Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Loon op ZandGriffier

Solliciteer

Solliciteer voor maandag 19 november

Solliciteer

Griffier

Vacature

De gemeente Loon op Zand is een gemeente met 23.000 inwoners en grote ambities. Onze 150 medewerkers werken daar samen hard aan. We vragen van medewerkers om hun steentje bij te dragen. Ze krijgen daar veelzijdig werk, korte communicatielijnen en veel zelfstandigheid voor terug. Een pragmatische benadering met oog voor de menselijke maat vinden we belangrijk in ons werk. We zijn er trots op dat onze medewerkers optimaal samenwerken om resultaten te halen.

Door het vertrek van de huidige griffier zoeken wij een:

Griffier

(36 uur per week)

Communicator – stevige persoonlijkheid – omgevingsbewust - sensitief

Wat ga je doen?

Je ondersteunt de gemeenteraad bij de continue zoektocht naar haar rol in de bestuurlijke vernieuwing. In de zoektocht speelt het samenspel tussen de raad en haar inwoners en het concreet maken van de begrippen burgerparticipatie en overheidsparticipatie een voorname rol. We willen het besluitvormingsproces en samenwerking tussen gemeenteraad, college en organisatie verder ontwikkelen. Met begrip en respect voor ieders specifieke rol.

Dit betekent dat wij een collega zoeken die:

  • zorgt voor een goede raadsondersteuning en ons zowel procedureel als procesmatig in onze rollen begeleidt;
  • gevraagd en ongevraagd eerste adviseur is, ons een spiegel voorhoudt, sparringpartner is en coachend is waar nodig of gevraagd;
  • complexe en bestuurlijke procedures begeleidt;
  • (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen, van belang voor het functioneren van ons als raad, signaleert en vertaalt;
  • samen met de raad het belang van de lokale democratie uitdraagt en inwoners actief informeert en stimuleert hieraan bij te dragen;
  • vernieuwingen ondersteunt, voorstelt en waar nodig uitwerkt.

Je zorgt ervoor dat de gemeenteraad zijn werk goed kan doen. Je combineert de procedurele, procesmatige en inhoudelijke kant van het werk op een gemakkelijke en effectieve manier. Je bent ambtelijk vertegenwoordiger van de raad en het presidium bij in- en externe overlegsituaties. Je werkt nauw samen met de burgemeester en gemeentesecretaris en bent een belangrijke sparringpartner voor de bestuurders en de medewerkers van de organisatie.

Wie zoeken wij?

Je bent een enthousiaste en open persoon die stevig in de schoenen staat. Je hebt humor, bent empathisch en bent graag onder de mensen. Je hebt bewezen dat je binnen diverse krachtenvelden een onafhankelijke positie kunt innemen. Je hebt een frisse kijk op de lokale democratie en je aanpak gericht op ondersteuning en verbetering past bij ons als raad. Je weet hoe besluitvormingsprocessen bij de lokale overheid werken, maar hebt het lef om het anders te doen. Je bent besluitvaardig, resultaatgericht en vasthoudend. Je kunt goed plannen en organiseren. Je communiceert en legt contact op alle niveaus. Het is voor jou geen enkel probleem je gedachten kort en helder te verwoorden. De raad werkt regelmatig in de avonduren. Je vindt het geen probleem om dan ondersteuning te bieden.

Wat heeft onze kandidaat nog meer?

Je werk- en denkniveau is HBO+/WO-niveau. Je beschikt over kennis van bestuursrecht en relevante ervaring in het openbaar bestuur.

Wat bieden wij?

Wij bieden voor deze uitdagende baan een salaris van maximaal € 5.520, - (niveau 12). Daarnaast hebben wij goede regelingen voor onder andere studiefaciliteiten, variabele werktijden, eindejaarsuitkering, regeling voor pensioen.

Procedure

Meer weten?

Voor informatie over de functie bel je met de heer F. van Wel, voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad (06-12374035) of met burgemeester Hanne van Aart (06-30564012). Informatie over de procedure win je in bij de heer H. Onrust (P&O-adviseur - 0416-289226). Bij de selectieprocedure vervult de werkgeverscommissie de rol van selectiecommissie. Zij wordt aangevuld met de burgemeester en de griffiemedewerker.Gesprekken zijn gepland op 28 november en 10 december 2018. Een ontwikkelassessment onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Het overleggen van een verklaring van gedrag van maximaal 6 maanden oud is een aanstellingsvereiste.

Sollicitatie

Spreekt deze functie je aan, stuur dan je sollicitatie via onderstaande link.

De reactietermijn sluit op 18 november 2018.

Acquisitie door intermediairs stellen wij niet op prijs.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Hans Onrust van Gemeente Loon op Zand ( 0416-289111)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De dorpen Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer vormen samen de gemeente Loon op Zand.

We zijn een gemeente met 23.000 inwoners, omgeven door mooie natuur in het hart van Brabant.

We zijn klein en tegelijkertijd hebben we grote ambities. We willen werken aan de dingen die er voor onze inwoners en onze ondernemers ├ęcht toe doen. Bij de uitvoering van landelijk beleid kiezen we voor een praktische en effectieve aanpak. Initiatieven vanuit onze samenleving ondersteunen we zonder ze helemaal over te nemen.

Al met al verwachten we wel wat van je als je bij ons komt werken. Je krijgt er ook veel voor terug: een veelzijdige baan, korte communicatielijnen en een grote mate van zelfstandigheid. In onze organisatie benaderen we elkaar positief-kritisch, werken we veel samen en staan we open voor vernieuwing. Zo dagen we je uit het beste uit jezelf te halen!

meer over Gemeente Loon op Zand

Telefoonnummer

0416-289 111