitie is vertaald in de strategische visie Venlo 2030 waarin een langetermijnperspectief voor Venlo is geschetst. In de strategische visie Venlo 2030 is het langetermijnperspectief voor Venlo geschetst. Daarin ligt een sterke nadruk op verjonging, vernieuwing en een transformatie naar een economisch sterke en sociale centrumstad in en voor Noord-Limburg. Doel is de inspanningen van de organisatie te richten en goed met elkaar en ook met de buitenwereld, te verbinden.


De programma’s

Venlo werkt met programmasturing. We versterken de inhoudelijke sturing vanuit de volgende robuuste programma’s:

 • Gezond en actief Venlo.
 • Leefbaar Venlo.
 • Grenzeloos Venlo.
 • Welvarend Venlo.
 • Centrumstad Venlo.
 • Circulaire en duurzame hoofdstad.


De programma’s zijn ‘integrale’ programma’s. Ze sluiten aan op de hoofdopgaven uit de strategische visie Venlo 2030. De programma’s zijn 100% dekkend voor alle middelen en activiteiten. Er is binnen de programma’s geen knip gelegd tussen reguliere activiteiten en zogenoemde impulsen.


Wij zijn op zoek naar een programmamanager met kennis van en aantoonbare affiniteit met één of meer van de volgende werkvelden waarin bovenstaande 6 programma’s zijn belegd:

 1. Sociale ontwikkeling.
 2. Ruimtelijke ontwikkeling.
 3. Leefbaarheid en dienstbaarheid.
 4. Economische ontwikkeling.


De opdracht

Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor één of meer van de zes bovengenoemde programma’s en met de andere programmamanagers voor het geheel van de programma’s.


Je bent lid van het programma-managementteam onder leiding van een directeur. Je werkt nauw samen met je collega programmamanagers gericht op een integrale sturing. Je bent opdrachtnemer van de algemeen directeur en (gemandateerd) opdrachtgever van de teamleiders voor één of meer programma’s. De programmamanager en teamleiders formuleren gezamenlijk de opdrachten gericht op de realisatie van de inhoudelijke opgaven. Als programmamanager ben je dé vertegenwoordiger van het programma naar het college. Daarnaast ben je ook, de exponent (het gezicht) van het programma naar de samenleving.


Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de effecten (doelstellingen) van het programma en het realiseren van de doelen. Daarom beschik je over een heldere visie op de bijdrage van jouw programma aan de doelen van de gemeente en de mogelijkheden om deze, gezamenlijk met anderen, verder te ontwikkelen. Je bent in staat om relevante maatschappelijke ontwikkelingen te onderkennen en deze te verbinden met je opgaven evenals interne en externe partners die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Je bent een echte netwerker, kunt goed omgaan met sterke krachtenvelden, bent resultaatgericht, daadkrachtig, representatief en hebt relevante ervaring met functionele sturing op strategisch niveau. Tot deze verantwoordelijkheid van de programmamanager behoort ook de zorg voor de feitelijke invulling van het functioneel opdrachtgeverschap aan de teamleiders voor de goede uitvoering van gemeentelijke wettelijke taken (rechtmatigheid) en het in acht nemen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (rechtvaardigheid). Je hebt ruime, relevante ervaring als (strategisch-) manager.


Een programmamanager die invulling geeft aan de rol van ambtelijk opdrachtgever dient ook te zorgen dat de opdrachten die worden verstrekt ook kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor is een programmamanager o.a. verantwoordelijk voor de volgende aspecten:

 • Het bewaken dat het programma binnen de gestelde inhoudelijke en financiële kaders blijft.
 • Het vertalen van inhoudelijke kaders naar opdrachten.
 • Het verkrijgen van draagvlak voor het programma (intern en extern).
 • Het (mede-)organiseren van de middelen en faciliteiten die noodzakelijk zijn om het programma te kunnen uitvoeren.
 • Het zijn van een eerste aanspreekpunt voor het bestuur voor het programma.


Bij programmamanagement gaat het feitelijk om netwerkmanagement: het realiseren van effecten en doelen binnen een bestuurlijke en politieke context zonder directe hiërarchische bevoegdheden. De nadruk ligt op het professionaliseren van (integraal) sturingsmanagement door het tonen van leiderschap dat is gericht op verbinden en inspireren op de inhoud.


Kerntaken van de programmamanager

 • Het (in mandaat) vervullen van de rol van opdrachtgever voor het programma.
 • In interactie met de omgeving continu verbinding leggen met de doelstellingen van het programma, de mogelijkheden van de organisatie en het toetsen van de actuele omstandigheden in relatie tot de effecten op het programma.
 • Het actief monitoren van de voortgang van de levering van producten binnen het programma.
 • Het vertegenwoordigen van het programma (ambtelijk en extern).
 • Het realiseren van publiek ondernemerschap in externe netwerken in relatie tot de programmadoelstellingen.
 • Het actief afstemmen met (leden van) het college over ontwikkelingen (rondom het programma).
 • Het vanuit het programma bijdragen aan de kadernota, programmabegroting, programmarapportages en programmarekening.
 • Het periodiek (laten) meten van effectindicatoren en resultaten.
 • Het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van het programma.


Kwaliteiten van de programmamanager

 • Vermogen om vroegtijdig ontwikkelingen te onderkennen, te duiden en te vertalen naar de lokale dan wel regionale situatie en hierop passend te anticiperen.
 • Persoonlijk leiderschap om los van hiërarchie mensen (intern en extern) aan je te verbinden en te committeren aan programmadoelstellingen.
 • Bestuurlijke sensitiviteit; tijdig bestuurlijke afbreukrisico’s onderkennen en hierop anticiperen met de juiste interventies.
 • Stevige gesprekspartner voor het bestuur vanuit autonome verantwoordelijkheid.
 • Transparant in denken, doen en in de communicatie.
 • Creativiteit, kunnen loslaten van bestaande denkkaders waardoor nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan.
 • Maatschappelijk ondernemerschap in de realisatie van het programma.


Functie-eisen

 • Aantoonbaar academisch-werk- en -denkniveau.
 • Beschikt over meerjarige ervaring in inhoudelijke aansturing van complexe programma’s en processen in een politiek-bestuurlijke context waarin de mens centraal staat. 
 • Beschikt over een uitgebreid netwerk in het domein of is in staat deze in korte termijn op te bouwen, waarbinnen de kern van het programma wordt gerealiseerd. Benut op het juiste moment het netwerk om programmadoelstellingen te bereiken, waarbij het besef aanwezig is om duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden.


Essentiele competenties

 • Omgevingsbewustzijn: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 • Netwerken: Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Politieke sensitiviteit: Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.
 • Verantwoordelijkheid: Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega's en de organisatie.
 • Onderhandelen: Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.
 • Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.


Daarnaast zijn de volgende competenties ook van belang voor het invullen van de rol: Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht en Visie.


Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 7.215,-(bruto schaal 15) per maand, bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg).
 • Flexibele werktijden.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief. 


Solliciteren

Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via het online sollicitatieformulier onder vermelding van D-19-07. Reageren kan tot en met maandag 30 september. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 oktober in de ochtend. Sollicitanten dienen hier rekening mee te houden.


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.


Inlichtingen

Wil jij meer informatie? Neem dan contact op met René van Loon (Directeur) telefoonnummer 06-51235945 of Simone van den Eertwegh (HR-adviseur) telefoonnummer 06-54759306.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Venlo

Adres

Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

14 077