Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente BarneveldBestuursleden Muziek Theater Barneveld

Bestuursleden Muziek Theater Barneveld

Vacature

Bestuursleden Muziek Theater Barneveld

(3 bestuurders waarvan één voorzitter)


Muziek Theater Barneveld

Het Muziek Theater Barneveld wordt gebruikt voor theatervoorstellingen, als muziekschool en als oefenruimte van Muziekgezelschap de Harmonie. Het theatervastgoed is eigendom van de gemeente Barneveld en Stichting Fonds 1845. MTB verzorgt de instandhouding van het theatervastgoed en verhuurt het aan de theaterexploitant Schaffelaar Theater. Momenteel vormen de bestuurders van de gemeente Barneveld en Stichting Fonds 1845 het bestuur van MTB.

Gemeente Barneveld en Stichting Fonds 1845 blijven voorlopig beiden de eigenaren van MTB en zijn voornemens een bestuur aan te stellen bestaande uit drie onafhankelijke bestuurders (waarvan één voorzitter). De gemeente subsidieert MTB voor het beheer en onderhoud van het vastgoed op basis van een meerjarenonderhoudsplan. De benoeming van het bestuur vindt plaats door het gemeentebestuur van Barneveld in overleg met het bestuur van Fonds1845.

In een convenant tussen gemeentebestuur Barneveld en MTB is geregeld dat MTB jaarlijks een deel van het subsidie afdraagt aan de theaterexploitant voor het aanbod aan theatervoorstellingen. MTB is verantwoordelijk voor de instandhouding van het gebouw en waarborgt de theaterfunctie ervan. Deze rapporteert periodiek aan het college. Het MTB bestuur dient jaarlijks ter goedkeuring aan de aandeelhouders de begroting, jaarrekening en het (afgelopen en komend) jaarplan voor te leggen. De rechtsverhouding tussen MTB en de theaterexploitant is geregeld in een huur- en exploitatieovereenkomst.


Profiel

De leden van het bestuur van Muziek Theater Barneveld dienen over de volgende vaardigheden te beschikken:

  • Een warm hart voor de wereld van kunst en cultuur en in het bijzonder het theater is een pré.
  • De bestuurders tezamen hebben aantoonbare (bestuurlijke) vaardigheden op het gebied van vastgoed, bedrijfsvoering en financieel beheer en beschikken over juridische kennis. Elke bestuurder moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid op één van de genoemde aandachtsgebieden.
  • De bestuurders hebben geen relatie met de exploitant  van de theatervoorstellingen in het muziekcentrum of gelieerde partijen (Schaffelaartheater, Muziekgezelschap De Harmonie of Stichting Muziekschool Barneveld), dan wel een persoonlijk belang bij de exploitatie daarvan.
  • De bestuurders hebben geen relatie met de gemeente Barneveld. Dit houdt in dat de bestuurders geen lid van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente mogen zijn, noch in dienstbetrekking of via een derde werkzaam mogen zijn voor de gemeente.
  • De bestuurders hebben een strategisch inzicht en kunnen een realistische inschatting maken van de impact van toekomstige ontwikkelingen op lange termijndoelstellingen.
  • De bestuurders beschikken over het vermogen om op basis van een zorgvuldige afweging tot besluiten te komen en beschikken over goede communicatieve vaardigheden, onderhandelingsvaardigheid en het vermogen tot samenwerking.
  • De voorzitter kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden.

Arbeidsvoorwaarden

De bestuursleden van Muziek Theater Barneveld vergaderen (naar inschatting) gemiddeld vier tot zes keer per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. Er is een passende vergoeding beschikbaar.


Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Annerieke Claassen-Vons, Beleidsmedewerker, 06-22565915 (afdeling Sociaal domein, gemeente Barneveld).


Solliciteren

Mail uw motivatiebrief en cv naar: gemeente Barneveld, onder vermelding van Bestuursleden MTB naar talentportal@barneveld.nl. Wij zien uw reactie graag uiterlijk vrijdag 5 januari 2018 tegemoet.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 26 januari 2018.

Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Barneveld

Adres

Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

14 0342