Gemeente Uithoorn

Programmasecretaris Wonen

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Ouderkerk aan de Amstel
 • 36 uur
 • 5997 - 5997
 • WO

Vacature

De gemeente Ouder-Amstel zoekt voor de Amstelland-Meerlanden regio (AM) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een programmasecretaris wonen. Deze functie wordt opnieuw ingeschakeld.

Binnen de AM regio werken de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel samen als deelregio binnen de MRA. Op het terrein van wonen is er een grote opgave te vervullen, zowel in AM als in MRA verband.

Je krijgt een aanstelling bij de gemeente Ouder-Amstel en gaat werken voor de AM regio als secretaris wonen voor de helft van je tijd. De andere helft van je tijd ben je gedetacheerd naar de MRA waar je met de MRA directie uitvoering geeft aan de Metropolitane ambities en opgaven omtrent de woningbouw opgaven. Binnen de AM faciliteer je het ambtelijk en bestuurlijke proces als secretaris en neem je de deelregionale standpunten mee naar de MRA.

Binnen AM de ondersteunt de programmasecretaris wonen het portefeuillehouders-overleg Wonen AM en het ambtelijk overleg Wonen AM. Hieronder valt ook de voorbereiding van het bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen van de MRA en de ambtelijke voorbereiding daarvan binnen de MRA. Voor het thema woonruimteverdeling wordt ook samengewerkt in regio verband. Hiervoor is een apart portefeuillehouders-overleg BO Volkshuisvesting waar je onderdeel van bent en het overleg faciliteert.

Binnen de MRA ondersteun je de andere MRA-Directie medewerkers, maar je managet ook zelfstandig projecten of delen van programma’s. Je bent in staat een actieve verbindende rol tussen de diverse betrokken partijen in de MRA (publiek en privaat) te spelen. Je bent organisatorisch sterk, en op de hoogte van de laatste maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en volkshuisvesting.

Je weet informatie toegankelijk, inzichtelijk en hanteerbaar te maken ten behoeve van besluitvorming, analyse en de uitvoering. Je takenpakket is zeer afwisselend en vereist een grote dosis flexibiliteit, ad hoc-werkzaamheden en zelfmanagement. Als programmasecretaris werk je ook wisselend voor programma’s uit de MRA-agenda en als verbindende schakel tussen de programma’s onderling en tussen de programma’s en de MRA Directie.

In deze functie krijg je al naar gelang je capaciteiten en enthousiasme de kans om werk naar je toe te trekken en zo bijvoorbeeld zelfstandig projectleider van een programmaonderdeel te worden.

Jouw rol
 • Je ondersteunt een of meerdere senior medewerkers van de MRA-directie, maar bent daarbij ook in staat om zelfstandig projecten of delen van programma’s te managen;
 • Je werkt ook wisselend voor programma’s uit de MRA-Agenda en als verbindende schakel tussen de programma’s en de MRA-Directie;
 • Je onderhoudt betrekkingen met MRA-deelnemers en partners uit de triple-helix;
 • Je bent intern en extern aanspreekpunt voor de thema’s, functies of programma’s waar je voor werkt, en je bent ook sparringpartner voor de senior medewerker of programmamanager met wie je samenwerkt;
 • Je initieert en voert op strategisch niveau overleggen met MRA-deelnemers en externe partners en zorgt voor af- en overeenstemming;
 • Je rapporteert aan de programmamanager of senior medewerker met wie je samen werkt.

Een deel van je werkzaamheden bestaat uit het plannen van afspraken, (financieel) administratieve werkzaamheden, het organiseren van bijeenkomsten, notulen, enzovoort.

Jouw profiel
 • Een ambitieuze zelfstarter;
 • WO werk en –denkniveau, idealiter afgestudeerd in een economische, bestuurskundige, sociaalgeografische of planologische richting;
 • Minimaal een jaar of twee werkervaring, ervaring met samenwerking (regionaal of met triple helix partijen) is een pre;
 • Signaleert zelf wat er moet gebeuren, en handelt daar proactief naar;
 • Je bent een teamspeler maar functioneert ook goed autonoom;
 • Assertief, creatief en servicegericht.

De organisaties
De AM samenwerking is hecht en kent een regiosecretaris die wordt ondersteund door 2 secretarissen. Eén op het gebied van economie en deze op het gebied van wonen. De MRA Directie is de ambtelijke kern van de MRA-samenwerking.

We werken dicht op het bestuur, en altijd aan actuele en urgente thema’s. We brengen gemeenten, provincies en triple helix partners bij elkaar om de doelen uit de MRA Agenda te verwezenlijken.

We zorgen dat heldere keuzes en analyses voorliggen, op basis waarvan regionale afspraken gemaakt kunnen worden. Daarvoor initiëren, signaleren en agenderen we nieuwe kansen en ontwikkelingen. We verbinden de verschillende thema’s en uitvoeringslijnen om strategische en integrale keuzes voor te bereiden.

We adviseren onze bestuurlijke gremia op inhoud en proces, en sonderen wensen en ontwikkelingen bij alle deelnemers van de MRA. We opereren en lobbyen in (inter)nationale netwerken, en schakelen met partners uit (en vertegenwoordigers of belangenbehartigers van) het bedrijfsleven en van de kennisinstellingen.

Ons aanbod
De gemeente Ouder-Amstel biedt je uitdagend werk waarbij je zelfstandigheid en pro-activiteit gewaardeerd worden. Het werk is gewaardeerd op schaalniveau 11, maximaal € 5997,- bruto per maand bij een fulltime werkweek (36 uur).

Verder bieden wij jou:
 • Een contract voor een jaar, dat bij goed functioneren tussentijds kan worden omgezet naar een vast contract;
 • Informele werksfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze inwoners;
 • Een vrij besteedbaar Individueel Keuzebudget van 17,05% (IKB) dat je kunt inzetten voor doelen die passen bij jouw levensfase en persoonlijke wensen, bijvoorbeeld een opleiding of de aanschaf van extra verlof;
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ABP-keuzepensioen, reiskostenvergoeding en een goede verlofregeling, conform de Cao SGO (www.wsgo.nl);
 • Een smartphone en laptop in bruikleen.
 • Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk; dit wordt gestimuleerd door flexibele werktijden en hybride werken.

Interesse?
Herken je jezelf hierin en ben jij geïnteresseerd? Reageer dan vóór 1 mei 2024 via
www.werkenvoordeduogemeenten.nl

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Judith Gelmers, afdelingshoofd Ruimte, telefoon (06) 25 59 32 16 of via email judith.gelmers@ouder-amstel.nl

Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom stellen wij acquisitie niet op prijs.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Judith Gelmers van Gemeente Ouder-Amstel ( +31 6 25593216)
Over de organisatie

Er is nog geen introductietekst beschikbaar voor deze organisatie.

meer over Gemeente Uithoorn >
Adres
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn

Gerelateerde vacatures