VNG Realisatie

Strategisch adviseur Informatiebeleid Fysieke Leefomgeving

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • The Hague
  • 32 - 36 uur
  • 4688 - 6989
  • WO

Vacature

Wil jij aan de slag met de opgaven en strategische dossiers op het gebied van Fysieke Leefomgeving? Wil je verschil maken op de diverse beleidsdossiers en Digitale Connectiviteit en bijdragen aan de transitie in de leefomgeving van burgers? Heb je ervaring met informatiekundige veranderingstrajecten in een beleids- of adviesfunctie? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De VNG hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de VNG, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten. Kandidaten die hieraan bijdragen nodigen wij van harte uit om te solliciteren.


Strategisch adviseur Informatiebeleid Fysieke Leefomgeving

(32 uur - 36 uur) Vacaturenummer: 23.28

 

Wat ga je doen?

Je wordt ingezet bij VNG Realisatie in het team CIO-functie. Je bent breed inzetbaar en speelt een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van de informatievoorziening binnen het brede terrein van de Fysieke Leefomgeving ten behoeve van gemeenten. In dit kader ben je verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling. Je bereidt de (bestuurlijke) overleggen voor met het Rijk en gemeenten en bent het gezicht naar buiten. Je onderhoudt ambtelijke contacten tot en met directeuren niveau (Rijk) en in de governance van de VNG op gemeentebestuurders niveau. Je bent het aanspreekpunt op het gebied van informatievoorziening m.b.t. de beleidsdossiers op de fysieke leefomgeving en achterliggende maatschappelijke opgaven. Je zorgt voor de verbinding met de collega’s die zich bezighouden met de regie- en demandrol t.a.v. het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Binnen het fysiek domein zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Gemeenten, Rijk, Provincies en Waterschappen werken hard aan de inrichting van een Digitaal Stelsel Omgevingswet. Door in te zetten op structurele verbeteringen van het huidige Vergunning, Toezicht- en Handhaving (VTH)-stelsel kunnen gemeenten de toegenomen complexiteit in de fysieke leefomgeving beter het hoofd bieden. Doel is om met ingang van 2024 één centraal digitaal omgevingsloket operationeel te hebben. Je vervult een belangrijke rol bij het verbinden van beleidsmatige vraagstukken met directe collega’s binnen VNG die zich bezig houden met doorontwikkeling van het DSO (regie & demand DSO).

Andere belangrijke ontwikkeling is de versterking van het Vergunning, Toezicht- en Handhaving (VTH)-stelsel. De VNG neemt deel aan het Interbestuurlijk Programma VTH en werkt daarin samen met provincies, omgevingsdiensten en ministeries. Data vormt binnen dat programma een belangrijke element waarbij je inzet wordt gevraagd primair gericht op data-analyse en het versterken van de informatiepositie van de deelnemers aan het programma.

Ook gaat het om één van de grote opgaven waar Nederland voor staat te weten de energietransitie. De energietransitie vraagt veel van gemeenten in hun rol als bijvoorbeeld initiatiefnemer, regievoerder, uitvoerende partij en bijvoorbeeld strategie-ontwikkelaar. We staan aan het begin van deze grote transitie en vanuit de VNG ondersteunen we gemeenten hierbij: we werken met en voor gemeenten aan een duurzame toekomst. Gemeenten voeren bijvoorbeeld regie op de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, geven invulling aan de Regionale Energie strategieën (RES’en,) zorgen voor verduurzaming van woningbouw en bedrijventerreinen, zetten in op handhaving en toezicht van milieubesparende maatregelen. Het gaat om inhoud maar ook uitvoerbaarheid, het gaat om de vraag wat we willen en kunnen maar ook, bijvoorbeeld, over welke duurzame energietechnieken waarbij passen. Wat kan er nu al, en wat pas later? Waar moeten we dan rekening mee houden en wat is er nodig (in beleid, regelgeving, in de uitvoering en op het gebied van informatievoorziening) om die technieken in te zetten.  

Een ander belangrijk dossier voor gemeenten is Digitale Connectiviteit. Gemeenten moeten de processen en organisatie aanpassen op de invoering van de nieuwe Telecommunicatiewet. Daarnaast hebben gemeenten behoefte aan meer regie op de ondergrond en publieke ruimte, om maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie en 5G mogelijk te maken.

Je hebt een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en digitalisering. Je coördineert de inhoudelijke betrokkenheid bij grote beleidsontwikkelingen op dit terrein en vertaalt deze naar heldere standpunten. Je schept orde in de veelheid aan informatie door bestuurlijke notities op te stellen of een beknopte memo’s om het gemeentelijke standpunt te kunnen onderbouwen. Het is van belang om factoren als timing, communicatiestrategie en mogelijke bondgenoten mee te nemen. Je haalt er plezier uit dit standpunt in te brengen in overleggen, maar ook in presentaties en andere strategische momenten. Je bereidt annotaties voor bestuurlijk overleg en organiseert werkbezoeken en brengt – indien nodig- bestuurders in positie zodat zij kunnen acteren. Hiervoor schakel je doeltreffend met verschillende niveaus: beleidsmedewerkers en gemeentebestuurders. Je voert interbestuurlijke gesprekken op rijksoverheidsniveau met de inbreng van gemeenten, en behartigt de belangen van gemeenten actief. Hiervoor ontwikkel en onderhoud je een netwerk en smeedt je coalities met andere partijen om een gezamenlijk belang te dienen. Het kan zijn dat je stevige gesprekken moet voeren over middelen, door een goede voorbereiding en een prettige communicatiestijl weet jij effectief en prettig je doel te bereiken.

Toegevoegde waarde lever je door belangenbehartiging, strategische beleid- en visieontwikkeling, agendering van belangrijke gemeentelijke standpunten en door samen te werken in projecten en programma’s binnen de VNG en in het netwerk van de Rijksoverheid.


Wat neem je mee?

·       Minimaal afgeronde WO-opleiding

·       Minimaal 5 jaar werkervaring in het gemeentelijke domein op het gebied van Fysieke Leefomgeving

·       Ervaring als adviseur in politiek bestuurlijke organisaties

·       Ervaring met informatiekundige verandertrajecten met meerdere (keten)partijen.


Competenties

·       Overtuigingskracht

·       Pro-actief

·       Zelfstandigheid

·       Omgevingsbewustzijn en politiek bestuurlijke sensitiviteit

·       Netwerkvaardigheden

·       Resultaatgerichtheid.


Wat bieden wij?

·     Je krijgt een contract voor 1 jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden

·     Jouw salaris bedraagt maximaal €6989,80,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 13). Daarnaast is de inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal

·     Je krijgt een individueel keuze (IKB) budget. Dit budget bedraagt in totaal 16,3% van jouw salaris en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3% + €600,- bruto (op jaarbasis).

·     Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de rijksoverheid

·     Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie.


Jouw team?

De functie valt binnen VNG Realisatie onder het team CIO-functie. De CIO-functie heeft de verantwoordelijkheid voor het informatiebeleid in ketens waarin gemeenten samenwerken met de rijksoverheid voor haar dienstverlening. Dit team heeft o.a. als taak om vanuit VNG Realisatie gemeenten te ondersteunen bij de digitale overheidsdossiers: in alle domeinen, vanuit standaarden, governance principes, en informatiekundige kennis.


Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?

De vereniging heeft als doel de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we elke dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.


Goed om te weten:

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Rita Stoevelaar, coördinator CIO-functie. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 553 652 41

Als je wilt solliciteren op deze vacature stuur dan je cv en motivatiebrief naar: peno.realisatie@vng.nl met het vacaturenummer 23.28. Reageren voor 4 december 2023.

De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 8 december 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Widad Balah van VNG Realisatie ( 070 373 8008)
Over de organisatie
meer over VNG Realisatie >
Adres
Nassaulaan 12
2514JS Den Haag

Gerelateerde vacatures