Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BredaAfdelingshoofd Veiligheid en Leefomgeving

Afdelingshoofd Veiligheid en Leefomgeving

Vacature

Wat ga je doen?
Er is een Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving vastgesteld. De ontwikkelingen in de maatschappij vragen om op een andere manier naar het werk te kijken, een andere verbinding met de mensen waarmee en waarvoor we het doen in Breda. Ons werk is een hulpmiddel; het doel is een veilige en leefbare stad.

Je stelt je proactief coachend en ondernemend op in de samenwerking tussen teamleiders, collega afdelingshoofden, directie, bestuur en netwerkpartners. Je hebt daarbij oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en opdrachten waar je samen met de 5 teamleiders invulling aan geeft. Je bent ondersteunend in het aanbrengen van structuur en stimuleert ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden.

Je focust op het behalen van afgesproken resultaten en bent in staat om een meerjarenprogramma te vertalen naar (jaar)doelstellingen en concrete acties. Je legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie door je medewerkers te stimuleren en taken te delegeren. Tegelijkertijd stuur je actief op het goed doorlopen van de PDCA-cyclus. Het proactief signaleren en benoemen van veranderingen in interpersoonlijke relaties en teamdynamiek voelt als natuurlijk. Je spreekt teamleiders aan op hun resultaten en bent zelf ook aanspreekbaar daarop.

Als afdelingshoofd ben je mede verantwoordelijk voor het bepalen van de verdere inrichting van de interne - en externe keten waar je onderdeel van uitmaakt. Je geeft samen met de teamleiders invulling aan de gezamenlijk geformuleerde missie en visie van de afdeling binnen de kaders van het Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving. Je benut hierin de maximale ruimte die hierin geboden wordt voor jezelf en de overige leden van je managementteam.

Afhankelijk van het thema, de collega's van het team en de ketenpartners schakel je tussen netwerkwerkverbanden, zowel intern en extern.

Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directie en schakelt (bijna) dagelijks met het bestuur.

Ben jij het afdelingshoofd die:
 • 5 teamleiders en de circa 180 medewerkers stimuleert en ontwikkelt om met elkaar te werken aan een veilige en leefbare stad;
 • Ervaring heeft met bestuurlijke openbare orde en veiligheid opdrachten en sterk is in programma management
 • Voor bestuurders een inhoudelijke sparringspartner op hoofdlijnen kan zijn, ook in crisissituaties, en tegelijkertijd coach die het beste uit zijn mensen weet te halen;
 • Vanuit overzicht en inzichten de juiste randvoorwaarden wil cre√ęren om de afdeling volledig tot bloei te laten komen;
 • Actief gaat samen werken met externe partners;
 • Resultaatverantwoordelijk durft te zijn voor het programma en begroting van het Meerjarenprogramma Veiligheid en Leefomgeving;
 • De missie en visie van de afdeling Veiligheid en Leefomgeving intrinsiek onderschrijft.

We zoeken jou!
Om op een goede manier invulling te geven aan de rol zoeken wij een afdelingshoofd die zich herkent in de volgende elementen:
 • Stevig persoonlijkheid, authentiek en een no nonsens mentaliteit;
 • Je hebt een duidelijke visie op het werk dat een gemeente doet op het terrein van openbare orde en veiligheid en staat open voor andere inzichten en ontwikkelingen;
 • Kan plannen en prioriteren en gevoel heeft bij overheidsfinanci√ęn;
 • Doorlopend te werken aan elke dag een beetje beter;
 • Het signaleren en benoemen van thema's in de ontwikkeling van collega's vanuit de intentie om samen naar een hoger niveau te komen is je streven;
 • Te werken aan de best werkbare oplossing in plaats van de perfecte oplossing;
 • In staat om ambtelijke / bestuurlijke verhoudingen te incorporeren in het dagelijkse werk;
 • In staat zich kwetsbaar en open op te stellen om tot een optimale ontwikkelomgeving te komen;
 • Cre√ęren van een omgeving waarin vertrouwen heerst om de ruimte op te zoeken en de veiligheid geboden wordt om te leren van onze fouten;
 • Intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan Breda en bij voorkeur kennis van netwerken in de stad;
 • WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 8 jaar ervaring heeft in een politiek-bestuurlijke omgeving. Aantoonbare ervaring heeft in ons werkterrein van openbare orde en veiligheid in verschillende functies en rollen en actief de samenwerking met externe partners opzoekt;
 • Ervaring heeft en bereid is om het eerste aanspreekpunt te zijn in de crisis organisatie.

Wat wij jou bieden:
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor één jaar waarbij de intentie bestaat voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Jij bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal ‚ā¨ 6856,- bruto per maand (schaal 14, op fulltime basis). Waardering in de aanloopschaal is mogelijk.

Daarnaast bouw je maandelijks over je salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%.

Dit IKB kun je fiscaal vriendelijk inzetten voor een aantal zaken zoals:
 • Kopen van verlof
 • Uitruil woon-/werk kilometers
 • Aanschaf woon-/werk fiets
 • Fitness abonnement
Een goede pensioenvoorziening (ABP) en collectieve ziektekostenverzekering maken het pakket compleet.

Bovendien heeft werken bij de Gemeente Breda het voordeel dat:
 • er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling is en ruimte om je eigen pad te kiezen;
 • je flexibele werktijden hebt waardoor je, je priv√© en werk situatie beter op elkaar af kunt stemmen;
 • je gebruik kunt maken van een goed bedrijfsrestaurant;
 • je werkt op loopafstand van het centrum en openbaar vervoer;
 • je gebruik kunt maken van goede parkeerfaciliteiten;
 • je gratis kunt fitnessen in onze fitnessruimte.

Wie zijn wij:
Binnen de afdeling Veiligheid en Leefomgeving zijn alle taken rondom veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving als één keten vormgegeven.

De missie en visie voor de afdeling luidt:

Missie
 • Met en voor burgers, bedrijven en bezoekers organiseren en beschermen wij de veiligheid en leefbaarheid.
Visie
 • Door ons vraaggerichte optreden stimuleren wij de actieve betrokkenheid van mensen en organisaties bij de leefbaarheid en veiligheid van Breda.
 • Veiligheid breng(t) je samen door te Analyseren, Anticiperen en Activeren. De BredA-AAnpak.
 • Wij zijn toegankelijk, denken mee, betrekken pro- actief onze ketenpartners en leveren maatwerk.
 • Wij leggen helder alle aspecten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid aan het bestuur voor, zodat er een goede belangenafweging gemaakt kan worden.
 • Wij weten wat er in de stad gebeurt en treden gevraagd of ongevraagd op; preventief en pro- actief.
Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Ben je enthousiast geworden:
Meer weten over deze functie? Bel dan met Sander Glaser, (afdelingshoofd Veiligheid & leefomgeving ai), telefoonnummer 06-25000379, hij geeft graag antwoord op al jouw vragen.

Ben je enthousiast over deze vacature bij de afdeling Veiligheid & Leefomgeving. van de gemeente Breda dan kun je jouw inspirerende CV en overtuigende motivatie onderstaand indienen.

Reageren kan uitsluitend digitaal tot en met 19 januari 2020.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
avatar

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met HR afdeling van Gemeente Breda ( +31 14076)

Over de organisatie

Het Bredase bestuur dicht de communicatie met de inwoners een belangrijke plaats toe. De communicatie moet beter, opener en dichter bij mensen plaatsvinden. Breda moet meer en andere doelgroepen bereiken. Iedereen mag meedoen en iedere bijdrage is waardevol. De relatie met burgers staat voorop. De tijd waarin mensen alles aan de overheid overlaten in de verwachting dat die de dingen wel voor hen regelt is voorbij. Burgers doen het zelf. Breda speelt in op die veranderende behoefte en verwachtingen.

meer over Gemeente Breda

Adres

Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ Breda

14 076