Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HelderStagiair(e) Ecologie (24-36 uur)

Stagiair(e) Ecologie (24-36 uur)

Vacature

Stagiair(e)
HBO/WO student met als hoofdrichting ecologie (2e jaars of hoger)

Den Helder. De stad van acht kilometer strand, zee en duinen. Een stad vol bijzondere culturele en historische rijkdommen. Den Helder ontwikkelt zich in een hoog tempo en heeft ambitieuze plannen om het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven. De komende jaren investeren we in de stad en bouwen ook verder aan onze eigen organisatie. Dat doen we met vertrouwen, lef en trots. Stage lopen bij gemeente Den Helder betekent dat je verantwoordelijkheid en de juiste begeleiding krijgt om je werk goed uit te kunnen voeren. Ook geven wij je de gelegenheid om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Dankzij de prima treinverbinding met Alkmaar en Amsterdam ben je snel op je stageplek.

Teambeschrijving
Binnen de gemeente Den Helder zijn meerdere teams. Eén daarvan is het team Omgeving, waarin circa 40 collega's werkzaam zijn op het gebied van bestemmingsplannen, stedenbouw, vastgoed, verkeer, economische zaken, cultuur, natuur en recreatie. Kortom, alle activiteiten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt ook nauw samen gewerkt met het team Omgeving en Wijkteams.

Vrijwel alle beleidsterreinen van het team Omgeving zijn zich aan het voorbereiden op de Omgevingswet, een belangrijke nieuwe wet op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Wanneer na 2021 de Omgevingswet in werking is getreden, komen alle doelen en werkzaamheden van de gemeente samen in de zogeheten Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's. Daarnaast vraagt de Omgevingswet veel aandacht voor integraal werken (samenwerking tussen vakdisciplines) en participatie (samenwerking met de inwoners en externe partijen).

Stagewerkzaamheden
Stadsnatuur speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit en in de natuur dichter bij de mens brengen. Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt binnen de gemeente Den Helder gewerkt aan het in kaart brengen van de gemeentelijke doelsoorten. Aan de hand hiervan kunnen concrete maatregelen genomen worden om de biodiversiteit in de stad te verbeteren. De stage is gericht op de uitvoering van de eerste stappen van dit proces. Hiervoor ga je aan de slag met het inventariseren de stedelijke natuur in Den Helder. Jouw werkzaamheden geven inzicht in biodiversiteit op stadsniveau, en worden meegenomen in het nieuwe groenbeleid van de gemeente Den Helder.

Jouw taken zullen bestaan uit het inventariseren van doelsoorten: soorten die ecologische waarde hebben en van nature voor (kunnen) komen in de regio Kop van Noord-Holland. Je gebruikt daarbij de online bronnen zoals waarneming.nl, maar je zult ook contact leggen met de natuurwerkgroepen en de eigen medewerkers van de gemeente. Daarnaast zal je ook de kans krijgen om zelf in het veld te gaan kijken.

Naast deze stagewerkzaamheden is er ook tijd en ruimte om werkzaamheden uit te voeren die bij jouw leerdoelen passen.

Wij zoeken
Voor deze stageplek zoeken wij iemand met de volgende kenmerken:
  • Je bent een HBO/WO student met als specialisatie ecologie (Biologie, Bos- en Natuurbeheer, etc).
  • Je bent geïnteresseerd in, en hebt een goede basiskennis van planten- en diersoorten.
  • Je bent in staat om overzicht te creëren.
  • Je kunt goed zelfstandig werken en bent resultaatgericht
  • Je bent communicatief sterk
Wij bieden
Wij bieden naast een prettige werkomgeving en uitdagende werkzaamheden een stagevergoeding van € 225,00 aan een derdejaars HBO stagiair, € 300,00 aan een vierdejaars HBO stagiair en € 325,00 aan een afstudeerder. Deze vergoedingen zijn bruto per maand bij werkweek van 36 uur. Tevens bieden wij een goede stagebegeleiding.

Informatie & reactie
Bel voor meer informatie met het Stagebureau van de Gemeente Den Helder via 140223 8052. Solliciteren kun je middels het schrijven van een brief met cv aan stagebureau@denhelder.nl.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Caitlin Ellen van Gemeente Den Helder ( +31 223 678 052)

Over de organisatie

Er is werk aan de winkel in Den Helder. Den Helder werkt aan de stad in al zijn facetten: werken, wonen, vrijetijdsbesteding, sport, cultuur en natuur. Een interessant aspect aan het werk bij de gemeente Den Helder is de uitdaging om als middelgrote gemeente om te gaan met de grootstedelijke problematiek die bij veel dossiers speelt. Daarvoor hebben we mensen nodig die ondernemend zijn en de handen uit de mouwen durven te steken. Ben je uit het juiste hout gesneden en wil je meehelpen de ambities van Den Helder te realiseren? Pak dan nu je kans! Onze organisatie biedt volop mogelijkheden om daarbij ook jezelf verder te ontwikkelen.

meer over Gemeente Den Helder

Adres

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

14 0223