Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente StaphorstGemeentesecretaris/algemeen directeur

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Vacature

Voor de gemeente Staphorst zoeken wij op korte termijn een

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

‘STEVIGE LEIDER MET OOG VOOR MENSEN’

Wat voor gemeente is Staphorst?

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door een sterke economie, grote bedrijvigheid, een compleet voorzieningenniveau en mooie natuur. Met ruim 17.000 inwoners, waarvan een derde jonger dan 20 jaar, is Staphorst een jonge en dynamische gemeente met karakter en lef. Staphorst hecht sterk aan zijn zelfstandigheid en ziet daarvoor in de komende decennia goede mogelijkheden. Een sterke organisatie en een constructieve samenwerking met de partners in de regio zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden.

De gemeente bestaat uit hechte gemeenschappen met hun eigen karakter. De maatschappelijke oriëntatie van de gemeente ontwikkelt zich van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Belangrijke speerpunten voor de gemeente zijn verder de economische bedrijvigheid/groei en de bereikbaarheid.

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en twee wethouders. De organisatie telt zo’n 130 fte en het managementteam bestaat naast de gemeentesecretaris uit drie leidinggevenden. Het management wordt in de organisatie ondersteund door een tiental coördinatoren. 

      

Wat verwachten wij van je?

Je vervult een belangrijke spilfunctie in onze organisatie. Als gemeentesecretaris ben je de eerste strategisch adviseur van het college en klankbord voor de bestuurders. Je bent een prima netwerker in de regio en stimuleert de externe gerichtheid in de organisatie. Als algemeen directeur ben je een stevig leider en boegbeeld. Je zet de grote lijnen uit, stelt (haalbare) prioriteiten en hakt knopen door. Realisme en nuchterheid zijn je niet vreemd: je bewaakt een goede balans tussen bestuurlijke wensen en ambtelijke mogelijkheden. Je waakt voor de waan van de dag. Voor bestuurders en medewerkers ben je zichtbaar en aanspreekbaar. Samen met het MT geef je vorm aan de organisatieontwikkeling, richting de waarden Betrouwbaar, Samen voor Staphorst, Omgevingsbewust en Trots op je werk.  


Wat vragen wij?

  • Een ervaren overheidsmanager (met gemeentelijke ervaring)
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Bestuurlijk politieke sensitiviteit
  • Natuurlijk leiderschap en goede communicatieve vaardigheden
  • Prima netwerkkwaliteiten
  • Duidelijk in je optreden en vertrouwen uitstralend
  • Resultaatgericht en koersvast
  • Bestuur en organisatie in verbinding én balans houden
  • Ervaring met organisatieontwikkeling
  • Gevoel bij het DNA van de gemeente en de regio

Wat bieden wij?

Een aantrekkelijke en eindverantwoordelijke functie in een kleine, maar bedrijvige gemeente. Er liggen veel uitdagingen om de organisatie verder te brengen in ontwikkeling en professionaliteit.

Voor de functie geldt een salaris in functieschaal 14 (max. € 6.856 bruto per maand). De gemeente Staphorst biedt een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie van een vast contract bij goed functioneren. Er gelden daarnaast goede secundaire voorwaarden zoals flexibele werktijden, de mogelijkheid om thuis te werken, opname in het ABP-pensioenfonds, collectieve zorgverzekering, Persoonlijk Gezondheid Menu en het Individueel Keuze Budget (een vrij te besteden budget van 17,05% van het salaris).


Interesse in deze functie?

De werving en selectie voor deze vacature wordt begeleid door Ron en Wouter Jeltema van Jeltema Management.  Meer informatie over Staphorst vind je op www.staphorst.nl.

Meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Wouter Jeltema (06 - 40590813) of met Ron Jeltema (06 – 29378039).  

Solliciteren kan tot 18 november 2019 per mail: jeltemabeheer@gmail.com.

Wij ontvangen graag een duidelijke motivatiebrief en CV voor deze vacature.  

 Planning

De gemeente Staphorst streeft naar een benoeming vóór 1 januari 2020 en indiensttreding van de nieuwe gemeentesecretaris per 1 maart 2020.

Onze strakke planning is daarop gericht!

Op 27 november 2019 dragen wij geschikte kandidaten voor bij de gemeente Staphorst.

De 1e ronde selectiegesprekken is op 4 december. De 2e ronde vindt plaats op 11 december. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure en wordt gepland op 13 december 2019.

Interimmanagement – Werving en Selectie – Coaching

Rijksstraatweg 22 3921 AJ Elst

Over de organisatie

De gemeente Staphorst ziet het als een belangrijke taak om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt blijvend aandacht geschonken aan verbetering van de dienstverlening richting burgerij. Door het mandateren van taken en bevoegdheden naar individuele medewerkers kunnen werkprocessen sneller worden afgewikkeld. Voor het optimaal mogelijk maken van onze organisatie wordt steeds meer moderne media, zoals o.a. het gebruik van Internet, ingezet.

Er bestaan, voor mensen die hun kwaliteit willen tonen, voldoende faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Het werken bij de gemeente Staphorst houdt veel meer in dan een aardige intellectuele uitdaging alleen.

meer over Gemeente Staphorst

Adres

Binnenweg 26
7951 DE Staphorst

0522 467400