Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HelmondBusiness Controller Sociaal Domein

Solliciteer

Solliciteer voor dinsdag 28 mei

Solliciteer

Business Controller Sociaal Domein

Vacature

Ben jij een energieke en vernieuwende  adviseur met een groot analytisch vermogen?  Ben jij toe aan  een 2e of 3e stap in jouw carrière?  Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega.

Gemeente Helmond zoekt op korte termijn een

Business Controller Sociaal Domein

 • Voor 36 uur per week
 • Salaris minimaal  € 3.348,- en maximaal € 4.859,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Helmond een stad met potentie! Uitgegroeid tot een centrum in de stedelijke regio van Zuidoost-Brabant. In onze stad streven we ernaar dat onze inwoners maximaal zelf regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven én over de ondersteuning en zorg indien deze nodig is. Samen met aanbieders zorgen wij ervoor dat zorg en ondersteuning niet alleen effectief en resultaatgericht is, maar ook integraal, dichtbij en op maat en dat deze recht doet aan de ondersteuningsbehoefte.

Innovatie en transformatie laten zich niet in een spoorboekje vastleggen. We zullen de komende jaren nodig hebben om te experimenteren, veranderen en ontwikkelen samen met onze lokale partners en inwoners.

De Business Controller komt te werken binnen het team Ondersteuning van het Programma Sociaal Domein en maakt daarnaast onderdeel uit van het Management Overleg Programma Sociaal Domein. Dit team bestaat uit gemiddeld 40 medewerkers. Het is een enthousiast team dat zich met veel ambitie inzet voor Helmond.

De uitdaging

Als business controller ben je het financiële geweten van het Sociaal Domein. Samen met de teammanager Ondersteuning initieer je verbetering op het gebied van bedrijfsvoering. Je zorgt daarbij voor een adequate en on-time verslaggeving en advisering aan het management van de gemeente Helmond en alle betrokken in- en externe partijen. Je houdt ontwikkelingen in het vakgebied scherp in de gaten en weet in te schatten wat de (financiële) consequenties voor de gemeente Helmond zijn. Daarbij neem je de financieel adviseurs van de afdeling Financiën mee voor wat betreft het Sociaal Domein.

Control

 • Je onderzoekt financiële consequenties van beleidsvoorstellen en maakt inschatting van kansen en bedreigingen zodat de haalbaarheid van beleidsresultaten wordt vergroot.
 • Je maakt realistische en onderbouwde inschattingen omtrent interne en externe ontwikkelingen en de financiële consequenties die het beleidsgebied beïnvloeden.
 • Je adviseert over risicomanagement aan het management van het sociaal domein
 • Je levert een bijdrage aan de jaarafsluiting. Een belangrijk onderdeel hiervan is de jaarlijkse afrekening met zorgaanbieders die jij coördineert. Daarbij zorg je voor een juiste, tijdige en volledige verwerking ervan in de jaarstukken.


Advies

 • Je bent de proactieve sparringpartner voor de directie en het management van het Programma Sociaal Domein en projectleiders over financieel-economische onderwerpen.
 • Je adviseert  op tactisch en strategisch niveau over het Programma Sociaal Domein.
 • Je hebt een brugfunctie als het gaat om samenwerking met de financieel adviseurs van de afdeling financiën en je bent mede initiator van integrale oplossingen over financiële vraagstukken.
 • Je leidt interne financiële werkgroepen en je bent verantwoordelijk voor de implementatie van verbetervoorstellen.


Inzicht

 • Je bevordert eenduidige management- en stuurinformatie, tijdige bijsturing van de bedrijfsvoering, en maakt inschatting welke budgetverdeling de strategieverwezenlijking optimaliseert.
 • Je formuleert aanbevelingen in relatie tot de doelstellingen van het Programma Sociaal Domein;
 • Je analyseert (financiële) informatie en afwijkingen tussen budget, prognose en realisatie van uitgaven met betrekking tot het Programma Sociaal Domein.
 • Je ontwikkelt  prestatie-indicatoren en draagt in overleg met de verantwoordelijke managers zorg voor het laten uitvoeren van geformuleerde acties.
 • Onder jouw aansturing wordt consistente managementinformatie zoals de maandrapportages gegenereerd.

De ideale kandidaat beschikt over …

 • Een HBO+ en/of WO-opleiding op het gebied van bedrijfseconomie of controlling;
 • Kennis van bestuurlijke verhoudingen in een politiek-sensitieve omgeving;
 • Ervaring met het toepassen van methoden en technieken om complexe financiële analyses en vergelijkingen uit te voeren;
 • Kennis van de administratieve organisatie en de interne beheersing;
 • Kennis van het kunnen leggen van verbanden tussen ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen en de impact hiervan op de financiële situatie.


Daarnaast gelden uiteraard onze kernnormen voor onze gewenste cultuur. Deze duiden we in 4 kernbegrippen:

Mensen                            Verbinding, samenwerking, open houding, teamgericht

Verandering                     Aanpassing aan omgeving, flexibiliteit, om kunnen gaan met tegengestelde belangen

Resultaat                         Doelgerichtheid, plannen & organiseren

(Vak)intelligentie            Nieuwsgierig, nieuwe ideeën aandragen, omgaan met complexiteit

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis vóór 29 mei april 2019 via de onderstaande ‘SOLLICITEREN’-knop.

 Wil je aanvullende informatie over de procedure, dan kun je contact opnemen met onze Corporate Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is (ook buiten kantoortijden) te bereiken via telefoonnummer 06-13547492.

Overige informatie

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Brigitte Jaspers van Gemeente Helmond ( 0492-587 777)

Foto's van de organisatie

Over de organisatie

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met een centrumfunctie in Zuidoost-Brabant. Helmond telt ruim 90.000 inwoners. De komende jaren zal dit aantal nog verder uitgroeien.

Bij de gemeente Helmond werken wij met ongeveer 800 collega's. Ons ambtelijk apparaat maakt op dit moment een transformatie door richting een organisatie, die snel en flexibel kan schakelen en die gericht en efficiënt kan inspelen op ontwikkelingen in onze lokale samenleving. Die samenleving verandert voortdurend en de veranderingen gaan steeds sneller. We zijn een netwerkorganisatie. Plannen worden gemaakt in interactie met inwoners, organisaties, bedrijven en groepen uit de maatschappij. We focussen ons meer op onze doelen en minder op regels en systemen.

meer over Gemeente Helmond

Adres

Frans Joseph v Thielprk 1
5707 BX Helmond

0492 587777