VNG Realisatie

Coördinator expertteam Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • The Hague
  • 32 - 36 uur
  • 4688 - 6989
  • WO

Vacature

Wil jij je sterk maken voor de bestaanszekerheid van burgers? Wil jij lokale overheden ondersteunen bij het oplossen van (informatiekundige) vraagstukken en je inzetten op toekomstige ontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied van de Sociale Zekerheid.. Ben jij een coachende teamspeler die het beste uit jezelf en je team wil halen en het team verder kan door ontwikkelen. Lees dan verder!


Coördinator (meewerkend) expertteam Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI) (32 uur - 36 uur)

Vacaturenummer 23.20

 

Het team

Het team (bestaande uit 6 personen) informeert en adviseert gemeenten en voert regie uit over (informatiekundige) veranderingen op het gebied van Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering. Het team vertegenwoordigt gemeenten in de afstemming met VNG op dossiers als aanpassing en modernisering van de Participatiewet, structurele hervorming van de arbeidsmarkt infrastructuur en tijdelijke maatregelen voor inkomensondersteuning en participeert in lopende programma’s op het gebied van Inburgering en Verbinden Schulden.

Collegiaal samenwerken vanuit complementariteit staat in het team voorop. Het team heeft een hoge mate van zelfsturing en voelt een grote verantwoordelijkheid voor een efficiënte en effectieve uitvoering bij gemeenten.


De coördinator

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het uitdragen en organiseren van werkzaamheden op het beleidsterrein Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering, voor de contacten met de achterban en voor de vertegenwoordiging van het expertteam bij het rijk en ketenpartners. Je vertaalt externe ontwikkelingen naar de werkzaamheden van jouw team. Ook werkt de coördinator aan de verdere doorontwikkeling van het team zelf.

Je stuurt op en bent samen met het team verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen binnen de strategische richting zoals vastgelegd in de Verenigingsstrategie 2030, de Kadernota en jaarplannen, koers & actieplan WISI, en draagt bij aan en beïnvloedt mede de ontwikkeling van de strategische richting van de organisatie. Je zoekt de verbinding en samenwerking met andere teams, projecten en programma’s binnen de organisatie en je hebt oog voor de organisatie brede ontwikkelingen. Je hebt regelmatig contact met  andere afdelingen, gemeenten, ministeries, (bestuurlijke) commissies, diverse (semi) publieke instellingen etcetera.

Naast richting geven op de inhoud, ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen je team en zorg je voor een nauwgezette sturing op interne processen. Je zorgt voor een prettig werkklimaat, met aandacht voor prioritering van werkzaamheden, werkdruk en medewerkerstevredenheid. Je motiveert de medewerkers in hun functie, om te leren en zich te ontwikkelen en je bevordert de samenwerking binnen het team en daarbuiten. Je behaalt resultaten binnen afgesproken kaders en budget en houdt overzicht op het totaal aan geldstromen en personele inzet. Je krijgt hierin ondersteuning vanuit de afdeling bedrijfsvoering.


Werkzaamheden

Advies

·        Draagt bij aan de formulering van plannen en uitgangspunten en voorstellen voor de lange termijnstrategie en visie van het organisatieonderdeel

·        Reageert op (strategische) beleidsvoornemens van de organisatie en geeft daarbij richtinggevende (strategische) adviezen

·        Vertaalt de strategie van de organisatie naar meerjaren strategisch beleid, standpunten, aanpakken en/of producten voor het kennisgebied van het expertteam WISI

·        Draagt bij aan de ontwikkeling en evaluatie van het strategisch beleid van de organisatie op verschillende kennisgebieden

·        Vertaalt externe ontwikkelingen naar ideeën, concepten en (meerjarige) plannen op een complex en integraal beleidsterrein en stelt adviesnotities op

·        Verwerft draagvlak voor uitvoering van standpunten, aanpakken en/of producten, prioriteert en draagt deze uit en/of verdedigt de uitvoering op standpunten, aanpakken en/of producten.

Leidinggeven

·        Geeft leiding aan het expertteam en voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken

·        Coacht en begeleidt medewerkers

·        Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerkers binnen het organisatieonderdeel

·        Geeft sturing op en bewaakt (zaken als) voortgang, kwaliteit en financiën

·        Geeft sturing aan de missie, visie en doelen van de organisatie.

Aansturing processen en dienstverlening

·        Coördineert inhoudelijke vraagstukken op het gebied van de uitvoering, standpunten, aanpakken en/of producten, waarbij de organisatie en derden zijn betrokken

·        Stimuleert en bevordert de samenwerking tussen het expertteam WISI en andere relevante interne en externe partijen

·        Stuurt de realisatie van meerjaren activiteiten- en jaarplannen aan

·        Draagt zorg voor de begroting van het betreffende onderdeel

·        Draagt bij  aan de implementatie en actualisatie van beleid, standpunten, aanpakken en/of producten op het kennisgebied.

Overleg/vertegenwoordiging, belangenbehartiging op strategisch niveau

·        Ontwikkelt en onderhoudt een in- en extern gericht netwerk en zet dit in op strategisch niveau en initieert samenwerking en belangenbehartiging

·        Ontwikkelt een kennisinfrastructuur op het gebied van Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering en bouwt een kennisnetwerk op

·        Neemt deel aan het (externe) debat en overlegorganen om standpunten, visies en aanpakken richtinggevend te beïnvloeden en verwerft zelfstandig draagvlak voor de standpunten, visies en aanpakken

·        Treedt op als overlegpartner voor in- en externe partijen op het kennisgebied

·        Vertegenwoordigt de organisatie in in- en externe overlegorganen en behartigt daarbij de belangen van de organisatie

·        Stimuleert in- en extern het gebruik van beleid, standpunten, aanpakken en/of producten

·        Draagt de missie, visie en cultuur van de organisatie uit richting externe partijen.


Wat breng je mee:

·        WO werk- en denkniveau

·        Werkervaring in het gemeentelijke Sociaal Domein op het terrein van Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering en/of bij ketenpartners op dit terrein

·        Ervaring in leidinggeven in politiek bestuurlijke organisaties.


Competenties

·        Coachend leider: is in staat om een zelfsturend team in hun kracht te zetten en op basis van hun kwaliteiten te motiveren en stimuleren.

·        Is in staat een eigen visie te ontwikkelen en durft deze ook neer te zetten. Heeft een onderzoekende geest en is een kritische denker. Is inventief en creatief in het vinden van oplossingen.

·        Is precies in zijn handelen, maar houdt tegelijk het overzicht.

·        Is een verbinden en is samenwerkingsgericht.

·        Doel- en resultaatgericht, durft buiten de gebaande paden te treden en kan dit overbrengen op andere partijen.

·        Analytisch.


Wat bieden wij?

·      Je krijgt een contract voor 1 jaar, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden;

·      Jouw salaris bedraagt maximaal €6989,80 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (BBRA-schaal 13). Daarnaast is de inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring met daarbij mogelijk plaatsing in een aanloopschaal. Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure;

·      Je krijgt een individueel keuze (IKB) budget. Dit budget bedraagt in totaal 16,3% van jouw salaris en is opgebouwd uit het vakantiegeld van 8% en de eindejaarsuitkering van 8,3%;

·      Jouw overige arbeidsvoorwaarden zijn grotendeels afgestemd op die van de rijksoverheid;

·      Bij een detachering blijven je arbeidsvoorwaarden conform je eigen cao/rechtspositie.


Wie zijn wij en waar zijn wij trots op?

De vereniging heeft als doel de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we elke dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

De VNG hecht waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van de VNG, waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften van onze leden, de gemeenten. Kandidaten die hieraan bijdragen nodigen wij van harte uit om te solliciteren.


Wat biedt het werken bij de VNG jou?

We kunnen je nu al vertellen dat geen dag hetzelfde is en dat de week zich niet altijd laat plannen. Je geeft zelf sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom. We geven je een grote mate van zelfstandigheid en de ruimte om zelf te bepalen hoe je je werkdag invult. Daar tegenover staat dat je ook verantwoordelijkheid neemt, dat je initiatief toont in het zoeken van verbinding en transparant bent over je aanpak en resultaten.


Goed om te weten:

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Rita Stoevelaar. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0655365241.

Als je wilt solliciteren op deze vacature stuur dan je cv en motivatiebrief naar: peno.realisatie@vng.nl met het vacaturenummer 23.20.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Widad Balah van VNG Realisatie ( 070 373 8008)
Over de organisatie
meer over VNG Realisatie >
Adres
Nassaulaan 12
2514JS Den Haag

Gerelateerde vacatures