Gemeente Dordrecht

Leden bezwarencommissie

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Dordrecht
 • 18 uur
 • 239 - 239
 • WO

Vacature

Word Lid van de Bezwarencommissie in Dordrecht: Adviseer objectief over bezwaarschriften in een veelzijdige gemeente.

Informatie
Adviseer jij betrokken bestuursorganen, over te nemen beslissingen op bezwaarschriften? En in het bijzonder op het gebied van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht? Dan hebben wij de vacature voor jou!

Waar kom je te werken?
In verband met het vertrek van drie van de zes leden van de Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften Dordrecht ontstaat er met ingang van 1 april 2024 ruimte voor drie nieuwe leden. Leden worden voor vier jaar benoemd en kunnen tweemaal voor vier jaar worden herbenoemd. Aftreden gebeurt trapsgewijs.

Voor welke gemeente ga je werken?
Dordrecht is met ongeveer 122.000 inwoners een grote, veelzijdige en aantrekkelijke gemeente. Dordrecht is voor een groot aantal taken centrumgemeente voor de regio Drechtsteden. Daarnaast heeft Dordrecht grote uitdagingen maar ook concrete plannen voor de toekomst op het gebied van wonen, leefbaarheid en werken. Dordrecht werkt via Opgaven aan de grote thema's voor de stad.

Wat ga je doen?
Je bent als lid medeverantwoordelijk voor objectieve en transparante adviezen over bezwaarschriften in het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Als lid van de commissie heb je een actieve rol, zowel voor, tijdens, als na de hoorzittingen. Samen met de voorzitter en de vier andere leden van de commissie vorm je in wisselende samenstelling de hoorcommissie, bestaande uit een voorzitter en twee leden, voor twee bezwaarschriften dan wel cluster van bezwaarschriften per zitting. Na de zitting bespreek je met de voorzitter en het andere commissielid het op te stellen advies.

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een jurist van het Juridisch Kennis Centrum van de gemeente. De hoorzittingen vinden in principe tweemaal per maand op maandagavonden plaats in het gemeentehuis van Dordrecht. Aangezien de leden wisselend worden ingeroosterd hoef je niet bij alle hoorzittingen aanwezig te zijn.

Wat is het werkveld van de commissie?

De commissie adviseert over de bezwaarschriften tegen:
 • Besluiten van de raad;
 • Besluiten die tot de gemeente zijn gericht;
 • Besluiten die zijn genomen op een aanvraag van een derde waarbij de aanvraag een zwaarwegend gemeentelijk belang dient;
 • Besluiten die zijn gericht tot instellingen, bedrijven of organisaties op het bestuur waarvan het gemeentebestuur een overwegende invloed heeft of waarin de gemeente een bestuurlijk belang heeft;
 • Handhavingsbesluiten, voor zover hierbij een ondernemersbelang in het geding is;
 • Besluiten op het gebied van de ruimtelijke ordening, voor zover hierbij een ondernemersbelang in het geding is;
 • Overige besluiten, voor zover behandeling door de commissie door het verwerend orgaan noodzakelijk wordt geacht.

Wat neem je mee?
 • Universitaire opleiding recht;
 • Brede actuele kennis van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht;
 • Affiniteit met handhaving;
 • Kennis van en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie;
 • Goed analytisch vermogen;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden, richting inwoners, gemeente en mede-commissieleden.

De uitgangspunten van 'Prettig contact met de overheid' omarmen en kunnen toepassen.

Voorwaarden
 • Je hebt geen directe binding met de bestuursorganen of ambtelijke organisaties van de Drechtstedengemeenten;
 • Je voert vanuit jouw professie geen juridische procedures voor of tegen de Drechtstedengemeenten;
 • Je bent gedurende de twee jaren voorafgaand aan de benoeming niet werkzaam zijn geweest bij één van de Drechtstedengemeenten.

Wat bieden we jou?
 • Per bijgewoonde zitting een vaste vergoeding van € 239,10.

Solliciteren of meer weten?
Enthousiast geworden? Je kunt direct online solliciteren. We lezen in jouw motivatie graag welke talenten jij bezit en meebrengt om deze rol in te vullen. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Evert Jaquet, stadsjurist gemeente Dordrecht , via het telefoonnummer 078-7704176.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Robbert Zijderveld van Gemeente Dordrecht ( )
Over de organisatie

De gemeente Dordrecht luistert niet alleen goed naar haar burgers, maar ook naar haar werknemers. Want zij maken het verschil. Daar staat natuurlijk tegenover dat we wel wat van je verwachten. Zoals je motivatie om als werknemer resultaten te boeken, te staan voor wat je hebt afgesproken en betrokkenheid bij alles wat er leeft en speelt in deze mooie stad. Als gemeentelijke organisatie kunnen we ons extra plooibaar opstellen. En je persoonlijke wens (tijdelijk of structureel) in goed overleg afstemmen op onze belangen en die van de burgerij.

Zo kan jouw gedrevenheid het winnen in Dordrecht. Daarmee bedoelen we natuurlijk vooral je motivatie om als werknemer te presteren. Al vind je in deze mooie stad ook alle mogelijke sport- en recreatievoorzieningen.

meer over Gemeente Dordrecht >
Adres
Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht

Gerelateerde vacatures