Gemeente Medemblik

Lid voor de rekenkamercommissie (gemeente Medemblik & gemeente Opmeer)

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Wognum
 • 3 uur
 • HBO+ · WO

Vacature

De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie die voor beide gemeenten onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor de organisatie, begeleiding en sturing van de onderzoeken. Het gaat daarbij onder andere om het selecteren van onderzoeksonderwerpen, het opzetten van de organisatie van het onderzoek, en het begeleiden en uitvoeren van het onderzoek.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden, waaronder een voorzitter. Thans is er een vacature voor:

Een extern lid, bij voorkeur iemand die de voorzittersrol ambieert, met ruime ervaring in de lokale overheid.

Functieprofiel

De voorzitter van de rekenkamercommissie is, met de andere leden, verantwoordelijk voor:

 • het inventariseren van onderzoeksvoorstellen, het opstellen en uitvoeren van het onderzoeksplan;
 • een adequate interne organisatie van de rekenkamerfunctie, inclusief de agendavoering en daadwerkelijke uitvoering;
 • het uitvoeren van (delen van) onderzoeken en contracteren en begeleiden van derden voor het doen van onderzoek.

Kwaliteiten

Het lid wordt geselecteerd op basis van zijn/haar onafhankelijkheid en specifieke professionele achtergrond. Aan het lid worden de volgende eisen gesteld:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een analytisch vermogen;
 • ervaring met het doen en/of begeleiden van (beleids)onderzoek, bij voorkeur als lid van een rekenkamer(commissie);
 • inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • een kritische en onafhankelijke instelling;
 • het vermogen te discussiëren op basis van feiten en argumenten.

Belangrijke competenties

 • analytisch
 • conceptueel denken
 • oordeelvorming
 • organiserend vermogen
 • samenwerkingsgericht

Benoeming en vergoeding

U wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De rekenkamercommissie komt in de regel een keer per maand bijeen. De verdere invulling voor het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoeken regelt u in goed overleg met de andere leden. De tijdsbesteding bedraagt minimaal 2-3 dagdelen per maand. De vergoeding voor vergaderingen vindt plaats op basis van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden tabel IV.[1]

Onafhankelijkheid

Het lid mag geen andere functies hebben die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van de gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer en de aan de gemeenten verbonden partijen en/of gesubsidieerde instellingen in de weg staan.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de gemeenten: www.opmeer.nl en www.medemblik.nl.

Voor meer informatie over de functie en werkwijze kunt u contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie RKC, de heer drs. C. Nederhoff, tel. 06 13344550, of met de secretaris, mevrouw mr. P. Nooij, tel. 06 25131162.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

[1] Inmiddels vervangen door Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Lies van Haaster en Sandra Stork van Gemeente Medemblik ( 0229-856000)
Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Medemblik >
Adres
Dick Ketlaan 21
1687 CD Wognum

Gerelateerde vacatures