Gemeente Stichtse Vecht

Directeur Publiek en Organisatie

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • Maarssen
  • 36 - 36 uur
  • 0 - 8381
  • WO

Vacature

Een uitdagende rol staat voor jou open: een functie voor een inspirerend leider die naast het aansturen van het domein Publiek en Organisatie, samen met het directieteam verantwoordelijk is voor de koers van de organisatie. Met jouw visie bouwen wij aan de organisatie van morgen.


Over gemeente Stichtse Vecht
De Gemeente Stichtse Vecht bouwt aan een moderne en slagvaardige organisatie waarbij de dienstverlening aan ruim 65.000 inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal staat. De bestuurlijke opgaven vormen samen met het realiseren van een stevige basis van de ambtelijke organisatie en het koesteren en waarderen van onze medewerkers belangrijke speerpunten. Samen met ca. 450 collega’s draag je bij aan het volbrengen van onze missie:

Alles wat we doen draagt bij aan het aantrekkelijker maken van Stichtse Vecht als gemeente om in te wonen, leven, werken en recreëren.


Wat ga je doen
Als directeur Publiek en Organisatie vorm je samen met de twee andere directeuren en de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de directie. De directie stuurt als team de ambtelijke organisatie integraal aan en elk van de directeuren is daarnaast verantwoordelijk voor een domein. Je hebt hierbij de verantwoordelijkheid voor alle aspecten van het beleidsproces en voor de interne bedrijfsvoering. Als lid van het management geef je organisatiebreed invulling aan de organisatievisie.
 

De concerncontroller en directiesecretaris maken vanuit een respectievelijk adviserende en faciliterende rol deel uit van het directieteam.

De directeur Publiek en Organisatie geeft sturing aan het domein waar de teams Publiekszaken en Dienstverlening, Financiën en Control, Bestuurlijke en Juridische zaken, Mens en Organisatie, Data en Informatiemanagement en tot slot Interne Dienstverlening onder vallen.

Jouw focus ligt op vier belangrijke resultaatgebieden: concernsturing, strategische ontwikkeling, aansturing van organisatie brede vraagstukken en leidinggeven aan managers. Hierin liggen een aantal leuke en belangrijke uitdagingen.

Je opereert verbindend tussen bestuur en organisatie vanuit een gezamenlijke visie, koers en prioritering. Daarnaast stel je kaders vast en schep je randvoorwaarden voor het management van je domein ten aanzien van PIOFACH-taken. Je monitort de planning en control van beleidsontwikkeling en -uitvoering en de effecten daarvan, zowel intern naar de organisatie als extern naar de samenleving.

Je stimuleert horizontale samenwerking, over de grenzen van domeinen en teams heen en levert een bijdrage in de samenwerking van de organisatie als geheel samen met de hele directie. Met jouw visie, zeggingskracht en innovatief vermogen weet jij de vertaalslag te maken van buiten naar binnen en vice versa en weet je hiervoor breed draagvlak te creëren. Je hebt hierin een initiërende, verbindende en monitorende rol tussen de politiek en ambtelijke organisatie.


Om dit te bewerkstelligen zorg je ervoor dat de managers van het domein Publiek en Organisatie in staat zijn om hun taak goed uit de kunnen voeren. Dit doe je door op coachende wijze richting te geven aan jouw managers, hen te inspireren en te motiveren en als sparringpartner op te treden. Je hebt daarin oog voor de individuele ontwikkelbehoeften en voor de ontwikkeling van de groep als geheel en het gehele management van de

gemeente. Daarnaast maak je resultaatafspraken met managers over organisatie- en teamdoelen, monitor je de voortgang van de resultaten en stuur je tijdig bij. Je creëert een prettige werksfeer waarin men verantwoordelijkheid geeft en neemt, elkaar aanspreekt op gedrag en handelt vanuit onze kernwaarden Respect, Open en Lef.

Tot slot participeer je in diverse overlegstructuren en voer je overleg met externe overheden en instanties. Op bestuurlijk niveau weet je de juiste ingangen te vinden en onderhoud en verbreed je actief jouw relatienetwerk. Je bevordert de externe samenwerkingsrelaties van Stichtse Vecht en behartigt de belangen van de gemeente in relevante overlegorganen, zoals U-10 en Utrecht West

 

Wie ben je
Je bent een bevlogen en inspirerend leider die vanuit natuurlijk gezag en persoonlijkheid een betekenisvolle bijdrage weet te leveren aan onze gemeentelijke organisatie. Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en weet in te spelen op de relevantie voor onze organisatie. Op basis van de gezamenlijke koers zorg je met jouw persoonlijkheid voor verbinding en vertrouwen. Je bent te allen tijde gericht op samenwerking: met partijen buiten de organisatie, met het bestuur, met de managers en binnen het directieteam. Je brengt energie mee en focus aan en weet hoe je vanuit verschillende invloedstijlen jouw omgeving kunt inspireren, bewegen en voor je kunt winnen. Vanuit verbindend leiderschap slaag je er bovendien in om het beste uit jouw mensen te halen en samen resultaten te boeken. Je herkent en erkent talent en je weet dat optimaal in te zetten. Je durft managers en collega’s aan te spreken op taakvervulling, houding en gedrag en je staat zelf ook open voor het ontvangen van feedback. Je kunt reflecteren op je eigen handelen en weet dat te matchen met wat de organisatie en de omgeving van je vragen. Je bent besluitvaardig en schept duidelijkheid, ook in lastige situaties sta jij stevig in je schoenen.


Je bent een betrokken directielid, zichtbaar en aanspreekbaar voor de organisatie waarbij je een boegbeeldfunctie vervult, zowel intern als extern. Je toont lef en geeft ruimte om te experimenteren en te innoveren. Je vervult een leidende rol in het steviger positioneren van de organisatie in netwerken waarin de gemeente opereert. Samenlevingsgerichtheid behoeft voor jou geen uitleg: inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties centraal stellen is voor jou vanzelfsprekend.

 

Om succesvol te zijn in deze functie beschik je bij voorkeur over:

● Academisch werk- en denkniveau aangevuld met een afgeronde wo-opleiding.

● (Veranderkundige) ervaring binnen het openbaar bestuur.

● Ervaring met leidinggeven aan een organisatie(onderdeel) en het bewegen in netwerken.

● Vaardigheid in het bestuurlijk adviseren.

● Gezag, daadkracht en besluitvaardigheid.

● Een sterk ontwikkeld analytisch en communicatief vermogen.

● Zelf-reflecterend en lerend vermogen.

● Bestuurlijke sensitiviteit.

 

Wat bieden wij
We bieden een informele en dynamische werksfeer in een prachtig flexibel kantoorconcept aan de Vecht.. De functie is ingedeeld in functieschaal 15 van de cao Gemeenten. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 8.381,- bruto per maand (max. € 9.809,- incl. IKB) bij een volledige werkweek van 36 uur. Het Individueel Keuzebudget (IKB) bedraagt 17,05% van het salaris en is naar eigen wens flexibel in te zetten voor bijv. extra verlof, of meer salaris. Aanvullend investeren wij graag in jouw persoonlijke ontwikkeling.

 

Wij betalen voor woon-werkverkeer een reiskostenvergoeding van € 0,21 (netto) per kilometer (gemaximeerd tot 75 km enkele reis) en het gebruik van OV (op basis van 2e klasse) wordt volledig vergoed.

 

Het betreft een vaste functie voor 36 uur per week, waarbij altijd eerst met een jaarcontract wordt gestart.

 

Interesse?
Stuur je cv en motivatie waarom jij denkt te passen bij onze organisatie en deze functie (dit kan ook door middel van korte video of op andere creatieve wijze) uiterlijk 24 september 2023 naar ons toe via de sollicitatiebutton. De eerste gespreksronde staat gepland op 29 september 2023 in de ochtend.

 

Een referentie- en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, evenals een (ontwikkel)assessment die nu staat gepland op 16 oktober 2023.

 

Vragen
Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met het bestuurssecretariaat via (0346)-25 44 46, voor het maken van een belafspraak met Richard Heijdra, gemeentesecretaris/algemeen directeur. Of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl. Voor algemene vragen over de sollicitatieprocedure of het werken bij Stichtse Vecht kun je contact opnemen met Daniel den Herder corporate recruiter – via 06 58 07 62 28.

 

Gemeente Stichtse Vecht onderschrijft de NVP Sollicitatiecode Werving en Selectie.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Daniel Den Herder van Gemeente Stichtse Vecht ( 0658076228)
Adres
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

Gerelateerde vacatures