Gemeente Velsen

Beleidsadviseur Wonen

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • IJmuiden
 • 36 uur
 • 5247 - 5247
 • HBO

Vacature

36 uur per week

Ben jij een adviseur die kennis en expertise wil inzetten voor een toekomstbestendige inrichting van de leefomgeving van alle inwoners? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Als Beleidsadviseur Wonen draag je bij aan de woningbouwopgave en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte in en om de gemeente Velsen.

De opgaven voor de fysieke leefomgeving van de gemeente Velsen zijn divers en complex. De nieuwe Omgevingsvisie Velsen 2050 beschrijft het toekomstbeeld. Hierin wordt prioriteit gegeven aan de woningbouwopgave in een gezonde, duurzame gemeente. Een complexe opgave om te realiseren, omdat de fysieke ruimte beperkt is en er verschillende ruimteclaims liggen.

Als Beleidsadviseur Wonen weet jij welke vraagstukken en ontwikkelingen momenteel spelen op het gebied van wonen. Je gaat je verdiepen in thema's als duurzaam bouwen, wonen en zorg, het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en het creëren van draagvlak voor het beleid inzake wonen. Je werkt samen aan de realisatie van diverse woonopgaven, zoals bijvoorbeeld woonruimteverdeling, met bijbehorende urgentieregels. Je bent betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties en het volkshuisvestingsprogramma. Dit doe je in zeer nauwe samenwerking met je collega's van het sociale domein. Uitgebreide informatie over de diverse woonvraagstukken waar jij je mee bezig gaat houden lees je in het Raadsthema Wonen en woningbouw.

Je adviseert bij gebiedsontwikkelingen en bij de uitvoering van de Omgevingsvisie Velsen 2050. Je hebt dagelijks te maken met de grootstedelijke dynamiek, zoals de verdichting van de woonomgeving, een klimaatbestendige leefomgeving en de groei van bedrijvigheid en industrie in de context van een energietransitie. Je hebt daarbij oog voor het continu verbeteren van de leefbaarheid en de leefkwaliteit. Je legt proactief de verbinding vanuit wonen met de diverse landschappelijke-, economische-, mobiliteits-, gezondheids-, klimaat- en sociale opgaven. Je werkt hierin samen met de andere beleidsadviseurs binnen de fysieke leefomgeving én het sociaal domein.

Door je blik naar buiten verbind je ontwikkelingen in de omgeving met beleid. Je adviseert de bestuurders op jouw vakgebied over lokale en regionale ontwikkelingen. Je bent aanspreekpunt voor bestuur, inwoners en externe partijen en je neemt deel aan in- en externe werkgroepen en overlegstructuren.

Hoe ga je dit doen?
Je neemt deel aan lokale en (deel)regionale overleggen en behartigt daarin de gemeentelijke belangen en beleidsdoelstellingen. Je werkt vanuit de brede opgave en ziet ook de belangen die de gemeente overstijgen (IJmondiaal, Metropoolregio en bovenregionaal).

Je zoekt actief de samenwerking op met je collega’s van andere beleidsdisciplines. Je denkt vanuit de integrale opgave van een gebied oplossingsgericht mee om van beleid tot uitvoering te komen.

Jouw takenpakket bestaat verder uit:
 • Het adviseren van de wethouder, het college en andere relevante stakeholders over woningbouwontwikkelingen en nieuwbouwprojecten. Daarbij maak je continu de vertaling naar aanpalende beleidsterreinen, zoals die van het sociaal domein;
 • ontwikkelen en implementeren van beleid (zoals de Woonvisie) en het ontwikkelen van aanvullend beleid waar nodig op het gebied van wonen (nieuwe wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de Woonzorgvisie), zodat helder is waar de gemeente staat, wat de ambities voor de toekomst zijn en hoe die gerealiseerd gaan worden;
 • het creëren van draagvlak voor de plannen op het gebied van wonen, en het organiseren van participatie waarbij je regelmatig overleg hebt met bewoners en andere stakeholders;
 • deelnemen aan project- en werkgroepen, soms als deelnemer en soms als projectleider. Daarbij stuur je op een goede procesinrichting;
 • input geven vanuit wonen op gemeentelijke plannen, verordeningen en actuele vraagstukken rondom wonen.

De gemeente Velsen heeft een goede dienstverlening en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Je ziet het samenwerken met inwoners, collega’s en organisaties als vanzelfsprekend. Naast woongerelateerde opgaven kunnen ook andere vraagstukken voorbij komen; je bent dus breed inzetbaar.

Gemeente Velsen
Levendige havens met industrie, brede duinen met daarachter de zee, veelzijdige kunst en cultuur, groene parken en landgoederen, een druk bevaren Noordzeekanaal, zeven woonkernen met ieder een eigen identiteit: Velsen biedt veel afwisseling op het gebied van wonen, werken, ondernemen en ontspannen. De gemeente is de thuishaven van Tata Steel, een grote zee- en energiehaven, een cruiseterminal en een uitgestrekt en Natura 2000 duingebied. Én Velsen maakt deel uit van de bruisende metropool regio Amsterdam. Velsen heeft het allemaal. En daardoor staat de gemeente ook voor een aantal bijzondere uitdagingen. Ruim 500 medewerkers van de gemeente dragen met veel enthousiasme en plezier dagelijks hun steentje bij om al het moois in de gemeente te behouden en verder te ontwikkelen.

Jouw plek in de organisatie
Als Beleidsadviseur Wonen werk je binnen het team Regie & Ontwikkeling samen met 35 andere collega’s binnen het domein Fysieke leefomgeving. Medewerkers in dit domein richten zich op het behouden en versterken van onze leefomgeving. Dit gaat over het beheer en onderhoud van de openbare ruimten, het verlenen van vergunningen en het toezicht houden op en handhaving in de leefomgeving. Daarnaast zorgt dit domein voor beleidskaders voor de fysieke leefomgeving. Het uitgangspunt voor dit domein is deze werkzaamheden in goede samenwerking te doen met de samenleving. Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit:
 • Team Regie en Ontwikkeling
 • Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Team Beheer en Onderhoud
 • Team Vastgoed en Ondersteuning

Wat breng je mee?
 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding die passend is bij het thema wonen en de fysieke en sociale context ervan. Bijvoorbeeld planologie, sociale geografie, ruimtelijke ordening, maar ook een sociale opleidingsachtergrond kan passen;
 • ervaring met advisering in een politieke/bestuurlijke context;
 • aantoonbare affiniteit en/of ervaring met woonvraagstukken;
 • een brede blik op het gebied van de fysieke en sociale leefomgeving: je denkt vanuit de integrale opgave van een gebied.

Wat krijg je daarvoor terug?
We zijn een overzichtelijke organisatie, daardoor zijn de lijnen kort, ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord en we geven je daarbij al ons vertrouwen.

Waar kun je verder op rekenen?
Gemeente Velsen is een overzichtelijke organisatie, daardoor zijn de lijnen kort, ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord en je krijgt daarbij alle vertrouwen. Gecombineerd met de veelzijdige vraagstukken, de persoonlijke, prettige sfeer in het team en een programmamanager die ruimte geeft, maar graag meedenkt levert dat jou een interessante en verantwoordelijke functie op. En verder:
 • Een salaris van maximaal €5.247,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 10);
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, naar eigen behoefte te besteden;
 • Een hybride manier van werken: je bepaalt zelf voor een groot deel waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • Vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want we vinden het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Kom jij Gemeente Velsen versterken?
Wil je meer informatie over het werken bij Velsen? Kijk dan op onze site: https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/werken-bij-velsen. Of ben je al enthousiast? Solliciteer dan vóór 24 mei 2024 via de sollicitatiebutton.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Tenda Hoffmans van Gemeente Velsen ( +31 6 42961462)
Over de organisatie

Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken wij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente.

De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur waarin verantwoordelijkheden laag zijn uitgezet. Bij ons passen mensen die integriteit, kwaliteits-, klant- en resultaatgerichtheid hoog in het vaandel hebben. Zeker als zij die kwaliteiten kunnen combineren met visie, creativiteit en (vak)kennis.

meer over Gemeente Velsen >
Adres
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Gerelateerde vacatures