Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Den HelderCommissielid bezwaarschriften Sociale Kamer

Commissielid bezwaarschriften Sociale Kamer

Vacature

Gemeente Den Helder

Den Helder werkt met vertrouwen, lef en trots.

De gemeente Den Helder werkt samen met de inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners aan de toekomst van de stad. We stellen ons dienstbaar op en zijn er voor onze inwoners. Wij gaan in gesprek met inwoners om te horen wat er leeft en hen te helpen bij het beantwoorden van hun vraag. Wij willen niet alleen vanuit het stadhuis bedenken wat goed is voor onze inwoners en onze stad.

De medewerkers van de gemeente Den Helder voelen zich thuis bij deze manier van werken. Zij werken samen op basis van vertrouwen, hebben een proactieve houding en nemen verantwoordelijkheid. De medewerkers krijgen ruimte om samen met inwoners problemen op te lossen. Onze medewerkers hebben voldoende kennis, vaardigheden en lef om te doen wat past bij de behoefte van de inwoners. Zij zetten talenten en passies in om resultaten te behalen. Ze staan open voor veranderingen, zijn leergierig en in staat om over grenzen heen te kijken. De gemeente Den Helder geeft medewerkers de gelegenheid en middelen om hun werk goed te kunnen doen.

En dat in een prachtige stad op een toplocatie waar we trots op zijn. De unieke ligging, met aan drie zijden van de stad zee, zie je terug in de historie van de stad: het oude walvisjagersdorp Huisduinen, de voormalige rijkswerf Willemsoord, de Napoleonistische Stelling.

Wij zijn op zoek naar

2 leden commissie bezwaarschriften Sociale Kamer

Vacaturenummer 19072

De commissie bezwaarschriften

De gemeente Den Helder heeft een onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de burgemeester over ingediende bezwaarschriften. De commissie is onderverdeeld in drie kamers, te weten een Sociale kamer, een Rechtspositionele kamer en een Algemene kamer.

De onderwerpen van de Sociale kamer waar de bezwaarschriften betrekking op hebben, zijn besluiten op grond van de Participatiewet (inclusief Bbz 2004), Ioaw, Ioaz, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en de Wet gemeente schuldhulpverlening.

De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en vijf leden. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die wordt bijgestaan door een secretariaat.

Wat verwachten wij?

U beoordeelt het bezwaarschrift en u neemt kennis van het complete (digitale) dossier. Samen met de voorzitter en een lid van de commissie hoort u tijdens de zitting de bezwaarmaker, de vertegenwoordiger van de gemeente. Na de zitting vindt overleg plaats over de bevindingen en draagt u bij aan het formuleren van een gemotiveerd advies op grond waarvan het bestuursorgaan in kwestie de beslissing kan nemen.

Wij verwachten dat u eens per maand op donderdagavond beschikbaar bent voor de commissievergadering. Incidenteel is het nodig om een extra vergadering te plannen, buiten de jaarplanning om.

Wij vragen:
- een juridische achtergrond op academisch niveau;
  • expertise op bestuursrechtelijk gebied en meer in het bijzonder ten aanzien van bovengenoemde wetten;
  • ervaring met het lidmaatschap van een bezwaarschriftencommissie is een pré;
  • kennis van het functioneren van overheden in het algemeen en van een gemeente in het bijzonder.
Om de besluitvorming objectief te kunnen toetsen en de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen, heeft u geen binding of betrokkenheid met het gemeentebestuur en bent u niet woonachtig in de gemeente Den Helder.

Wat zijn uw competenties?
U kunt goed luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast bent u objectief, integer en u beschikt over bestuurlijk inzicht. U heeft een kritische maar empathische blik en u communiceert in klare taal.

Wij bieden
Het lid ontvangt een vergoeding van € 185,- bruto per bijgewoonde vergadering. Daarnaast wordt een reiskostenvergoeding verstrekt op basis van openbaar vervoer (tweede klas).

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Edelaar, secretaris van de commissie, telefoonnummer 06 500 86 100.

Solliciteren en benoeming
Benoeming geschiedt voor de huidige raadsperiode met mogelijkheid tot verlenging. Solliciteren kan tot 15 december 2019.

De gesprekken zullen in overleg worden gepland.
Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij (voor benoeming) een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' (VOG).

Acquisitie naar aanleiding van de vacature is niet gewenst.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Leon Edelaar van Gemeente Den Helder ( +31 223 678 059)

Over de organisatie

Er is werk aan de winkel in Den Helder. Den Helder werkt aan de stad in al zijn facetten: werken, wonen, vrijetijdsbesteding, sport, cultuur en natuur. Een interessant aspect aan het werk bij de gemeente Den Helder is de uitdaging om als middelgrote gemeente om te gaan met de grootstedelijke problematiek die bij veel dossiers speelt. Daarvoor hebben we mensen nodig die ondernemend zijn en de handen uit de mouwen durven te steken. Ben je uit het juiste hout gesneden en wil je meehelpen de ambities van Den Helder te realiseren? Pak dan nu je kans! Onze organisatie biedt volop mogelijkheden om daarbij ook jezelf verder te ontwikkelen.

meer over Gemeente Den Helder

Adres

Drs. F. Bijlweg 20
1784 MC Den Helder

14 0223