Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente CoevordenVoorzitter Beraad Wonen, Welzijn en Zorg Coevorden

Voorzitter Beraad Wonen, Welzijn en Zorg Coevorden

Vacature

Het beraad WWZ Coevorden is een samenwerking van dertien aanbieders en de gemeente Coevorden op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Het beraad is in 2001 opgericht en in 2010 door de ondertekening van een convenant geformaliseerd. In 2015 is er een nieuw convenant opgesteld. De decentralisaties binnen het sociaal domein vroegen om een andere opzet en werkwijze van het beraad.

Het Beraad WWZ Coevorden kent sinds 2015 twee deelberaden, te weten een Visieberaad en een Adviesberaad. Het Visieberaad heeft een brainstormend karakter en heeft ten doel bij te dragen aan integrale visieontwikkeling op het terrein van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Coevorden. Het Visieberaad kent een agendacommissie, gevormd door een vertegenwoordiger vanuit de sectie wonen, de sectie welzijn en de sectie zorg. Daarnaast is de ambtelijk secretaris lid van de agendacommissie.

Het Adviesberaad heeft ten doel gevraagd en ongevraagd feedback en advies te geven in de voorstadia van beleid en de evaluatie van bestaand beleid. Het Adviesberaad wordt bijeen geroepen door de gemeente Coevorden. De agenda en de vergaderfrequentie wordt door de gemeente bepaald.

Wegens het aankomende vertrek van de huidige voorzitter, zijn wij op zoek naar een:


Voorzitter Beraad Wonen, Welzijn en Zorg Coevorden


Wat ga je doen?

Het Beraad WWZ Coevorden wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid van de partijen, waarbij in samenwerking een samenhangend aanbod van wonen, welzijn en zorg voor de inwoners van de gemeente Coevorden wordt nagestreefd. De gemeente Coevorden erkent het beraad als een belangrijk overlegorgaan om ontwikkelingen, keuzes en nieuw beleid vroegtijdig mee te delen en te bespreken. Jij bent in staat om als onafhankelijk voorzitter vanuit deze context de bijeenkomsten voor te zitten, waarbij je oog hebt voor het verschil tussen het Visie- en het Adviesberaad.

Als voorzitter van het beraad WWZ heb je inhoudelijke kennis van het wonen-welzijn-zorg veld. Je weet welke ontwikkelingen er spelen en maakt vanuit je rol als voorzitter gebruik van deze kennis.

Voorafgaand aan elke bijeenkomst is er overleg met de ambtelijk secretaris over de invulling van de agenda. Vanuit jouw rol als voorzitter draag je suggesties aan voor aanscherping dan wel bijstelling van de agenda.

Je bent, naast het technisch voorzitten van de bijeenkomsten, in staat tot het stellen van kritische vragen aan de deelnemers van het beraad en het op gang brengen van en richting geven aan inhoudelijke discussies.

In het convenant Beraad WWZ Coevorden is vastgelegd dat zowel het Visieberaad als het Adviesberaad jaarlijks tenminste eenmaal bijeen komen. In de afgelopen jaren is de frequentie van beide beraden jaarlijks twee bijeenkomsten geweest.

De werkzaamheden worden marktconform op declaratiebasis vergoed.

Wat verwachten we van jou?

De voorzitter beschikt over een goed ontwikkelde maatschappelijke en politieke antenne en een overkoepelende blik op de ontwikkelingen en samenhang die zich in het brede veld van wonen welzijn en zorg voordoen.

Daarnaast is het voor het functioneren van het Beraad WWZ Coevorden van essentieel belang dat de voorzitter onafhankelijk is. Hij/zij mag geen relaties hebben met een organisatie uit het veld wonen, welzijn en zorg, evenals met de gemeentelijke organisatie dan wel de politiek.

Het Beraad WWZ Coevorden vraagt om een onafhankelijke, innovatieve en inspirerende voorzitter met samenbindend vermogen, die pit in een discussie brengt en deze weet aan te scherpen. De nadruk in deze positie ligt daardoor op overzicht, aandacht voor verhoudingen, charisma en procesgevoeligheid.

Meer informatie & solliciteren

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marian Kielema, strategisch beleidsmedewerker sociaal domein, en voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken. Deze zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer 14-0524.

We ontvangen je motivatiebrief en CV graag via deze link vacature WWZ. Je kunt tot en met 17 oktober 2019 reageren.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Coevorden

Adres

Kasteel 1
7741 GC Coevorden

14 0524