Gemeente De Bilt

Rekenkamerlid

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • Bilthoven
  • HBO · MBO · WO

Vacature

De gemeenteraad is, vanwege het vertrek van een rekenkamerlid, op zoek naar een nieuwe collega voor de zittende leden van de rekenkamer.

De rekenkamer van De Bilt bestaat uit een voorzitter (benoemd in de raadsvergadering van 25 april 2024) en twee leden. Het secretariaat van de rekenkamer wordt gevoerd door de raadsgriffie. Om verbinding te houden met de gemeenteraad is er een klankbordgroep van raadsleden waarmee de rekenkamer regelmatig contact heeft en maakt de rekenkamer periodiek een rondje langs de fracties.

Wat ga je doen?

Als rekenkamerlid bepaal je samen met je collega’s de onderzoeksagenda, probleem- en vraagstelling van onderzoeken, en onderzoeksopzet. Hierbij kijkt de rekenkamer naar behoeften vanuit de raad en is de rekenkamer agenderend op onderwerpen die relevant kunnen zijn. Ook doe je als rekenkamerlid kleinere onderzoeken zelf.

Het onderzoek van de rekenkamer richt zich op hoe zinnig, zuinig en zorgvuldig het beleid in de gemeente is. De rekenkamer is onafhankelijk en kiest voor een actieve rol in de interactie met raad en de fracties over onderzoeksbevindingen, potentiële onderzoeksonderwerpen, actuele ontwikkelingen en verwachtingen. Ook zoekt de rekenkamer verbinding met andere rekenkamers en onderwijsinstellingen om de rekenkamer te verrijken en versterken. Bij onderzoeken – van voorbereiding tot en met rapporteren - heeft de rekenkamer oog voor de posities van zowel raad als college en ambtelijke organisatie, en het samenspel daartussen.

Wat heb jij te bieden?

Je bent bekend met de regio De Bilt, maar je bent onafhankelijk ten opzichte van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Daarnaast heb je op dit moment geen functie bij de gemeente De Bilt en heb je dat in de afgelopen tien jaar ook niet gehad. Verder is het fijn wanneer je:

  • Ervaring hebt met het uitvoeren en begeleiden van onderzoeken, met name gericht op beleid en evaluatie;
  • Je beschikt over kennis van onderwerpen die voor de gemeente relevant zijn;
  • Je een bestuurlijk-strategisch inzicht hebt in en overzicht van de belangrijkste beleidsterreinen van de lokale overheid.

Hoeveel tijd kost het en wat krijg je ervoor terug?

De rekenkamer vergadert ca. 10 keer per jaar. Het lidmaatschap vraagt een tijdsbesteding van 6 tot 8 uur per maand. Benoeming vindt plaats voor een periode van 6 jaar, met de mogelijkheid van verleningen met nog eens 6 jaar.

De rekenkamer heeft een eigen budget waar jullie samen verantwoordelijk voor zijn. De raad stelt jaarlijks het budget vast, dat is momenteel € 46.000 (exclusief de ondersteuning door de griffie). Als rekenkamerlid heb je recht op een maandelijkse bruto vergoeding van € 281,28. De rekenkamer voert eens per anderhalf jaar in ieder geval een klein en een groot onderzoek uit. Daarnaast brengt de rekenkamer een aantal rekenkamerbrieven uit, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de leden van de rekenkamer zelf onderzoek doen tegen het vastgestelde uurtarief van € 85,-.

Waarom werken voor gemeente De Bilt?

Centraal gelegen in het midden van de provincie Utrecht ligt gemeente De Bilt. De zes dorpen; De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek zijn omgeven door bossen, parken, landgoederen en moeras- en weidegebieden.

Met haar 42.709 inwoners (1 januari 2024) is De Bilt een middelgrote gemeenten met alle uitdagingen waar gemeenten van deze omvang tegenaan lopen.

Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente elke dag enthousiast aan een leefbaar, groen, duurzaam en ondernemend De Bilt. Een gemeente waar het voor iedereen fijn wonen, werken en recreëren is.

Wil jij bijdragen aan onze gemeente?

Herken je je in vorengaande, stuur dan je motivatie met CV voor zondag 30 juni 2024 via rekenkamer@debilt.nl.

Als er al voldoende kandidaten zijn voor de sluitingsdatum, sluiten we de vacature eerder. Dus ben je enthousiast, reageer dan direct!

Heb je eerst nog vragen over de functie bel dan met Lies van Aelst (06-51602054) of Rogier van der Wal (06-17142995) beiden lid van de selectiecommissie of Joyce le Comte (ambtelijk secretaris, 06 15395073).

De procedure bestaat uit een of twee gespreksronden en deze vinden plaats op resp. vrijdagochtend 12 juli (fysiek) en vrijdag 19 juli 2024 (digitaal).

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Sandra Blaz van De Bilt ( 0614173847)
Over de organisatie
meer over Gemeente De Bilt >
Adres
Soestdijkseweg Zuid 173
3721 AB Bilthoven

Gerelateerde vacatures