Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente GoirleVoorzitter en lid commissie voor bezwaarschriften

Voorzitter en lid commissie voor bezwaarschriften

Vacature

Werken bij de gemeente Goirle betekent …

 • werken in een open en informele bedrijfscultuur
 • flexibiliteit en ontwikkeling
 • resultaatgericht werken

Organisatie in ontwikkeling

De gemeente Goirle is een organisatie in ontwikkeling. Momenteel onderzoeken we samen met medewerkers en onze omgeving wat nodig is om nu en in de toekomst ons werk goed te doen, waar kansen voor verbetering liggen en hoe we onze medewerkers een inspirerend werkklimaat bieden.

De gemeente Goirle kent een onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe verordening commissie bezwaarschriften gemeente Goirle, die naar verwachting in januari 2020 van kracht gaat worden.

Vanwege vertrek van een tweetal commissieleden ontstaan twee vacatures voor een

Voorzitter en lid van de commissie voor bezwaarschriften

Werkwijze en samenstelling commissie

 • De gemeente heeft een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften.
 • De commissie adviseert het gemeentebestuur van Goirle bij de afhandeling van bezwaarschriften, met uitzondering van bezwaarschriften tegen besluiten op het gebied van belastingen en rechtspositionele besluiten.
 • De commissie bestaat uit één voorzitter en 6 leden.
 • De commissie hoort de indieners van de bezwaren.
 • De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden vergaderen volgens een roulatiesysteem.
 • De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en vergadert op dinsdag vanaf 19.00 uur.

Vereisten

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je beschikt over een afgeronde studie Nederlands Recht.
 • Uiteraard heb je oprechte interesse in datgene wat er binnen een gemeente speelt;
 • Je beschikt over inlevingsvermogen en goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent integer, betrokken en flexibel;
 • Je hebt analytisch denkvermogen;
 • Je bent niet werkzaam bij of hebt geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur of een in de gemeente Goirle actieve belangenorganisatie.
 • Je bent, waar nodig, in staat om snel te reageren op vragen van de secretaris.
 • Je hebt ruime kennis op het terrein van algemeen bestuurs(proces)recht en je beschikt over inzicht en ervaring in gemeentelijke besluitvormingsprocessen.
 • Voor de Algemene Kamer: je hebt specifieke kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van het omgevingsrecht (o.a. Wabo, Wro, Wegenwet).
 • Voor de Sociale Kamer: je hebt specifieke kennis en aantoonbare ervaring op het gebied van sociale wetgeving (o.a. Participatiewet, Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening).

Extra competenties voor de voorzitter

 • Je hebt het vermogen vergaderingen van de bezwarencommissie te leiden en sturing te geven aan de besluitvorming en het werk van de bezwarencommissie, actief verantwoordelijkheid te nemen en voorbeeldgedrag te tonen voor het groepsproces;
 • Je hebt een visie op het functioneren van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften;

Vergoeding

De vergoeding voor de leden van de commissie bedraagt € 150,84 en voor een voorzitter € 192,75 per bijgewoonde vergadering, inclusief de voorbereiding (prijspeil oktober 2019).

Daarnaast kan aanspraak gemaakt worden op een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km.

Benoeming

Je wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Goirle voor een periode van maximaal 4 jaren met de mogelijkheid van herbenoeming van nogmaals maximaal 4 jaren.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie Wim den Hartog, telefoon 013-5310623, of via wim.den.hartog@goirle.nl

Sollicitatie

Schriftelijke sollicitaties kun je tot uiterlijk 18 november 2019 richten aan het college van burgemeester en wethouders van Goirle, postbus 17, 5050AA Goirle, of mailen naar solliciteren@goirle.nl.

De gesprekken worden zo mogelijk ingepland in week 48.