Gemeente Dordrecht

Strategisch adviseur Sociaal Domein

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Dordrecht
 • 32 - 40 uur
 • 6777 - 6777
 • HBO+ · WO

Vacature

Zoek je een plek waar jij jouw visie kwijt kan in beleidsvraagstukken, projecten, uitvoeringsplannen? Waar jij jouw bevlogenheid voor het thema kwijt kan en écht het verschil kan maken voor (Dordtse) inwoners waarbij eigen regie niet altijd even vanzelfsprekend is?

Strategisch adviseur sociaal domein
Zoek je een plek waar jij jouw visie kwijt kan in beleidsvraagstukken, projecten, uitvoeringsplannen? Waar jij jouw bevlogenheid voor het thema kwijt kan en écht het verschil kan maken voor (Dordtse) inwoners waarbij eigen regie niet altijd even vanzelfsprekend is? Dan is de functie van Strategisch adviseur Sociaal Domein echt iets voor jou!

Waar kom je te werken?
Onze stad

Dordrecht is een stad vol ambities. We hebben een roemrijk verleden én grootse plannen voor de toekomst. Wij geloven in onze stad; in onze inwoners, ondernemers en andere partners. We zijn één van de koplopers in het land als het gaat om waterveiligheid en duurzaamheid. Ook op andere gebieden laten we van ons horen. Van jou zien we graag dat je betrokken bent bij onze stad. En dat je kansen voor én met de stad weet te verzilveren. Je krijgt van ons veel vrijheid om te doen wat goed is voor de stad.

Het team
We werken integraal, resultaatgericht en snel. Je komt te werken in het kernteam Zorg & Ondersteuning / kernteam Jeugd & Onderwijs van Cluster Stad. In deze teams wordt gewerkt aan de vraagstukken over beschermd wonen en maatschappelijke opvang, bestaanszekerheid en gelijke kansen, jeugdhulp, gezondheid en onderwijs. In deze teams zitten o.a. strategisch adviseurs, beleidsadviseurs, projectleiders en het secretariaat. Het kernteam is je thuisbasis, waarin je samen met jouw betrokken collega's werkt aan verschillende dossiers in het Sociaal Domein.

Het cluster Stad is verantwoordelijk voor de coördinatie en ontwikkeling van beleid over de hele breedte, zowel op ruimtelijk gebied als op het maatschappelijke vlak. Op deze manier werken we aan oplossingen van ruimtelijke en maatschappelijke opgaven.

Wat ga je doen?
Je bewaakt de grote lijnen en je bent een sparringpartner voor belanghebbenden op het hele beleidsterrein. Dit betekent dat je de komende jaren:
 • Beleid gaat implementeren, monitoren en waar nodig voorstellen aandraagt voor bijsturing/stelling en deze cyclus proactief aanjaagt;
 • Accounthouder bent voor de SDD en met hen samenwerkt aan de beweging richting meer preventie en algemene voorzieningen. Samen met hen denk je na over de houdbaarheid van de hulp, de verdeling van schaarste in het Sociaal Domein;
 • Accounthouder/contracteigenaar bent van Dordrecht Sociaal (de organisatie voor de taken van het Sociaal Wijkteam, Buurtwerk en Jongerenwerk);
 • Meewerkt aan de integrale verordening sociaal domein, die volgt op de integrale visie sociaal domein;
 • Stuurt op het realiseren van de doelstellingen in het contract met Dordrecht Sociaal: er wordt nadrukkelijk ingezet op preventie en vroegsignalering (de beweging van curatief naar preventief) door middel van integrale dienstverlening aan onze inwoners;
 • Het gezicht bent vanuit de gemeente voor stakeholders op bestuurlijk en uitvoerend niveau, zowel intern als extern;
 • Binnen de gemeentelijke organisatie verbanden legt en onderhoud je met andere beleidsterreinen en dat je zorgt dat de actuele opgaven waar we als team aan werken aandacht krijgen;
 • Zorgt voor regie op cruciale beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein, politiek en bestuurlijk gevoelige dossiers;
 • Tot slot ben je als strateeg coachend sparringpartner op diverse dossiers in het sociaal domein voor de teamleden uit team Zorg en Ondersteuning.

Wat neem je mee?
Je hebt een visie en bent in staat deze over te brengen en uit te dragen. Je laat je niet leiden door de waan van de dag en kunt snel schakelen tussen acute vraagstukken en de lange termijn visie. Jij hebt als Strateeg het vermogen om vooruit te kijken en begrijpt wat er nodig is om via strategische plannen gewenste doelen te bereiken. Verder neem jij het volgende mee:
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en kan makkelijk schakelen tussen operationele - en strategische zaken. Gezien de diversiteit van de taken binnen de functie is het van belang dat je dat ook leuk vindt;
 • Je bent goed op de hoogte van relevante sociale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat deze naar een integraal en strategisch advies richting management, bestuur en gemeenteraad te vertalen;
 • Je bent makkelijk met de pen (schrijftalent), communicatief sterk en verbindend;
 • Je bent (politiek)bestuurlijk sensitief omdat je ervaring hebt met het werken met bestuurders/portefeuillehouders;
 • Je hebt een reflecterend vermogen omdat je je kritisch durft te zijn naar jezelf en anderen;
 • Je bent in staat om meerdere projecten/dossiers tegelijkertijd te leiden. Je kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. En door jouw senioriteit en taakvolwassenheid weet je wanneer je moet opschalen, bijstellen.

Ben je enthousiast geworden? We hopen dat je niet aan alle bovengenoemde punten voldoet! We zoeken namelijk een collega die ons team kan aanvullen. Dus verras ons met je motivatie(brief)!

Wat bieden we jou?
Een prachtige baan waarmee je bijdraagt aan een zorgzame Dordrecht, waar je ook veel ruimte hebt voor initiatief en zelfontplooiing. Daar zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:
 • Een jaarcontract via de gemeente Dordrecht voor minimaal 32 uur per week. Bij goed functioneren wordt dit omgezet naar een vast dienstverband;
 • Een salaris van maximaal € 6.777,- (salarisschaal 12, cao gemeenten) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Gezien de omvang en complexiteit van het takenpakket is een invulling van minder dan 36 uur minder geschikt. De flexibiliteit door verdeling is wél bespreekbaar. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • 23 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Daarnaast ontvang je een maandelijkse opbouw van een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% over je salaris. Dit IKB kun je fiscaal voordelig inzetten voor een aantal zaken zoals bijvoorbeeld: kopen van extra verlof (bij 36 uur maximaal 144 uur) of uitruil woon-/werk kilometers. Het bedrag (maandelijks) uit laten betalen kan ook.
 • Verder kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in de zorgverzekering en collectieve premiekorting, en een reiskostenvergoeding bij het werken op kantoor of thuiswerkvergoeding bij thuiswerken;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen.

Wij investeren in opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Wij zorgen er samen met jou voor dat jouw talent optimaal benut wordt. Er is alle ruimte om nieuwe uitdagingen op te pakken en zo je profiel te verbreden. En omdat je op veel dossiers samen met de regio Drechtsteden werkt zijn de mogelijkheden nog groter. Wij zorgen er samen voor dat je het beste uit jezelf gaat halen!

Solliciteren of meer weten?
Voor deze functie geldt dat hybride werken mogelijk is. Daarmee werken we aan een juiste balans tussen online werken en werken vanuit kantoor. Eén en ander is afhankelijk van de functie. In geval van deze functie, in het eerste jaar verwachten we dat je veel (buiten) aanwezig bent om kennis te maken, de stad (beter) te leren kennen en dossiers eigen te maken. M.a.w.: jij onderkent het belang en meerwaarde van fysieke ontmoetingen voor deze functie.

Deze vacature blijft openstaan totdat wij een passende kandidaat hebben gevonden. We lezen in jouw motivatie graag welke talenten en levenservaring jij meebrengt om deze rol in te vullen.

Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij team werving & selectie via 078 770 8030. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Dorrit Verkade via 0636-287962, Stephan Haksteeg via 0681-920051 of Mireille Henderson via 0640-489341.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Nathasja Noort van Gemeente Dordrecht ( )
Over de organisatie

De gemeente Dordrecht luistert niet alleen goed naar haar burgers, maar ook naar haar werknemers. Want zij maken het verschil. Daar staat natuurlijk tegenover dat we wel wat van je verwachten. Zoals je motivatie om als werknemer resultaten te boeken, te staan voor wat je hebt afgesproken en betrokkenheid bij alles wat er leeft en speelt in deze mooie stad. Als gemeentelijke organisatie kunnen we ons extra plooibaar opstellen. En je persoonlijke wens (tijdelijk of structureel) in goed overleg afstemmen op onze belangen en die van de burgerij.

Zo kan jouw gedrevenheid het winnen in Dordrecht. Daarmee bedoelen we natuurlijk vooral je motivatie om als werknemer te presteren. Al vind je in deze mooie stad ook alle mogelijke sport- en recreatievoorzieningen.

meer over Gemeente Dordrecht >
Adres
Spuiboulevard 300
3311 GR Dordrecht

Gerelateerde vacatures