Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtGezondheidsexpert

Gezondheidsexpert

Vacature

Dit is je werk

Voor de gemeente Utrecht is Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen de leidraad voor het werk. We zetten ons in voor het verbeteren van de gezondheid van alle Utrechters. Om eenzelfde kans op gezondheid te bieden gaat extra aandacht uit naar groepen inwoners die iets anders of meer nodig hebben om gezond te leven. Vanuit een gedegen kennis van gezondheid en de wijze waarop deze op positieve manier beïnvloed kan worden verwachten wij dat jij kansen en mogelijkheden ziet voor verbetering.

De gezondheidsexpert werkt op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk. Kennis over volksgezondheid is het uitgangspunt van ons werk. Gezondheidsexperts hebben expertise over bepaalde wijken, doelgroepen en gezondheid gerelateerde thema's. Belangrijke bron voor je werk als gezondheidsexpert is de VMU (Volksgezondheidsmonitor Utrecht). De VMU biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn.

De kern van het werk van de gezondheidsexpert is gezondheid gerelateerde kennis ophalen én op verschillende manieren delen, bv schriftelijk, in (wijk)overleggen, huiskamerbijeenkomsten, werksessies of via filmpjes. We halen kennis op over de lokale gezondheidssituatie in de wijken, maar ook (wetenschappelijke) kennis over relevante gezondheidsthema's. Je bent alert en volgt de ontwikkelingen in gezondheid gerelateerd beleid, praktijk en onderzoek. Waar nodig en mogelijk agendeer je deze bij collega's, relevante kennis en signalen pik je op en vertaal je door naar de lokale Utrechtse context, zodat dit kan worden toegepast in de Utrechtse praktijk en het beleidsproces. Daarmee ondersteunen en faciliteren we collega's en andere professionals in de stad in hun werk.

De Utrechter staat centraal in je werk. Je bent je bewust van en gevoelig voor de culturele variatie in buurten en wijken. Je maakt gebruik van en hebt ervaring met methodieken die ook de bewoners en professionals in de wijk betrekken bij het ophalen, ontwikkelen en delen van kennis, zoals actie begeleidend onderzoek of citizen science. Je pakt hierbij een actieve rol om deze ontwikkeling verder vorm te geven.

Je werkt in multidisciplinaire teams van onderzoekers, collega's uit de praktijk en collega's van beleid rond een thema of op wijkniveau. Ervaring als gezondheidsonderzoeker is een voorwaarde om direct zelfstandig aan de slag te gaan in deze teams.

Concreet houdt dit in dat jij:
 • Zorgt voor verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek in een aantal Utrechtse wijken

 • Een actieve bijdrage levert aan het formuleren van de wijkopgave ter bevordering van de volksgezondheid op basis van je kennis over de gezondheidssituatie in de wijk, zoals bijvoorbeeld die uit de VMU en kennis opgehaald via collega's uit de praktijk

 • In samenwerking met de epidemiologen een actieve rol hebt in de ontwikkeling van de monitorfunctie van de afdeling VG op basis van kennis die je ophaalt in de wijk, zoals onderwerpen of groepen waarover signalen binnen komen en ontwikkelen op bepaalde gezondheid gerelateerde thema's

 • Bijdraagt aan het delen en verbinden van kennis

 • Bijdraagt aan kennisontwikkeling waarmee ons volksgezondheidsbeleid succesvol kan worden ingezet

 • Optreedt bij kennisvraagstukken op het snijvlak beleid, praktijk en onderzoek, variërend in de rol van adviseur, initiator, trekker, penvoerder

 • een netwerk onderhoudt met epidemiologen, beleidsmakers, collega-organisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke partners, zodat kennisvragen in de wijk in samenwerking worden opgepakt

 • Studenten begeleidt bij het doen van onderzoek

Als gezondheidsexpert kom je te werken in het team Cocreatie & Wijken van Volksgezondheid. We werken op verschillende manieren aan de gezondheid van Utrechters in de verschillende wijken en buurten. We halen gezondheidsthema's op en brengen die onder de aandacht. En we adviseren over gezondheidsvraagstukken en de aanpak daarvan. Zo vergroten we kennis en bewustzijn over gezondheid in de wijk. Denk aan het makkelijker maken van gezond gedrag en het creëren van een gezonde leefomgeving. We gaan zoveel mogelijk uit van wat er al gebeurt in de wijken en buurten en we stimuleren en ondersteunen initiatieven en netwerken. We zijn met 28 collega's.

Voor jouw functie ben je regelmatig op locatie in verschillende wijken, maar je werkt voornamelijk in ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit breng je mee
 • Je hebt een wo-opleiding afgerond in de gezondheids- of sociale wetenschappen en minimaal 2 jaar werkervaring als onderzoeker op het gebied van publieke gezondheid.

 • Je hebt aantoonbare affiniteit met beleid en uitvoering binnen de publieke gezondheid.

 • Je hebt gedegen kennis van (brede determinanten van) gezondheid en hebt die aantoonbaar benut om een bijdrage te leveren aan het beïnvloeden van de gezondheid op een positieve manier.

 • Je hebt kennis van de verschillende soorten en methoden van onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief. Je hebt aantoonbare ervaring met participatieve onderzoeksmethoden, zoals actie begeleidend onderzoek en citizen science.

 • Je hebt bij voorkeur kennis over de relatie tussen zorg en ondersteuning en publieke gezondheid, relatie e-health en publieke gezondheid en/of kennis over de doelgroep ouderen.

 • Je hebt bij voorkeur kennis over of ervaring met wijkgericht werken aan volksgezondheid.

 • Je hebt ervaring met voeren van een dialoog met onderzoekers, beleidsmedewerkers en collega's uit de praktijk.

 • Je bent alert, gericht op samenwerking en doelgericht.

Dit bieden we je
De gemeente Utrecht werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:
 • Op basis van een 36-urige werkweek een bruto maandsalaris tussen de € 3.080 en € 4.541. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Goed om te weten

Enthousiast geworden om als gezondheidsexpert aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct maar uiterlijk 25 februari 2019. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Manja van Wezep, 06-14872702 of Mariel Droomers 06-11770170, beiden gezondheidsexperts.

Uiterlijk 4 maart 2019 laten wij je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op 8 maart 2019.

Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast (aanstelling met proeftijd).

De gemeente Utrecht wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

Over Gemeente Utrecht
Utrecht is een van de grootste steden van Nederland. Met ongeveer 4.000 medewerkers zetten we ons in voor de stad en de mensen die er wonen, werken en op bezoek komen.

Mensen maken de organisatie

De gemeente Utrecht wil in direct contact staan met de bewoners van de stad. We werken voor en samen met hen aan een gezonde, slimme en inclusieve stad. Voor een inclusieve stad hebben we ook een inclusieve organisatie nodig. We willen dan ook graag dat de samenstelling van onze organisatie een afspiegeling van de stad is.

We letten op het geven van gelijke kansen bij vacatures. Kwaliteiten en talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Jacqueline Gentenaar van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000