Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente HeemskerkCoördinator Sociaal Team

Coördinator Sociaal Team

Vacature

Heemskerk is een bloeiende gemeente met ruim 39.000 inwoners. Binnen het sociaal domein wordt intensief samengewerkt door de maatschappelijke organisaties en de gemeente Heemskerk. Daarnaast vindt nauwe samenwerking plaats met de IJmondgemeenten Beverwijk en Velsen.

Sociale teams

Binnen de gemeente Heemskerk werken op dit moment drie sociale teams. Het Sociaal Team zet in op een preventieve aanpak, die zich kenmerkt door vroegtijdige signalering, vraagverheldering en lichte en kortdurende ondersteuning van (kwetsbare) inwoners. Daarnaast kan bij meervoudige of complexe problematiek vanuit het Sociaal Team zorgcoördinatie worden ingezet. In het Sociaal Team Heemskerk werken vier organisaties samen: Socius Maatschappelijke Dienstverleners, MEE & de Wering , Welschap Welzijn en ViVa! Zorggroep. Daarnaast is expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en mantelzorgondersteuning geborgd in de teams.

De medewerkers van het Sociaal Team zijn stevige en zelfstandige professionals. Zij  hebben korte lijnen met medewerkers van de gemeente Heemskerk en met professionals in de eerste en tweede lijn. Zij leggen verbindingen met vrijwilligersorganisaties en buurtnetwerken. De medewerkers van het Sociaal Team zoeken aansluiting bij de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk. Het  principe één huishouden-één plan- één regisseur is leidend.

Het Sociaal Team in Heemskerk is sterk in beweging. In 2018 vindt een herijking van de opdracht en de positionering van het Sociaal Team plaats. Deze kan van invloed zijn op de rol en positie van de coördinator.

Energieke en gedreven coördinator gezocht

We zijn op zoek naar een energieke en gedreven coördinator. Integer, resultaat- en klantgericht, een coördinator met een proactieve en oplossingsgerichte instelling.

Coördinator Sociaal Team

20-24  uur per week

Als coördinator heb je als taak om de sociale teams optimaal te laten functioneren. Je werkt vanuit een onafhankelijke positie en werkt nauw samen met het management van de organisaties in het Sociaal Team en de beleidsmedewerker sociaal domein van de gemeente Heemskerk. Je zorgt voor sturing en coaching van medewerkers, teneinde de gestelde doelen te realiseren.  Je komt in dienst bij Stichting Welschap Welzijn.

Profiel en taken

Je bent een bevlogen professional met leiderschapskwaliteiten en enkele jaren ervaring in het sociaal domein. Je bent in staat om medewerkers en organisaties mee te nemen in de nieuwe denk- en werkwijze en om de gewenste transformatie te organiseren.

Je draagt zorg voor de operationele aansturing en coaching van medewerkers, zowel op inhoud als proces.  Je handelt vanuit een generalistische werkwijze waarbij ieders specifieke expertise optimaal benut wordt. Je stimuleert medewerkers om buiten bestaande kaders te denken, maar stelt ook grenzen. Je ondersteunt en faciliteert medewerkers door middel van teamoverleg, methodiekontwikkeling, scholing en  deskundigheidsbevordering. Je stuurt op effectieve samenwerking binnen het Sociaal Team en tussen het Sociaal Team en  externe partijen. Je bent een stevige gesprekspartner op zowel uitvoerend als tactisch niveau. Je functioneert als verbindingsofficier tussen beleid en uitvoering. Je bewaakt de werkprocessen en de registratie van gegevens, stelt voortgangsrapportages op en signaleert behoeften, leemtes en knelpunten. Je komt daarbij met verbetervoorstellen en passende maatregelen. Je functioneert als eerste aanspreekpunt voor de gemeente Heemskerk en voor samenwerkingspartners.

Functie-eisen

 • Een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau
 • Ervaring met het leidinggeven aan multidisciplinaire teams is een voorwaarde
 • Kennis op het gebied van het sociaal domein en recente ontwikkelingen rond sociale teams
 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen
 • Een stimulerende en doortastende persoonlijkheid met oog voor onderlinge verhoudingen en teamprocessen.
 • In staat om heldere analyses te maken en deze te vertalen in een praktische en doeltreffende aanpak, met oog voor verschillende perspectieven.
 • Een oplossingsgerichte werkwijze en een positieve kritische houding
 • Initiatiefrijk, communicatief, flexibel, een netwerker
 • In staat om in korte tijd grote stappen te nemen en hierin de medewerkers mee te nemen
 • Lef en ondernemerschap

  Wij bieden:

 • De arbeidsovereenkomst wordt voor 1 jaar aangeboden. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en  het functioneren vindt er verlenging van het dienstverband plaats.
 • Een aanstelling voor 20 tot 24 uur per week
 • Salaris in schaal 10 cao Sociaal Werk, maximaal  € 4.333,-  bruto per maand op basis van 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Informatie en solliciteren

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Els Diepenmaat, beleidsmedewerker van de gemeente Heemskerk: e.diepenmaat@heemskerk.nl of 0251-256 656 of Tilly Kersten, directeur-bestuurder van Welschap: tilly.kersten@welschap.nl of 0624624364

Enthousiast geworden? Je sollicitatie met curriculum vitae, kun je vóór 1 december richten aan Welschap Welzijn, t.a.v. Cindy de Boer - Brandt, Personeelsadministratie Welschap, Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk; e-mail adres: solliciteren@welschap.nl.

De werving en selectie wordt uitgevoerd door de partners in het Sociaal Team in samenwerking met de gemeente Heemskerk. De eerste gespreksronde vindt plaats op 11 december, de tweede gespreksronde is op 20 december.

avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Jacqueline Tuyn van Gemeente Heemskerk ( 0251-256603)

Over de organisatie

Heemskerk is de laatste 35 jaar uitgegroeid tot een bloeiende gemeente met ruim 38.000 inwoners. Ondanks de snelle ontwikkelingen zijn we een hechte gemeenschap gebleven. Dat lees je bij voorbeeld af aan het bovengemiddelde aantal vrijwilligers in verenigingen en buurten. Wij koesteren die betrokkenheid van de inwoners, die ons stimuleert om de gemeentelijke organisatie zo dicht mogelijk bij hen te brengen. Wij leggen de lat dan ook hoog bij het nastreven van een betere dienstverlening, resultaatgericht opereren en een transparante werkwijze. Daarom zoeken wij vrouwen en mannen die met ons mee willen denken en samenwerken. Met de organisatie, met het gemeentebestuur, maar vooral ook met de Heemskerker en het Heemskerkse bedrijfsleven. Dus zoeken we medewerkers voor wie betrokkenheid vanzelf spreekt.

meer over Gemeente Heemskerk

Adres

Maerten v Heemskerckpln 1
1964 EZ Heemskerk

14 0251