Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Leerdam
 • 17 uur
 • 323 - 323
 • HBO · HBO+

Vacature

Rekenkamer Vijfheerenlanden

De rekenkamer van de gemeente Vijfheerenlanden doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. Dit doet zij vanuit een onafhankelijke positie ten behoeve van de gemeenteraad. Zij bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Vanwege het vertrek van een van de leden is een vacature ontstaan: Een lid voor de rekenkamer

Profiel
De rekenkamer Vijfheerenlanden is een onafhankelijke en professionele rekenkamer. Het is een divers en gemengd team qua achtergrond, kennis en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast vindt de gemeenteraad het belangrijk dat de rekenkamer:
 • Heldere taal gebruikt in (compacte) rapporten, presentaties etc.
 • Vernieuwend kan zijn qua onderzoeksaanpak- en producten.
 • Een bijdrage wil leveren aan het lerend vermogen van de gemeente.
 • Ook zelf onderzoekswerkzaamheden wil en kan uitvoeren.

We zoeken iemand die het leuk vindt samen te werken in een team met enthousiaste professionals. Voor de vervulling van deze vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende eigenschappen:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht.
 • Affiniteit met de lokale overheid.
 • In staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een bestuurlijke boodschap.
 • Helder taalgebruik.
 • Ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek.
 • Een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische houding.
 • In staat zijn de gevraagde tijdsbesteding te leveren (fluctuerend en flexibel gemiddeld 1 dagdeel per week).

Wie niet?
Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer (onder meer: ambtenaren van dezelfde gemeente). De gemeenteraad van Vijfheerenlanden stelt de volgende additionele eisen.

Een lid van de rekenkamer Vijfheerenlanden:
 • Heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden of de voormalige gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik.
 • Is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Vijfheerenlanden of bij de voormalige gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik.

Een lid van de rekenkamer heeft geen zakelijke banden met de gemeente Vijfheerenlanden, behalve het lidmaatschap van de rekenkamer. In de selectieprocedure worden kandidaten met een betrekking bij een onderzoeks- en/of adviesbureau niet bij voorbaat uitgesloten, maar er wordt wel scherp gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden.

Vergoeding
Een lid ontvangt een vaste maandelijkse vergoeding van € 323,04 voor de reguliere werkzaamheden. Daarnaast ontvangt een lid een (gedeeltelijke) vergoeding van de reiskosten. In het geval dat de rekenkamer zelf onderzoekswerkzaamheden verricht ontvangt een lid, naast de vaste maandelijkse vergoeding, een vergoeding van € 87,61 per uur op basis van declaratie.

De sollicitatieprocedure
Selectie

De selectiegesprekken worden gevoerd op maandag 2 oktober (vanaf 17 uur). Verzoek om bij uw sollicitatie hiermee rekening te houden. De selectiecommissie bestaat uit twee raadsleden en twee leden van de rekenkamer en wordt ondersteund door de griffier.

Benoeming

De benoeming als lid van de rekenkamer Vijfheerenlanden geschiedt door de gemeenteraad, op voorstel van de selectiecommissie. De benoeming is voor een periode van zes jaar. De streefdatum voor de benoeming is in de raadsvergadering van 2 november 2023. Verzoek om bij sollicitatie ook rekening te houden met deze datum.

Meer informatie

Op de website van de gemeente Vijfheerenlanden treft u meer informatie aan over de rekenkamer. Eventuele vragen kunt u mailen aan het rekenkamer-lid drs. Rob Paulussen, op mailadres info@robpaulussen.nl

Solliciteren

Stuur uw motivatiebrief en CV vóór 23 september 2023. Na de sluitingsdatum van de vacature nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Deze vacature delen? Graag! Acquisitie stellen we niet op prijs.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Krista Goossens van Gemeente Vijfheerenlanden ( +31 88 599 7095)
Over de organisatie

De gemeente Vijfheerenlanden ligt in het midden van het land, in de provincie Utrecht tussen de rivieren Lek en Linge. Een prachtig gebied met polders, uiterwaarden, dijken, molens, boerderijen, steden en dorpen. 

Vijfheerenlanden ligt centraal bij de snelwegen A2, A15 en A27. In deze groene gemeente wonen ruim 60.000 inwoners. De 16 woonplaatsen hebben elk hun eigen identiteit.

 

meer over Gemeente Vijfheerenlanden >
Adres
Dokter Reilinghplein 1
4141 DA Leerdam

Gerelateerde vacatures