Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente UtrechtCommunicatieadviseur Utrechtse Vastgoed Organisatie

Communicatieadviseur Utrechtse Vastgoed Organisatie

Vacature

Het vastgoed van de gemeente is ondergebracht in de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO). De gemeente heeft ruim 800 gebouwen in eigendom. Deze gebouwen staan letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving en vaak ook in de schijnwerpers.

De snelle groei en verdichting van de stad leidt tot grote opgaves voor de UVO. Denk hierbij aan het tijdig realiseren van voldoende, kwalitatief goede schoolgebouwen en sportfaciliteiten binnen de grenzen van de stad. Op dit moment lopen er ruim 80 projecten (van klein tot groot) in de portefeuilles Onderwijs, Sport en Multifunctionele accommodaties. Hierbij opereert de gemeente in complexe krachtenvelden. Strategische, goed uitgevoerde communicatie en zorgvuldige vormgegeven participatietrajecten zijn hierbij van groot belang.

Dit is je werk

We zoeken een adviseur die kritisch meedenkt en sparringpartner is bij bestuurlijk complexe dossiers én de vertaling weet te maken naar tactisch en operationeel niveau waaronder het opstellen van communicatieplannen en de redactie van communicatieberichten. Het takenpakket is afwisselend en divers: van projectcommunicatie tot het versterken van het omgevingsbewustzijn en communicatievaardigheden van collega's en communicatieadvies in bestuurlijk complexe dossiers.
 • Uitvoering communicatie jaarplan 2019: Samen met de communicatieadviseur van UVO Vastgoed werk je de prioriteiten voor 2019 voor de portefeuilles Onderwijs, Sport en MFA uit en geef je invulling aan de doelen, prioriteiten en activiteiten op het gebied van communicatie.
 • Versterken Omgevingsbewustzijn: Samen met de manager van UVO werk je aan het verder versterken en handelen van de omgevingsbewust en -management van de collega's van UVO. Je zoekt de portefeuillemanagers en projectleiders actief op en adviseert gevraagd en ongevraagd. Je maakt communicatieprocessen inzichtelijk en draagt bij aan het vergroten van de (bestuurlijk- politieke) vaardigheden van het team door actieve coaching en door middel van trainingen en adviesgesprekken.
 • Communicatie-ondersteuning op project- en programmaniveau: Je stuurt en beweegt mee op de uitvoering van de communicatiekalender. Je adviseert en stimuleert communicatieactiviteiten in projecten, in de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming en ondersteunt in de uitvoering. In de complexe dossiers breng je krachtenvelden in beeld, ontwikkel je de communicatiestrategie en woordvoeringslijnen. Ook adviseer en ondersteun je bij de beantwoording van (raads- en politieke) vragen.
 • Verbinding bestuurscommunicatie: Je werkt samen met bestuurscommunicatieadviseur van de wethouders Onderwijs, Sport en Vastgoed. In gezamenlijkheid verbind je de prioriteiten en speerpunten van het coalitieakkoord aan de communicatie van UVO.
 • Crisiscommunicatie: je vervult een rol in de crisiscommunicatiestructuur van het Marketing- en Communicatienetwerk en bent bereid hiertoe opgeleid te worden. Piketdienst maakt deel uit van je werk.
Waar werk je?

Het Marketing en Communicatienetwerk (MCN) bestaat uit ongeveer 90 collega's. Het MCN is voor het bestuur en de gemeentelijke organisatieonderdelen de aangewezen partner om de communicatie met de mensen in de stad vorm en inhoud te geven. Het helpt bestuur en organisatie bij het realiseren van ambities en de opgaven van de stad. Het MCN kenmerkt zich door goede collegiale verhoudingen, openheid en gelijkwaardigheid, humor en relativeringsvermogen bij onze medewerkers bieden jou een motiverende werksfeer.

Dit bieden we je
Bij de gemeente Utrecht willen we graag dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en blijven. Zo werken we optimaal aan een mooie stad. Naast een inspirerende, veelzijdige en flexibele werkomgeving, waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, bieden we jou:
 • Een 32-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2795 en € 4859 op basis van 36 uur (schaal 10 à 11). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.
Dit vragen we van je

Je weet wat er leeft in de stad, bent professioneel, leergierig en je bent flexibel inzetbaar, ook in crisiscommunicatie. In je werk stel je de vraag van bewoners en gebruikers van de stad centraal. De opgaven uit het coalitieakkoord 'Utrecht: Ruimte voor iedereen' neem je mee in je communicatieaanpak. Vanuit je sterk ontwikkelde omgevingsbewustzijn verbind je mensen en inhoud en neem je initiatief om partijen met elkaar in gesprek te brengen. Je coachende vaardigheden zijn sterk ontwikkeld, ook heb je ervaring met de nieuwste trends in het communicatievak. Je weet deze creatief en oplossingsgericht in te zetten. Jij bent iemand die snel kan schakelen, meedenkt, meewerkt en meedoet!
 • Je hebt een afgeronde communicatieopleiding op HBO niveau of hoger;
 • Je hebt ten minste 5 jaar werkervaring in communicatieadvies;
 • Je bent omgevingssensitief en hebt politiek-bestuurlijk bewustzijn;
 • Je houdt in de communicatiestrategie rekening met verschillende en soms ook tegenstrijdige belangen;
 • Je hebt lol in coaching van collega's;
 • Je hebt ervaring of affiniteit met maatschappelijk vastgoed;
 • Ervaring met een gemeentelijke organisatie is een pre.
Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als communicatie UVO aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct, maar uiterlijk op 7 april. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Marjolein van der Velden, manager communicatie, m.van.der.velden@utrecht.nl. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Linda ter Horst, recruiter, op 06 - 185 284 44.

We zoeken iemand die per 1 mei 2019 of zo snel mogelijk kan starten. De aanstelling is vooralsnog tijdelijk, voor een jaar. Met uitzicht op verlenging, of een vaste aanstelling.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. De eerste ronde gesprekken staat (onder voorbehoud) gepland op 15 april.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Utrecht maken we samen met jou!

Wil je werken voor één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland? Dat is ervoor zorgen dat alle inwoners van Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en meedoen. Dit doe je door datgene waar je goed in bent in te zetten.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wij zoeken mensen met een brede blik om met lef en ambitie te investeren in onze gezonde en aantrekkelijke stad, wijk en buurt van vandaag en morgen. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een stad waar mensen oog hebben voor elkaar. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar.

Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Hierbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat betekent weten wat er gebeurt, zien wat er nodig is en wie we binnen en buiten onze organisatie nodig hebben om oplossingen te realiseren. Dit vraagt transparante en scherpe afspraken, oog voor de voortgang en focus op resultaat. Er is veel ruimte voor innovatie, experimenten, vernieuwende ideeën en eigen initiatief. Met als doel om de opgaven in de stad te realiseren.

Ons opvallende en moderne stadskantoor staat direct naast station Utrecht Centraal. Dit is de centrale plek waar inwoners snel geholpen worden én het is de plek waar jij lekker kunt werken en collega's kunt ontmoeten. Veel van onze collega's zijn dagelijks zichtbaar in de stad. Daarnaast werken er collega's op verschillende locaties door de hele stad, zoals bij de zwembaden en op de wijkbureaus.

Met ruim 4.000 collega's beschikt onze organisatie over een groot netwerk, zowel in de organisatie en in de stad als op nationaal en internationaal niveau. Die omvang maakt het mogelijk om écht verschil te maken in Utrecht.

We bieden ruimte aan iedereen, met talent als basis en diversiteit als kracht. Je krijgt de ruimte om je talent in te zetten en verder te ontwikkelen. Er zijn volop kansen. Het is aan jou om ze te pakken.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met mevr. Linda Horst-Malaihollo van Gemeente Utrecht ()

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

Gemeente Utrecht is een aantrekkelijke werkgever. Jouw vak oefen je uit vanuit ons moderne Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Het Stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega’s. Samen maken we ons hard voor de stad. Dit doen we door vernieuwende initiatieven, een scherpe en open blik, door buiten met binnen te verbinden, door wendbaar en betrouwbaar te zijn en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

meer over Gemeente Utrecht

Adres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

030 2860000