Gemeente Haarlemmermeer

Coördinator Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Hoofddorp
 • 32 - 36 uur
 • 4211 - 5997
 • HBO · WO

Vacature

Coördinator Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

HBO/WO | € 4.211 en € 5.997 | Schaal 11| jaarcontract met uitzicht op vast | 32-36 uur

Werken als Coördinator Verbijzonderde Interne Controle bij gemeente Haarlemmermeer betekent …
 • Dat je voor het grootste deel van je werkweek als adviseur werkt in de coördinatie en uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC).
 • Dat je daarnaast ook een rol hebt in de coördinatie en uitvoering van overige werkzaamheden gerelateerd aan VIC / audits binnen Corporate Control.
 • Dat je nauw samenwerkt met collega’s binnen het cluster Corporate Control en andere expertisegebieden. Samen zorgen jullie ervoor dat de verbijzonderde interne controleprocessen effectief worden uitgevoerd en dat risico’s worden geïdentificeerd en aangepakt.
 • Dat je bijdraagt aan de financiële integriteit en transparantie van de gemeente, en helpt ervoor te zorgen dat de inkomsten en uitgaven op een rechtmatige en betrouwbare manier worden beheerd.

De kern van jouw functie
Het grootste deel van je werkweek werk je als adviseur in de coördinatie en uitvoering van de VIC.

De VIC toetst of processen goed verlopen en of er tekortkomingen zijn in de getrouwheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de gemeente zoals deze in de jaarrekening tot uitdrukking komen. De VIC richt zich onder meer op de opzet, het bestaan en de werking van relevante beheersmaatregelen, alsook op de risico’s ten aanzien van de getrouwheid en rechtmatigheid. De VIC is een aanvulling op de reguliere interne controle, in de zin dat een objectief oordeel gegeven wordt over de opzet, het bestaan en de werking van de interne controles en beheersmaatregelen, die in de primaire processen uitgevoerd worden.

De VIC kent een decentrale uitvoering met een team van circa 12 VIC-medewerkers die hiërarchisch onder de diverse clusters (de organisatieonderdelen van Haarlemmermeer) gepositioneerd zijn. De functionele verantwoordelijkheid ligt bij de clustermanager Corporate Control.

Vanuit Corporate Control wordt de VIC aangestuurd via de senior Coördinator VIC en wordt gerapporteerd aan directie, het college van B&W, de auditcommissie en de externe accountant. Je voert de coördinatietaken uit in samenwerking en overleg met en bereidt de bestuurlijke stukken voor in afstemming met de senior Coördinator VIC.

We doen het samen!

Samen zijn wij meer - Samen werken in Haarlemmermeer (werkenbijhaarlemmermeer.nl)

De belangrijkste taken die je als coördinator hebt zijn
 • Bijdrage leveren aan het opstellen van het VIC en Auditjaarplan inclusief detail jaarplanning.
 • Coördineren van de VIC in samenwerking met de decentrale VIC-medewerkers (planning, voorbereiding controlewerkzaamheden, bewaken tijdige uitvoering, review dossiers, bespreken uitkomsten en archivering).
 • Coördinatie en planning van de periodieke overleggen met de VIC-medewerkers (o.a. het Platform Interne Audit).
 • Opstellen van concept-directierapportages over resultaten VIC inclusief adviezen voor de directie (driemaal per jaar).
 • Opstellen van de nota van B&W en de raadsbrief over resultaten VIC (driemaal per jaar).
 • Coördinatie van de benodigde acties en documentatie over de interimcontrole en jaarrekeningcontrole (laatste i.s.m. cluster Financiën en Administratie) van de externe accountant.
 • Coördinatie van het proces rondom de managementletter en accountantsverslag: ambtelijke feitencheck, afstemmen met accountant en zorg dragen voor tijdige verspreiding van de resultaten en het opstellen van een ambtelijke en bestuurlijke reactie op de managementletter accountant en accountantsverslag inclusief adviezen.
 • Bewaking van de follow up van de adviezen vanuit de VIC en externe accountant via een directiemonitor.
 • Functioneel beheer van de tool waarin de VIC werkzaamheden worden vastgelegd (Key Control Dashboard).
 • Een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de VIC functie binnen de gemeente en de inzet van de tool bij deze opgave.

Vanuit je rol als coördinator VIC neemt je deel aan de diverse overlegstructuren ten behoeve van de uitvoering van de VIC, het jaarrekeningtraject en de uitvoering van specifieke verbetertrajecten. Je bent een belangrijke adviseur en sparringpartner die het werkveld door en door kent en vanuit een onafhankelijke kritische blik meedenkt over de belangrijkste opgaven rondom de VIC.

Daarnaast lever je een bijdrage in de coördinatie en uitvoering van overige werkzaamheden gerelateerd aan VIC / audits. Zoals de coördinatie van de IT-audit en Wpg-audit, het updaten van het Informatiebeheersplan en de informatievoorziening via de sharepointsite CorporateControlwerktzo.

Corporate Control
Corporate Control is rechtstreeks gepositioneerd onder de Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur (GS/AD) en staat onder leiding van de clustermanager die tevens als corporate controller functioneert. De aansturing van de VIC is belegd bij de senior Coördinator VIC, waar je jouw dagelijkse werkzaamheden mee afstemt. Corporate Control adviseert vanuit een onafhankelijke positie over de kwaliteit van de begroting, de jaarrekening, de periodieke managementrapportages, de sturingscyclus en ziet erop toe dat strategische risico’s inzichtelijk zijn en beheerst worden. Ook denken we mee over hoe de informatie- en sturingswaarde van de Planning & Control (P&C) producten in de organisatie en ten behoeve van bestuur en raad verder vergroot kunnen worden. Corporate Control is verantwoordelijk voor de opbouw van - en het toezicht op de gemeente brede control; de auditorganisatie (waaronder de VIC); de coördinatie van - en sturing op de processen en werkzaamheden van de accountant. Specifiek ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy zijn er bij Corporate Control verschillende specialistische adviesfuncties werkzaam die zich inzetten voor de beleidsontwikkeling, kaderstelling, bewaking en advisering ten behoeve van de organisatie brede waarborging van informatiebeveiliging en privacy.

Maak het verschil
Bij gemeente Haarlemmermeer zet jij je dagelijks in voor ruim 160.000 inwoners. Met jouw expertise, ambitie en energie kan jij écht het verschil maken in Haarlemmermeer. Dat doe je samen met circa 1200 collega’s. Bij Haarlemmermeer vind je stedelijke dynamiek én een dorps karakter. Daartussen vind je prachtige natuur, rijke historie en landbouwgrond. Dat betekent dat je in je werk in aanraking komt met allerlei onderwerpen, belangen en uitdagingen. De komende jaren blijft Haarlemmermeer sterk groeien en ook onze maatschappij staat niet stil. Er is dus genoeg te doen waarbij we jouw talent goed kunnen gebruiken. Kom jij met ons in beweging en daag je ons uit met jouw frisse blik? Daar zetten we graag iets tegenover.

Dit krijg je van ons
 • Een warm welkom, goede begeleiding en grote collegiale betrokkenheid.
 • Een salaris dat is gelegen tussen € 4.211 en € 5.997 (schaal 11 CAO gemeenten). De inschaling en ons salarisaanbod zal afhankelijk zijn van de werkervaring die je al hebt.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto maandsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijvoorbeeld extra vakantiedagen kunt kopen.
 • Een goed pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een ABP-pensioenregeling.
 • Een woon- werkverkeer vergoeding van jouw OV-kosten óf fietsvergoeding.
 • Afhankelijk van je functie biedt gemeente Haarlemmermeer je ruimte om je werk en privé optimaal te combineren. Met flexibele werklocaties en oplossingen werk je net zo eenvoudig vanaf kantoor, huis of projectlocatie. Dit ondersteunen wij met een laptop en telefoon.
 • Professionele groei met onze opleidingsacademie ‘Bouw aan Jezelf’, loopbaan coaching en ‘Het Goede Gesprek’.
 • Persoonlijke vitaliteit dankzij het MEERVitaal-programma en uiteenlopende activiteiten, zoals de maand van de vitaliteit, ondersteuning bij mantelzorg, workshops voor ouders met jonge kinderen en veel meer.
 • Jonge Ambtenaren: een netwerk met en voor alle nieuwe collega’s (jong én oud).

Dit zoeken we in jou
Je beschikt over een sterk (ontwikkeld) analytisch en ordenend vermogen. Je bent zorgvuldig, communicatief vaardig en samenwerkingsgericht. Je bent proactief, resultaatgericht, politiek sensitief en reflectief genoeg om de grotere samenhang te zien. Je beschikt over een onafhankelijke instelling, bent leergierig en bent op zoek naar vakmanschap.

Verder heb je:
 • HBO/WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde vakopleiding richting VIC / Internal Auditing;
 • 3-5 Jaar aantoonbare ervaring in uitvoering en coördinatie van VIC werkzaamheden bij een gemeente;
 • Kennis van de gemeentelijke primaire processen, - financiën en – bedrijfsvoering;
 • De drive om samen met ons cluster door te ontwikkelen!

Solliciteren?
Ben je na al deze informatie enthousiast? Upload je motivatie – waarin je aangeeft wat jou enthousiast maakt over deze functie en onze organisatie – en je cv via het sollicitatieformulier. Voldoe je (nog) niet helemaal aan het profiel dat we vragen, maar heb je wel de kwaliteiten in huis om hier binnen een korte termijn naartoe te groeien? Dan nodigen we je ook uit om te solliciteren.

Meer weten over deze vacature?
Ben je benieuwd naar deze rol en heb je vragen? Neem contact op met:
 • Adnan Seyban, Clustermanager Corporate Control via 0648174055 of adnan.seyban@haarlemmermeer.nl (werkdagen: ma tm do).
 • Femke Ohman-Buisman, senior Coördinator Verbijzonderde Interne Controle via 0620579186 (werkdagen: ma tm do). femke.buisman@haarlemmermeer.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Nick Pijpers, Corporate Recruiter op 023-5676065 of via recruitment@haarlemmermeer.nl.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Nick Pijpers van Gemeente Haarlemmermeer ( +31 23 567 6065)
Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer >
Adres
Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

Gerelateerde vacatures