Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HelmondCommissiegriffier

Commissiegriffier

Vacature

De gemeente Helmond is op korte termijn op zoek naar een

Commissiegriffier

(1,0 fte, vacaturenummer 18.46)

Helmond is een stad in beweging waar een hands on mentaliteit heerst. Dat biedt ruimte aan creatieve en vernieuwende mensen. De gemeentelijke organisatie is volop bezig om invulling te geven aan een nieuwe manier van werken. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. We focussen ons meer en meer op onze doelen en veel minder op regels en systemen.

Niet alleen de stad is in beweging, maar ook de traditionele rol van de raad verandert. Dit betekent dat in de loop der jaren de functie en positie van de griffier ook aan transitie onderhevig is geweest. De griffier wordt nu bijvoorbeeld door de raad mede ingezet als adviseur die meedenkt over ontwikkeling van de raad zelf. De rol van de volksvertegenwoordiging ten opzichte van de burgers is aan het veranderen in de maatschappij. In de functie van commissiegriffier zorg je voor een correct en efficiënt verloop van het proces van bestuurlijke besluitvorming door het leveren van administratief/bestuurlijke en secretarieel/administratieve documentaire ondersteuning aan griffier, de gemeenteraad en het presidium bij voorbereiding, verloop, en ontwikkeling van raadsvergaderingen. Je rapporteert hierbij direct aan de raadsgriffier.
 

De gemeenteraad in transitie
De traditionele rol van de gemeenteraad is aan verandering onderhevig. De rollen van de raad kunnen kernachtig worden samengevat in drie kernwoorden: kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend. Hoe aan de drie kernwoorden invulling wordt gegeven laat zich mede bepalen door ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij. Het is onmiskenbaar dat de situatie nu een andere is dan aan het begin van het dualisme in 2002. En toch zijn de drie rollen van kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend nog steeds leidend. Alleen de invulling van de begrippen is aan verandering onderhevig.

Daarbij dient te worden bedacht dat zich ook veranderingen voltrekken in de Helmondse samenleving en de ambtelijke organisatie. Naast deze lokale ontwikkelingen zijn er ook landelijke ontwikkelingen rond de veranderende rol van de gemeenteraad. Er is al eerder stilgestaan bij de decentralisaties in het sociaal domein en de toenemende regionale samenwerking van gemeenten die gevolgen hebben voor de rol van de gemeenteraad. Zo staat bijvoorbeeld de volgende grote uitdaging alweer voor de deur: de nieuwe Omgevingswet is aanstaande. Ook deze wet vraagt een andere rol van de gemeenteraad op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening.

Vaststaat dat de griffie dient te beschikken over voldoende capaciteit en denkkracht om de gemeenteraad te ondersteunen bij de ontwikkelingen die op haar afkomt, vandaar dat wij op zoek zijn naar een vaste invulling van de functie van Commissiegriffier.
 

Dagelijkse werkzaamheden
Het adviseren over vernieuwing

 • Het adviseren, in samenspraak met de griffier, over de werkwijze van de raad, mede ter bepaling van de positionering van de raad ten opzicht van ontwikkelingen in de samenleving.
 • Het adviseren over de ontwikkeling en innovatie van procedures en processen ten behoeve van besluitvorming door de raad.


Het inhoudelijk en procedureel ondersteunen van de griffie

 • Het in overleg met de griffier mede begeleiden en ondersteunen van de gemeenteraad in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies en het verder inhoud geven aan de toekomstige veranderingen;
 • Het bieden van ondersteuning bij besluitvorming en bestuurlijke processen en de bewaking van gedane toezeggingen;
 • Het zorgdragen voor de informatievoorziening voor de raadscommissies, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie;
 • Het samen met de griffier mede inhoud geven aan een goede afstemming tussen de verantwoordelijkheden van de raad en die van het college;
 • Het zo nodig coachen van raads- en burgercommissieleden;


Het verrichten van ondersteunende en administratief-organisatorische werkzaamheden:

 • Het (mede) voeren van het secretariaat van raadscommissies;
 • Het voeren van overleg met de commissievoorzitters over de agendavoorbereiding;
 • De procesmatige en procedurele ondersteuning aan de raadscommissies, waaronder de voorbereiding en vaststelling van (termijn)agenda's;
 • Het geven van advies over algemeen bestuurlijke zaken en inhoudelijke ondersteuning aan commissievoorzitters/-leden.


De ideale kandidaat
De ideale kandidaat is voor ons iemand die beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, maar ook iemand die integer is en een excellent gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen heeft. Daarnaast ben je stressbestendig, heb je een goed inlevingsvermogen en ben je flexibel inzetbaar vanwege vergaderingen en bijeenkomsten die ook ’s avonds plaatsvinden. Bovenal staat dat je weet hoe het gemeentelijke bestuur in elkaar zit, dat je inzicht hebt in politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen en je over het vermogen beschikt om vernieuwing door te voeren. Als vanzelfsprekend beschik jij over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie of maak jij je deze in no-time eigen.

Je hebt een academische studie, bij voorkeur op het gebied van bestuurskunde, politicologie of recht afgerond en brengt (werk)ervaring in verandertrajecten en bij voorkeur binnen de (lokale) overheid mee.

Daarnaast gelden de kernnormen voor onze gewenste cultuur. Deze duiden we in 4 kernbegrippen:

 • Mensen: verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht
 • Verandering: aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen
 • Resultaat: doelgerichtheid, plannen & organiseren
 • (Vak)intelligentie: nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit


Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Helmond heeft een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Wij hebben een 36-urige werkweek waarbij de mogelijkheid tot een flexibele invulling van de werktijden groot is. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, maximaal € 4.859,- bruto per maand (functieniveau 11) bij een fulltime dienstverband.
De rechtspositieregelingen van de gemeente Helmond zijn van toepassing.
 

Belangstelling?
Solliciteer vóór 25 juni 2018. Solliciteren kan via de knop SOLLICITEREN in het hoofdscherm. Sollicitaties via email of op andere wijze worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling Arbeid, Organisatie en Gezondheid, Nienke Krouwels te bereiken onder telefoonnummer 0492-845832 of n.krouwels@helmond.nl.
 

Overige informatie
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Nienke Krouwels van Gemeente Helmond ( 0492-587638)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien.

Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en efficiënt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

meer over Gemeente Helmond

Adres

Frans Joseph v Thielprk 1
5707 BX Helmond

0492 587777