Gemeente Middelburg

casusregisseur jeugd en volwassenen

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Middelburg
 • 24 - 32 uur
 • 3317 - 4752
 • HBO

Vacature

Functietitel: casusregisseur jeugd en volwassenen
Aantal uren: 24-32
Werk- en denkniveau: hbo

Voor de afdeling Toegang In Middelburg (TIM) zoeken wij een ervaren, daadkrachtige en oplossingsgerichte casusregisseur jeugd en volwassenen. Het subteam casusregie is een team in opbouw en wordt ondersteund door een coördinator, gedragsdeskundige en procesregisseur.

 

Wat je gaat doen voor Middelburg
Als casusregisseur ben je verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de problematiek en krachten van een gezin, het inschatten van de zelfredzaamheid en veiligheidsrisico’s. Als casusregisseur stel je grenzen, neem je besluiten en laat je anderen mee beoordelen wat nodig is om de ontwikkelingsbedreiging van kinderen op te heffen.

Jouw werkzaamheden bestaan uit het: 

 • Maken van een integrale probleemanalyse, welke de basis vormt voor het bepalen van de juiste aanpak van de problemen in een gezin/huishouden.
 • Organiseren en leiden van een Familie Netwerk Beraad samen met mensen uit de sociale context van het gezin.
 • Opstellen van een integraal plan (volgens de werkwijze 1gezin1plan1regisseur) samen met het gezin/huishouden en andere hulpverleners, waarin de doelen van het gezin en de verschillende hulpverleners met elkaar in overeenstemming zijn.
 • Tijdig inzetten van de benodigde zorg en ondersteuning op alle leefgebieden op basis van het integraal plan. Voor de inzet van specialistische zorg in het kader van de Jeugdwet en Wmo zorg je voor het ondersteuningsplan en de benodigde beschikkingen en zorgopdrachten. 
 • Regievoering en houden van overzicht; het monitoren van het gezin, het sociaal netwerk en de ingezette hulpverlening door contact te onderhouden met de betrokkenen. Je doet dit door middel van het organiseren van voortgangsoverleggen waarbij alle bij het plan betrokken personen aansluiten. 
 • Contacten onderhouden met de interne collega’s van de Toegang, AOV en RBL, met ketenpartners en partners uit het voorliggend veld.
 • Organiseren van de evaluatie van het eerder opgestelde plan waarbij je alert bent op stagnatie en of er af- of opgeschaald dient te worden. Indien nodig stel je het plan bij. 
 • Direct en actief optreden bij acute onveiligheid.
 • Verantwoordelijk voor een eigen caseload.

 

Waarmee jij Middelburg versterkt

 • Afgeronde hbo opleiding, aangevuld met enkele jaren relevante werkervaring met gezinnen met complexe opvoed- en opgroeivragen.
 • SKJ registratie.
 • Up to date kennis van de wettelijke kaders van de Jeugdwet, Wmo en aanpalende wetten.
 • Adequate gesprekstechnieken en vaardig in systeem- en netwerkgericht werken, het maken van een objectieve risico-taxatie, het opstellen van een veiligheidsplan en het werken met competentie verhogende strategieën. 
 • Kennis van en inzicht in het voorliggend veld en het lokale en Zeeuwse hulpaanbod.
 • Samen met het gezin oplossingsgericht werken en bekend met het werken middels de Signs of Safety.
 • Analytisch denkvermogen waarbij je in staat bent de gehele situatie inclusief zorgen en krachten adequaat en zorgvuldig kunt verwoorden?
 • Aanpassingsvermogen, zelfkennis en een helicopterview. Kunnen aansturen van betrokken hulpverleners en professionals. 
 • Daadkracht, overtuigingskracht en het creëren van draagvlak. Durven pakken van positie en nemen van beslissingen.  
 • Organisatorische en sterke rapporterende vaardigheden.

 

Daar staat tegenover

 • Een brutosalaris van maximaal € 4.752,– p/m (o.b.v. schaal 9).
 • De mogelijkheid om door te groeien naar een maximum brutosalaris van € 5.247,– p/m (o.b.v. uitloopschaal 10).
 • Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% bovenop je brutosalaris. Dit bedrag kun je zelf flexibel inzetten voor extra verlof, fietsproject, verduurzamingsproducten, sport en vitaliteit, aanvulling op het salaris, etc.
 • Een open en informele werkomgeving.
 • Goed bereikbaar stadskantoor op een mooie locatie aan het kanaal. 
 • Flexibele werktijden waarin hybride werken wordt gefaciliteerd met een thuiswerkvergoeding van € 3,– netto per dag, inrichting thuiswerkplek en een smartphone en laptop. En een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. 
 • Een ontwikkelgerichte organisatie met volop ruimte voor opleidingen, cursussen en trainingen.
 • Een jaarlijkse tegemoetkoming in de premie voor je ziektekostenverzekering. 
 • (Deels) doorbetaald ouderschapsverlof voor ouders met jonge kinderen.

 

Over gemeente Middelburg
De Gemeente Middelburg ontwikkelt zich voortdurend. Inwoners, bedrijven en bezoekers staan hierbij centraal. Om onze ambities te realiseren, werken wij met enthousiaste collega's in een informele en professionele sfeer. Samenwerken is dan ook een van onze kerncompetenties. Een grote mate van eigen verantwoordelijkheid is daarbij vanzelfsprekend. Hierbij wordt uiteraard klantgericht gedacht en gewerkt.

Meer weten en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Yoeba Dresen, afdelingshoofd Toegang in Middelburg, tel. 0118 67 50 00 of mail naar TIM@middelburg.nl

Laat ons weten waarom jij onze nieuwe casusregisseur bent! Reageer voor maandag 13 mei 2024 op de vacature. We zien je brief en cv graag tegemoet.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 21 mei 2024.

 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Lenny Sandee Personeelsadviseur van Gemeente Middelburg ( 0118 675121)
Adres
Kanaalweg 3
4337 PA Middelburg

Gerelateerde vacatures