Gemeente Stichtse Vecht

Leden voor de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Maarssen
 • WO

Vacature

Stichtse Vecht heeft een rijke cultuurhistorie maar kent ook veel nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de invoering van de omgevingswet zoeken wij leden voor de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit.

 

De Gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit (GAO) adviseert burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht over:

 

 • monumenten- en welstandsaspecten van aanvragen omgevingsvergunning.
 • door de gemeenteraad aangewezen gevallen op het gebied van bodem, ecologie, geur, geluid, gezondheidsgeografie, landbouw, landschap, milieu, verkeer, planologie, stedenbouw en verkeer.
 • algemene vraagstukken op het vlak van omgevingskwaliteit, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het college van burgemeester en wethouders.
 • Vooruitlopend op het definitieve omgevingsplan zal de commissie vanaf het begin alle bevoegdheden krijgen die zij anders uiterlijk in 2032 zou hebben gekregen.

 

Per 1 januari 2024, bij de invoering van de Omgevingswet, wordt de huidige Commissie ruimtelijke kwaliteit vervangen door de Gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit. De gemeentelijke adviescommissie zal bestaan uit maximaal 17 leden, waaronder de voorzitter en ondervoorzitters. De commissie kent subcommissies die elk door een ondervoorzitter wordt geleid.

 

De gemeentelijke adviescommissie wordt ondersteund door een eigen secretariaat.

 

Wij zoeken:

 • Burgerlid (2x)
 • Deskundig lid archeologische monumentenzorg
 • Deskundig lid bodem
 • Deskundig lid ecologie
 • Deskundig lid geur en geluid
 • Deskundig lid gezondheidsgeografie
 • Deskundig lid milieu
 • Deskundig lid planologie
 • Deskundig lid verkeer

 

Dagelijkse werkzaamheden

Als burgerlid of deskundig lid ben je geen toetser of ontwerper, maar bezie je een plan in het groter geheel. Het uit te brengen advies wordt door jou in een maatschappelijk kader worden geduid. Daarbij weet je een scheiding aan te brengen tussen ‘voldoet/voldoet niet’ en het doen van suggesties ter verbetering en verfijning van het ontwerp.

 

Je werkzaamheden voor de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit bestaan uit:

 

 • het voorbereiden en deelnemen aan de vergaderingen van de commissie of subcommissies.
 • het adviseren over initiatieven, ontwikkelplannen en beleid.
 • het waarnemen van de taken van de (onder)voorzitter bij afwezigheid van de (onder)voorzitter.
 • optreden als gemandateerd lid voor de beoordeling van standaard- en herhaalplannen.

Een van de deskundige leden van de gemeentelijke adviescommissie fungeert als voorzitter. Wanneer je hiervoor interesse hebt, kun je dat in je motivatiebrief vermelden.

 

Wij vragen

We verwachten van je dat je een ontwikkelingsgerichte en gezaghebbende visie hebt. Ook ben je een verbindende persoonlijkheid. Je slaagt erin om vakinhoudelijke opmerkingen op een toegankelijke en respectvolle manier te verwoorden in het gesprek met de aanvrager/klant. Je bent een onafhankelijk denker die onderscheid maakt in hoofd- en bijzaken. Vanuit een oplossingsgerichte houding zoek je samen met betrokkenen naar optimale ruimtelijke oplossingen, waarbij je oog hebt voor het proces. Je vindt het leuk om over de grenzen van je vakgebied heen te kijken en je kunt adviesvragen vanuit een bredere context benaderen. Bij voorkeur beschik je over kennis over de bijzondere ruimtelijke kenmerken van Stichtse Vecht.

 

De commissie behandelt voornamelijk veelomvattende plannen en initiatieven. Deze plannen bekijken we dus vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden.

 

Je hebt WO-werk- en denkniveau en ervaring en of kennis van de processen binnen het ruimtelijk domein.

 

Wat heb jij in huis

 

 • Je beheerst als verkeersdeskundig lid één of meerdere van de volgende disciplines: verkeer, infrastructuur en mobiliteit.
 • Je bent bereid je te verdiepen in de vastgestelde beleidskaders.
 • Je bent in staat bouwplantekeningen te lezen.
 • Je hebt geen professionele binding met de gemeente, maar bent geïnteresseerd in Stichtse Vecht en je kent de gemeente of wil de gemeente leren kennen. Bij voorkeur is sprake van een regionale binding.
 • Je bent niet aangesteld in een functie bij een belangenorganisatie waaraan het risico van belangenverstrengeling verbonden is.
 • Als commissielid voor de gemeentelijke adviescommissie beschik je over de volgende competenties:

 

 1. Je beschikt over de communicatieve vaardigheden om een advies begrijpelijk te verwoorden, met respect voor allen die bij de advisering een rol spelen.
 2. Je bent digitaal vaardig. Denk daarbij aan: digitaal vergaderen, raadplegen stukken in digitale systemen, etc. Uitgangspunt voor de vergaderingen is dat deze digitaal zijn.

 

Ons aanbod

 

 • Voor het bijwonen van de vergaderingen wordt een vergoeding verstrekt. Tijdens het sollicitatiegesprek zal een nadere toelichting worden gegeven op de vergoeding.
 • Indien nodig, beschikking over een laptop.
 • Uitstekende bereikbaarheid; gratis parkeren op 5 minuten lopen van het gemeentehuis.

 

Over Stichtse Vecht

Stichtse Vecht, gelegen tussen Utrecht en Amsterdam, werkt actief samen in de regio met de U16-gemeenten, provincie en het Rijk aan grote opgaven op het gebied van woningbouw (104.000 woningen tot 2040), versterking economie (86.000 banen erbij tot 2040), energietransitie, versterking mobiliteit en groen & landschap. Het gebied kenmerkt zich door een rijke historie en prachtige gevarieerde landschappen. Langs de Vecht vindt je idyllische buitenplaatsen en oude dorpskernen en in het veenweide ervaar je uitgestrekte polderlandschappen. Onze gemeente biedt ruimte om te ontspannen en te recreëren en dat willen we koesteren. Daarom gaan we slim om met de ontwikkelingen om ons heen om deze unieke waarde te behouden en te ontwikkelen. In het ruimtelijk domein zetten we ons dagelijks in voor deze omgeving waar je graag wil wonen, werken en leven te behouden en verder te ontwikkelen.

 

Wil je meer weten?

Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met Patricia Kooijman, jurist, via (0346) 25 47 41. Voor vragen over het werken bij Stichtse Vecht of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Irina Kohler, adviseur, via (0346) 25 43 92.

 

Interesse?

Stuur je cv en motivatie waarom jij past bij de gemeentelijke adviescommissie uiterlijk woensdag 6 december 2023 naar ons toe via het sollicitatieformulier. Klik hiervoor op de sollicitatiebutton van de betreffende specialisatie.

 

Gemeente Stichtse Vecht onderschrijft de NVP Sollicitatiecode Werving en Selectie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Irina Kohler van Gemeente Stichtse Vecht ( (0346) 25 43 92)
Adres
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

Gerelateerde vacatures