Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente AmsterdamProcesmanager Leges

Procesmanager Leges

Vacature

Procesmanager Leges 
Vacaturenummer: V17120265
Parttime, 18 tot 20 uur

De functie
De Procesmanager Leges stuurt, bewaakt en optimaliseert de processen van de gemeentelijke leges op juridisch, financieel, bestuurlijk en beleidsmatig gebied. Hij/zij is verantwoordelijk voor het zorg dragen voor een juiste prijsbepaling van de producten waar de gemeente geld voor mag vragen (leges en tarieven) en het regelen dat er een prijs gevraagd mag worden op basis van informatie die wordt verkregen vanuit het primair proces, financiën en concern control en juridische zaken. De leges verordening en tabel zijn randvoorwaardelijk voor het kunnen innen van leges. De omvang hiervan in 2016 was 75 miljoen euro.

Verdere werkzaamheden omvatten:

 • Het organiseren en voorbereiden van de totstandkoming en de besluitvorming over de leges verordening en tabel inclusief de consequenties voor de begroting.
 • Opstellen leges verordening en legestabel, bijdrage aan paragraaf lokale heffingen. Adviseren aan het bestuur over leges gerelateerde aangelegenheden. Coördinatie van de wijze waarop de lasten en baten van leges in de begroting en in de realisatiecijfers worden opgenomen en toegelicht.
 • Het adviseren over de consequenties voor de begroting van groei en krimp van het aantal producten waarvoor leges wordt gevraagd.
 • Het coördineren van bezwaar en beroep van de leges en het adviseren over bezwaar.
 • Het volgen van wijzigingen in wet- en regelgeving en van jurisprudentie en het op basis hiervan schrijven van documenten om besluitvorming te realiseren over eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten.


Wij vragen

 • Afgeronde wo-opleiding in bijvoorbeeld de richting bedrijfskunde of fiscaal recht en aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je bent de enige medewerker in de afdeling die dit soort werkzaamheden verricht en ook de enige die de kennis heeft over legesaangelegenheden. Je zult dus in staat moeten zijn zelfstandig je werkzaamheden uit te voeren.
 • Wetteksten, regelgeving en cijfers kun je goed doorgronden en op zijn merites beoordelen.


Competenties
Je bent in staat in te spelen op ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie (omgevingsbewust), je zorgt ervoor dat er synergie ontstaat met de mensen waarmee je samenwerkt (samenwerken), je neemt het initiatief tot relatieactiviteiten en netwerkopbouw (relatiebeheer), je brengt nieuwe initiatieven en activiteiten tot stand binnen en buiten de organisatie, en stimuleert innovatie (initiatief). Je blijft resultaatgericht ook als het erg tegenzit (resultaatgericht) en je bent in staat ideeën bij (grote delen van) de organisatie geaccepteerd te krijgen (overtuigingskracht).

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week.
 • Je krijgt een aanstelling bij wijze van proef voor de duur van 1 jaar voor 18 tot 20 uur per week met de intentie deze om te zetten naar een vaste aanstelling.
 • Verheug je op een prachtig pakket opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden bij de Amsterdamse School en de jaarlijkse Summerschool.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
Het cluster Dienstverlening en Informatie heeft de vraag van de stad van vandaag én morgen voorop staan. Het cluster levert excellente dienstverlening aan burgers bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Amsterdam, voorziet in overzicht, kennis en integrale duiding van informatie en zorgt voor veiligheid in de stad door actief op te treden waar regels en afspraken door burgers worden overtreden. Het cluster Dienstverlening en Informatie bestaat uit tien onderdelen.

Dit cluster is verantwoordelijk voor:

 • Het leveren en continu verbeteren van dienstverlening, producten en diensten aan burgers en ondernemers van de gemeente Amsterdam.
 • Het leveren van dienstverlening aan interne organisatieonderdelen en partners op het gebied van informatievraagstukken.
 • Het vergroten van de informatiepositie van de gemeente Amsterdam ten aanzien van de ambities van de stad en de vraagstukken waar de stad voor staat, door clusters actief te adviseren, te faciliteren en te helpen ontsluiten van gemeente brede informatie.
 • Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in de stad.


De nieuwe dienstverlening
De nieuwe dienstverlening Amsterdam wil een voorloper zijn in de ontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening in Nederland. We nemen de dienstverlening aan de burgers en ondernemers uiterst serieus. Dat blijkt ook uit de wijze waarop we de dienstverlening organiseren: één organisatie Dienstverlening voor één beleid vanuit één sturing. Dit vraagt om een organisatie met medewerkers die zowel wat betreft takenpakket als standplaats flexibel zijn. Of een Amsterdammer nu telefonisch, online of aan de balie met de gemeente contact heeft, de vorm, inhoud en bejegening is gelijk. We verbeteren continu de dienstverlening aan burgers en ondernemers en we verhogen de efficiency van de organisatie. Dit doen we samen met de leveranciers van de producten, de andere organisatie onderdelen van de gemeente. Niet eenmalig, maar in een continu proces van leren en verbeteren. Dat is de ‘dubbele’ veranderdoelstelling waar wij voor staan. Met de ambitie de beste van Nederland te worden! Klik hier voor een filmpje over 'Het nieuwe dienstverleningsconcept': https://vimeo.com/130763605. Dienstverlening bestaat uit de afdelingen Stadsloketten, Onderzoek & Ontwikkeling, het Contactcenter Amsterdam (CCA), Online en Operations Support

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met de heer M. Pot via peno.dvl@amsterdam.nl.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 21 januari 2018 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Procesmanager Leges - 17120265.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!