Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Rotterdam Programmamanager Anders Geregeld

Programmamanager Anders Geregeld

Vacature

Programmamanager Anders Geregeld

Jouw functie

Begonnen als een project en inmiddels uitgegroeid tot een programma. Dat is de korte samenvatting van de ontwikkeling van “Anders Geregeld”. Maar we zijn nog niet klaar! Er lopen nog pilots en ondernemers in de stad hebben nog voldoende ideeën die opgehaald kunnen worden.

Wij zoeken een nieuwe programmamanager. Iemand die innovatie, creativiteit en samenwerking tussen ondernemers stimuleert door de regeldruk te verminderen. De pilots zijn hier een mooi voorbeeld van. Een ingewikkelde, maar o zo gave klus. En we hebben nog meer activiteiten en pilots!

Wat het dan zo ingewikkeld maakt? 

De verschillende rollen die je bekleedt. De ene keer aanjager, omdat je nu eenmaal dingen gedaan wil krijgen. Een andere keer ben je uitvoerend bezig, want als jij niks doet gebeurt er niks. Maar je bent ook degene die projectleiders van de pilots aanstuurt.

En daarnaast…

 • ben je coördinator van de kerngroep met collega’s uit de clusters;
 • ga je aan de slag met het ontwikkelen van cultuurtrajecten;
 • ben je verantwoordelijk voor interne programmadocumenten zoals programmaplannen, offertes, voortgangsrapportages, correspondentie, opdrachten, en andere beslisdocumenten;
 • haal je met je collega’s ideeën op bij ondernemers en zoek je naar manier om deze te faciliteren;
 • onderhoud je de contacten met opdrachtgevers en de programmaomgeving;
 • ben jij van de bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen,inclusief de bijbehorende (ambtelijke of bestuurlijke) documenten;
 • werk je samen met juristen van het Stadhuis aan informatie uitwisseling en beïnvloeding met provinciale en ministeriele collega’s.


Jouw profiel

Paul Martijnse is je toekomstig manager. Hij is op zoek naar iemand met uitstraling, charisma en iemand die elke keer weer de juiste “tone of voice” heeft in de communicatie. Hij ziet je verder graag komen als je in het verleden hebt laten zien dat je…

 • goed zicht hebt op het politieke speelveld;
 • over academisch werk- denkniveau beschikt;
 • natuurlijk overwicht hebt en graag de verbinding zoekt;
 • ook aan de bel durft te trekken als het even niet lukt;
 • goed uit de voeten kunt als kwartiermaker, programmamanager of projectleider;
 • flexibel bent als het gaat om je werkinhoudelijke inzetbaarheid;
 • kennis hebt van economische ontwikkelingen en gemeentelijke procedures.


En hoe zit het eigenlijk met je netwerk binnen gemeente Rotterdam? Laat het ons weten in je motivatiebrief!

Ons aanbod

Dit is echt een functie voor jou als je......

Graag werkt voor een manager die een mensgerichte aanpak heeft, je vrijheid geeft en een coachende stijl van leiding geven heeft. En als je een salaris van maximaal € 5.520,- (schaal 12) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek waard bent. Je er tegen kunt dat dingen niet altijd gaan zoals je ze vooraf bedacht hebt. De Rotterdam één van de mooiere werklocaties van gemeente Rotterdam vindt.

De afdeling

De afdeling Economie van het cluster Stadsontwikkeling is erop gericht de economische ontwikkeling van de stad en haar inwoners in een regionaal perspectief te stimuleren en te faciliteren. De gemeente wil een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en investeerders creëren en de concurrentiepositie van de sterke regionale en stedelijke clusters versterken: Food, Cleantech, Maritiem, Life Sciences & Health en Werklocaties; kantoren, detailhandel, bedrijventerreinen en horeca. Om de plannen binnen een gebied tot ontwikkeling te brengen wordt gewerkt met gebiedsgerichte teams. Daarnaast levert het team Midden- en Kleinbedrijf (MKB) accountmanagement en dienstverlening aan ondernemers en is hier het programma Anders Geregeld voor vermindering regeldruk voor ondernemers gepositioneerd.

Het programma Anders Geregeld (Stadsontwikkeling, Economie) heeft als doel minder regeldruk voor Rotterdamse ondernemers. Een nevendoel is betere (integrale) samenwerking tussen ondernemers, gemeente en omgeving. Binnen het programma wordt op experimentele wijze onderzocht hoe de lokale overheid haar regelgeving kan optimaliseren in het belang van de ondernemer. Regelgeving wordt hierbij breed geïnterpreteerd en gaat over beleid, richtlijnen, (integrale) processen en dienstverlening. Regelgeving is een cluster overstijgend thema. Binnen de gemeentelijke organisatie stimuleren we een open houding en flexibel gedrag van collega ambtenaren waar het gaat om regeldrukvermindering voor ondernemers. De inspanningen uit het programma dragen bij aan een vriendelijker ondernemersklimaat.

Het programma Anders Geregeld is ontstaan vanuit een bestuurlijke opdracht. Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden aangaande (verruimde) regelgeving vraagt integrale samenwerking tussen verschillende portefeuilles (clusters, afdelingen). Het stadsbestuur heeft veel aandacht voor het programma. Daarom zoeken we een stevige programmamanager die ervaring heeft opgedaan in vergelijkbare bestuurlijke (besluitvormings)processen.

Onze organisatie

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft - samen met private en publieke partners - vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

Heb je interesse?

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Paul Martijnse, Teammanager MKB&Instellingen, tel. 0651418771. Solliciteren kan direct via de 'Solliciteer' button.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Lizzy Noordberg, Recruiter, te bereiken via tel. 0614121254. Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, worden niet meer in de selectieprocedure meegenomen.

NB Herplaatsingskandidaten van de gemeente Rotterdam hebben bij gebleken geschiktheid voorrang op andere interne of externe sollicitanten, ongeacht in welke fase van de procedure zij solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgt een interne kandidaat de voorkeur boven een externe kandidaat. 

Werken bij de gemeente Rotterdam vereist een verklaring omtrent gedrag. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

De gemeente Rotterdam is lid van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Samen met andere Rotterdamse organisaties maken wij ons sterk voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Rotterdam

Adres

Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

14 010