Gemeente Veenendaal

Ruimtelijk adviseur Energietransitie

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Veenendaal
 • 32 - 36 uur
 • 4211 - 5997
 • HBO

Vacature

Wij maken plaats voor een inspirerende adviseur die zorgt dat de energietransitie een onlosmakelijk onderdeel is van onze plannen voor de fysieke leefomgeving én het energiesysteem van de toekomst vormgeeft binnen het grootschalig woongebied (GWG) Spoorzone Veenendaal.

Het team

Binnen het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen werken we met elkaar aan een goede fysieke leefomgeving. Wij werken intensief samen als collega’s maar uiteraard ook met inwoners, ontwikkelaars en stakeholders. Deze samenwerking kan uiteraard digitaal, maar als team vinden wij het belangrijk elkaar ook regelmatig te ontmoeten. Tijdens deze ontmoetingen zijn wij uiteraard met elkaar in gesprek over ons werk, maar we maken ook graag tijd vrij om elkaar als collega’s beter te leren kennen.

Energieneutraal Veenendaal

Veenendaal werkt vanaf 2017 met een programma Energieneutraal Veenendaal (ENV) toe naar een energieneutrale gemeente in 2050. Integraal, met medewerkers vanuit de hele organisatie en met de vele stakeholders daarbuiten. De eerste jaren hebben we hard gewerkt aan bewustwording en het ondersteunen en uitvoeren van acties rond energiebesparing en duurzame opwek bij inwoners en bedrijven. In de huidige programmaperiode tot 2025 zetten we de volgende stappen richting energie- en warmtereductie en duurzame opwek. Door de samenwerking met het bedrijfsleven, woningcorporaties, energiecoöperaties, VVE’s, wijkteams, inwoners en collega’s te intensiveren. Met concrete plannen in de startwijken, voorlichten, meedenken, subsidiëren en innoveren.

Als ruimtelijk adviseur energietransitie lever je een bijdrage aan diverse inspanningen en projecten binnen de pijlers Wonen, Werken, Gemeente als Voorbeeld en Mobiliteit. Daarnaast adviseer je in ruimtelijke projecten over energie- en warmtevraagstukken en over de bijbehorende ruimtelijke procedures. Ook zorg je ervoor dat de energieambitie van de gemeente vertaald wordt in private en publieke initiatieven.

Spoorzone Veenendaal

Veenendaal heeft een forse groeiopgave op het gebied van wonen en werken. Een probleem is dat de gemeente letterlijk de grenzen van de fysieke groei heeft bereikt. Er zijn nog maar weinig locaties waar uitbreiding mogelijk is. De stad is dus voornamelijk – en zeker op lange termijn - aangewezen op inbreiding, transformatie en verdichting.

De Spoorzone is gelegen rondom het spoor Utrecht – Rhenen en strekt zich uit van de rondweg west tot rondweg oost, met stationsgebied Veenendaal centrum centraal gelegen. Het is het belangrijkste gebied waar de verdichting en transformatie moeten plaatsvinden. In de komende 10-15 jaar zal de Spoorzone - nu nog voor een groot deel in gebruik als bedrijventerrein - transformeren naar een voor Veenendaalse begrippen dichtbebouwde stadswijk.

De betekenis voor de stad is enorm. Ruim 3.500 nieuwe woningen in totaal tot aan 2040; ruim 60% van de totale woningopgave. Een binnenstedelijke transformatie op locaties waar nu nog vaak bedrijven actief zijn! Ook de impact is groot: de druk op de infrastructuur en voorzieningen neemt toe. Om dit te beheersen moeten voor Veenendaal nieuwe concepten worden ontwikkeld voor mobiliteit, energie, wonen en groen etc.   

Voor de transformatie van het gebied zijn behoorlijke subsidiebedragen (WBI, GWG) verworven. Dit is goed voor de haalbaarheid, maar tegelijk schept het verplichtingen. Het moet binnen een afgebakende periode lukken. De Spoorzone heeft mede daarom de hoogste prioriteit van de ruimtelijke opgaven in Veenendaal.

Energietransitie in Spoorzone

De ontwikkelopgave in de Spoorzone bestaat uit ca. 12 gebiedsprojecten. De projecten zijn van uiteenlopende aard (transformatie, herstructurering, verdichting). Maar de projecten hebben gemeen dat er overal sprake is van transitie naar een ander warmtesysteem. De vraag die voorligt is of - en zo ja hoe - voor de verschillende projecten dezelfde (soort) oplossing moet worden gekozen en of er een functionele en/of fysieke verbinding moet worden gelegd tussen de  gebieden. Daarbij spelen zowel de keuze voor de techniek(en), de bron(nen) en de rolneming van de gemeente. Door de adviseur Energietransitie moet dus worden geschakeld tussen schaalniveaus: van individuele woning, via project, Spoorzone en stad tot regio.

Jouw werk

Kennis over de energie- en warmtetransitie inbrengen en versterken binnen de fysieke leefomgeving. Waarborgen dat de energietransitie een integraal onderdeel is van gebiedsvisies (van nieuwbouwwijk tot oude binnenstad) en dat de duurzame onderdelen in de Omgevingsvisie worden doorvertaald in het omgevingsplan en de Omgevingsprogramma’s. Kansen zien en benutten bij het aanvragen van provinciale, nationale en EU-subsidies. Kortom, als adviseur zorg je ervoor dat onze transitiedoelen concreet in ruimtelijke visies, plannen en projecten terechtkomen.

Een brede rol, die loopt van garanderen van aandacht voor de energietransitie bij exploitatieovereenkomsten en gronduitgifte, participeren in landelijke netwerken tot duurzame bewustwording van stakeholders bij bouw- en energieprojecten, zowel intern als extern. Een veelzijdige functie voor jou, met veel verantwoordelijkheid. En met een heldere focus: zorgen dat onze ambities op het gebied van energietransitie zichtbaar worden in allerlei groot- en kleinschalige ruimtelijke projecten in Veenendaal!

Jouw profiel

We hoeven jou niets te vertellen over ruimtelijke ordening, dat is je werk en het heeft je hart. Je ziet wat jouw vak kan bijdragen aan de energietransitie, daar werk je graag aan mee en je wilt echt dingen voor elkaar krijgen. Met je vernieuwende manier van denken, out-of-the-box als dat nodig is, en met uitstekende schrijf- en adviesvaardigheden lukt dat je. Een bestuurlijke context is jou niet vreemd, wat we zien aan de manier waarop je samenwerkt, overtuigt en onderhandelt.

Wat je verder meebrengt:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (bijvoorbeeld op het gebied van bouwkunde of Ruimtelijke ordening), liefst met een afstudeerrichting in duurzaamheid
 • Kennis van (de impact van) de Omgevingswet en het Klimaatakkoord
 • Minstens 3 jaar ervaring met planmatige aspecten van de energietransitie

Ons aanbod

Je werkt in het programma Energieneutraal Veenendaal samen met medewerkers uit de gehele gemeentelijke organisatie aan de energietransitie van Veenendaal.  Jij kunt van grote toegevoegde waarde zijn voor de ruimtelijke aspecten van de energietransitie, bij het programma, bij je collega’s van het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen en verder bij iedereen die de komende jaren gaat bijdragen aan een duurzame stad. Daarnaast leidt je binnen het programma Spoorzone de werkgroep “energie”, waarmee je het warmte- en energiesysteem van de toekomst uitdenkt en vertaalt naar concrete ruimtelijke plannen en projecten.

Daarnaast bieden wij:

 • Een salaris van maximaal € 5.997 bruto per maand (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Tijdens jouw sollicitatieprocedure kijken we naar je talenten, kwaliteiten en werkervaring en doen wij je een passend voorstel
 • Een dienstverband voor 32-36 uur per week
 • Een contract voor een jaar, dat we daarna bij goed functioneren graag willen omzetten in een vast dienstverband
 • Een Individueel Keuze Budget - bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof - van circa 17,05% van je brutosalaris waarin je keuzes kunt maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen
 • Pensioenopbouw bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering
 • Een baan in een organisatie waar de lijnen kort zijn en veel ruimte is voor ontwikkeling (we beschikken over een online bibliotheek met ruim 150 trainingen)

Meer weten?

Wil je een nog beter beeld krijgen van de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter - Ton Hazelhoff. Hij is bereikbaar (telefonisch of via WhatsApp) op telefoonnummer  0643493364

Solliciteren

Past deze baan bij je en herken jij jezelf in dit profiel?  Dan nodigen wij je graag uit om te reageren. Indien een geschikte kandidaat zich aanmeldt, wordt er direct een gesprek ingepland. Bij een aangenomen kandidaat gaat de vacature direct offline. Solliciteren doe je via ons online sollicitatieformulier.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Ton Hazelhoff van Gemeente Veenendaal ( 0643493364)
Over de organisatie

Veenendaal is dynamischer dan ooit. We zijn hard op weg naar 70.000 inwoners. Het stadscentrum wordt vernieuwd. Een stad van aanpakken en doorpakken, een stad met een ondernemend en sociaal karakter.

meer over Gemeente Veenendaal >
Adres
Raadhuisplein 1
3901 GA Veenendaal

Gerelateerde vacatures