Gemeente Haarlemmermeer

Trainee Corporate Control

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Hoofddorp
 • 32 - 36 uur
 • 3317 - 5247
 • WO

Vacature

Trainee Corporate Control

WO | €3.317 – €5.247 | Schaal 9 of 10 | 1 jaar met uitzicht op vast | 32-36 uur

Trainee Corporate Control bij gemeente Haarlemmermeer betekent:
 • Dat je voor het grootste deel van je werkweek meewerkt als adviseur in de coördinatie en uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
 • Dat je daarnaast ook een deel van je werkweek besteedt om mee te kijken en te werken op de andere werk- en expertisegebieden van Corporate Control
 • Dat je wordt gefaciliteerd om via training, opleiding, coaching en je opgedane werkervaring op termijn door te groeien naar de strategische en/of specialistische functies van Corporate Control.

Jouw traineeship:

1. Het grootste deel van je werkweek werk je mee als adviseur in de coördinatie en uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) toetst of processen goed verlopen en of er tekortkomingen zijn in de getrouwheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de gemeente zoals deze in de jaarrekening tot uitdrukking komen. De VIC richt zich onder meer op de opzet, het bestaan en de werking van relevante beheersmaatregelen, als ook op de risico’s ten aanzien van de getrouwheid en rechtmatigheid. De VIC is een aanvulling op de reguliere interne controle, in de zin dat een objectief oordeel gegeven wordt over de opzet, het bestaan en de werking van de interne controles en beheersmaatregelen, die in de primaire processen uitgevoerd worden.

De VIC kent een decentrale uitvoering met een team van circa 12 VIC’ers die hiërarchisch onder de diverse clusters (de organisatieonderdelen van Haarlemmermeer) gepositioneerd zijn. De functionele verantwoordelijkheid ligt bij de clustermanager Corporate Control.

Vanuit Corporate Control wordt de VIC aangestuurd via de senior Coördinator VIC en wordt gerapporteerd aan directie, het college van Burgmeester en Wethouders, de auditcommissie en de externe accountant.

De VIC organisatie binnen Haarlemmermeer is een uitstekende plek voor een trainee om het brede werkgebied van Corporate Control en de organisatie goed te leren kennen. Als trainee draai je als adviseur volwaardig mee in de VIC organisatie samen met een collega adviseur VIC, de senior coördinator VIC en een (senior) strategisch controller. Het opnemen en uitvoeren van je specifieke VIC taken stem je af met de senior coördinator VIC.

2. Meekijken en meewerken op de andere werk- en expertisegebieden van Corporate Control

Het cluster Corporate Control is rechtstreeks gepositioneerd onder de Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur (GS/AD) en staat onder leiding van de clustermanager die tevens als corporate controller functioneert. Corporate Control adviseert over de kwaliteit van de begroting, de jaarrekening, de periodieke managementrapportages, de sturingscyclus en ziet erop toe dat strategische risico’s inzichtelijk zijn en beheerst worden. Ook denken we mee over hoe de informatie- en sturingswaarde van de Planning & Control (P&C) producten in de organisatie en ten behoeve van bestuur en raad verder vergroot kunnen worden. Cluster Corporate Control is verantwoordelijk voor de opbouw van - en het toezicht op de gemeente brede control; de audit organisatie (waaronder de VIC); de coördinatie van - en sturing op de processen met - en werkzaamheden van de accountant. Specifiek ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy zijn er bij Corporate Control verschillende specialistische adviesfuncties werkzaam die zich inzetten voor de beleidsontwikkeling, kaderstelling, bewaking en advisering ten behoeve van de organisatiebrede waarborging van informatiebeveiliging en privacy. Deze vinden hun basis in respectievelijk de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Binnen Corporate Control vind je daarom de volgende functies: (senior) Strategisch Controller, Strategisch Adviseur t.b.v. de auditfunctie, adviseurs voor de VIC, de Functionaris Gegevensbescherming (FG), Privacy Officers (PO), de Chief Information Security Officer (CISO), Information Security Officers (ISO).

Wat de insteek is van deze traineefunctie is dat je naast je werkzaamheden in de VIC ook een deel van je tijd meekijkt en meewerkt met de andere collega’s op hun expertisegebied en in hun opgaven. Het gaat erom dat we concrete en afgebakende opdrachten en taken hiervoor met je afspreken zodat het in balans blijft met je totale werkpakket.

3. Doorgroei naar strategische en/of specialistische functies binnen Corporate Control
Het traineeship staat volop in het teken van ontwikkeling. In het eerste jaar zal de training, opleiding en coaching vooral gericht zijn op je ontwikkeling als (intern) adviseur en het zelfstandig uitvoeren van (advies)taken voor de VIC. Omdat je ook tijd en ruimte krijgt om mee te kijken en te werken op andere expertisegebieden van Corporate Control zullen er ook aanvullende ideeën en wensen ontstaan voor wat betreft training en opleiding. Met de clustermanager Corporate Control voer je de gesprekken over jouw ontwikkeling en wat je daarin nodig hebt, wenselijk vindt. Het doel en de insteek van jouw traineeship is dat door een combinatie van jouw talent, ambitie en opgedane werkervaring er doorgroeikansen voor je ontstaan binnen Corporate Control. We denken hierbij aan een traject van drie tot vijf jaar waarbij je basisfunctie als VIC adviseur fungeert als springplank naar de strategische en/of specialistische functies van Corporate Control.

We doen het samen!
Relevant en nuttig werk doen combineren met jezelf ontwikkelen staat centraal tijdens het traineeship. Maar dat doe je zeker niet alleen. De senior Coördinator VIC begeleidt en coacht jou met jouw werk in de VIC, je krijgt een buddy voor het goed landen op de afdeling en binnen de organisatie en de clustermanager Corporate Control coacht jou in je verdere ontwikkeling. Dit traineeship is de ultieme kans om kennis te maken met het brede vakgebied van Corporate Control en de mooie gemeentelijke organisatie van Haarlemmermeer.

Maak het verschil
Bij gemeente Haarlemmermeer zet jij je dagelijks in voor ruim 160.000 inwoners. Met jouw expertise, ambitie en energie kan jij écht het verschil maken in Haarlemmermeer. Dat doe je samen met circa 1200 collega’s. Bij Haarlemmermeer vind je stedelijke dynamiek én een dorps karakter. Daartussen vind je prachtige natuur, rijke historie en landbouwgrond. Dat betekent dat je in je werk in aanraking komt met allerlei onderwerpen, belangen en uitdagingen. De komende jaren blijft Haarlemmermeer sterk groeien en ook onze maatschappij staat niet stil. Er is dus genoeg te doen waarbij we jouw talent goed kunnen gebruiken. Kom jij met ons in beweging en daag je ons uit met jouw frisse blik? Daar zetten we graag iets tegenover.

Dit krijg je van ons
 • Een warm welkom, goede begeleiding en grote collegiale betrokkenheid.
 • Een traineeship waarbij je verschillende vakgebieden mag verkennen
 • Een aanvangssalaris dat is gelegen tussen € 3.317,- € 4752 (schaal 9 CAO gemeenten) en € 3.558 en € 5.247 (schaal 10). De inschaling en ons salarisaanbod zal afhankelijk zijn van de werkervaring die je al hebt.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto maandsalaris dat je kunt laten uitbetalen of waarmee je bijvoorbeeld extra vakantiedagen kunt kopen.
 • Een goed pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een ABP-pensioenregeling.
 • Werken waar en wanneer je wilt en flexibele begin- en eindtijden, in afstemming met je collega’s en afhankelijk van je werkzaamheden. Ondersteund met een telefoon en laptop.
 • Professionele groei met onze opleidingsacademie ‘Bouw aan Jezelf’, loopbaan coaching en ‘Het Goede Gesprek’.
 • Persoonlijke vitaliteit dankzij het MEERVitaal-programma en uiteenlopende activiteiten, zoals de maand van de vitaliteit, ondersteuning bij mantelzorg, workshops voor ouders met jonge kinderen en veel meer.
 • Jonge Ambtenaren: een netwerk met en voor alle nieuwe collega’s (jong én oud).

Dit zoeken we in jou
Je beschikt over een sterk (ontwikkeld) analytisch en ordenend vermogen. Je bent zorgvuldig, precies, communicatief vaardig en samenwerkingsgericht. Je bent initiatiefrijk, resultaatgericht en reflectief genoeg om de grotere samenhang te zien. Je bent leergierig, vindt persoonlijke ontwikkeling cruciaal, beschikt al over de nodige zelfkennis en bent op zoek naar vakmanschap.

Verder heb je:
 • Minimaal een afgeronde WO opleiding op het gebied van Accountancy, Accounting & Control;
 • Affiniteit met de gemeentelijke primaire processen, - financiën en - bedrijfsvoering.
 • 0-4 jaar relevante werkervaring

Solliciteren?
Ben je na al deze informatie enthousiast? Upload je motivatie – waarin je aangeeft wat jou enthousiast maakt over deze functie en onze organisatie – en je cv via het sollicitatieformulier.

Meer weten over deze vacature?
Ben je benieuwd naar deze rol en heb je vragen? Neem contact op met:
 • Adnan Seyban, Clustermanager Corporate Control via 0648174055 of adnan.seyban@haarlemmermeer.nl (werkdagen: ma t/m vr).
 • Femke Ohman-Buisman, senior Coördinator Verbijzonderde Interne Controle via 0620579186 (werkdagen: ma t/m do). femke.buisman@haarlemmermeer.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Nick Pijpers, Corporate Recruiter op 023-5676065 of via recruitment@haarlemmermeer.nl.

Ons Cluster Corporate Control is naast deze mooie rol ook op zoek naar een Informatie Security Officer en een Senior Strategisch Controller. Alle procedures staan open totdat we jou gevonden hebben! Uiteraard nodigen we jou graag uit om onze (andere) vacatures te delen in je netwerk.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van Gemeente Haarlemmermeer ( )
Over de organisatie

Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is volop in ontwikkeling en is in Nederland koploper op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Hoewel we ons richten op de toekomst, wordt het verleden absoluut niet vergeten. Overal in de gemeente vind je de rijke historie terug.

meer over Gemeente Haarlemmermeer >
Adres
Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

Gerelateerde vacatures