Gemeente Alphen aan den Rijn

Lid voor de Rekenkamer

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • Alphen aan den Rijn
  • 420 - 420
  • WO

Vacature

Wij zoeken een nieuw lid voor onze Rekenkamer in de gemeente Alphen aan den Rijn! Wil jij je inzetten voor de lokale democratie? Draag jij Alphen aan den Rijn een warm hart toe? Word jij enthousiast van het begeleiden van onderzoeken? Haal jij er plezier uit om scherpe conclusies en aanbevelingen op te stellen? En wil je met een leuke groep mensen samenwerken? Dan is de kans groot dat wij jou zoeken!

Wat doet de Rekenkamer?
Het doel van de Rekenkamer is het versterken van de rol van de raad. Om dit te bereiken verricht de Rekenkamer onderzoek, dat is gericht op de doelmatigheid, de doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. De Rekenkamer Alphen aan den Rijn heeft daarbij drie waarden hoog in het vaandel staan: betrokkenheid, onafhankelijkheid en deskundigheid. Om het gewenste effect te sorteren is het van belang dat de meerwaarde van het onderzoek duidelijk is en er draagvlak binnen de raad voor is. Rekenkameronderzoek zal voor de raad zinvolle onderwerpen moeten aansnijden en tot voor de raad bruikbare aanbevelingen moeten leiden. Uiteindelijk gaat het immers om het effect. De Rekenkamer is belast met het opstellen van de onderzoekagenda, het formuleren van de probleemstelling en het vaststellen van de onderzoeksopzet. Verder is zij verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek, overeenkomstig de onderzoeksopzet, door het geselecteerde externe onderzoeksbureau. Na afloop van elk onderzoek wordt aan de raad gerapporteerd en worden aanbevelingen gedaan. Indien mogelijk licht de Rekenkamer de onderzoekresultaten toe aan de gemeenteraad.

Wat ga je doen?
Jouw voornaamste rol is het begeleiden van onderzoeken van de Rekenkamer. Je neemt daartoe deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamer, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraad. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat je de maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in Alphen aan den Rijn globaal volgt.

Wat vragen we van jou?
De hieronder genoemde kwaliteiten zijn nodig om het werk als lid van de Rekenkamer te kunnen doen:
  • je hebt een onafhankelijke, integere en positief kritische instelling, gekoppeld aan een uitstekend analytisch vermogen;
  • je hebt ruime kennis van en ervaring met het begeleiden van onderzoek en het vertalen van de resultaten daarvan naar goed leesbare stukken;
  • je hebt affiniteit met het openbaar bestuur en dan specifiek met het gemeentebestuur en maatschappelijke betrokkenheid, die naar voren komt uit je professionele achtergrond;
  • je kunt op een uitstekende wijze communiceren;
  • ervaring in Rekenkamers is een pre;
  • je bent bereid in de avonduren te vergaderen en ook beschikbaar om incidenteel een overleg tijdens kantooruren bij te wonen.

De Rekenkamer streeft naar een gemengd team qua kennis en ervaringsdeskundigheid.

Wij verwachten dat de leden van de Rekenkamer niet direct actief zijn in de lokale politiek of werkzaam voor de gemeente Alphen aan den Rijn (ook recentelijk niet geweest). Naast je lidmaatschap van deze Rekenkamer ben je bij voorkeur maximaal nog lid van één andere Rekenkamer. De leden ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding van 420 euro voor hun werkzaamheden en de reiskosten worden vergoed.

Tijdsbeslag
De Rekenkamer vergadert ongeveer 12 keer per jaar. Naast deze reguliere vergaderingen moet je rekening houden met een enkele vergadering in het kader van een lopend onderzoek. De benoeming vindt plaats door de gemeenteraad voor in eerste instantie een periode van zes jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor nogmaals een periode van zes jaar.

Interesse?
Je kunt je digitale brief met C.v. tot uiterlijk maandag 8 april richten aan:

Selectiecommissie Rekenkamer, Griffie, Postbus 13, 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN met de vermelding ‘Persoonlijk’.

Je kunt je brief ook mailen aan llos@alphenaandenrijn.nl

De selectiegesprekken worden in de week van 22 april in de avonduren ingepland.

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij de voorzitter van de selectiecommissie met wie je in contact kunt komen via de secretaris van de Rekenkamer mevrouw L. Los- Kuzee, via 06-46973253 of llos@alphenaandenrijn.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Hanneke Timmerman van Griffie ( +31 6 48137568)
Over de organisatie

De moderne, transparante uitstraling van het glazen gemeentehuis van Gemeente Alphen aan den Rijn weerspiegelt de ambitie van de organisatie en verwelkomt de inwoners op een open en gastvrije manier.

meer over Gemeente Alphen aan den Rijn >
Adres
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

Gerelateerde vacatures