Gemeente Huizen

Lid voor de kamer sociale zaken

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • Huizen
  • WO

Vacature

Werken bij de gemeente Huizen doet ertoe! Ieders bijdrage voor de inwoner, de samenleving en de organisatie wordt gezien en gewaardeerd. Jouw vakmanschap, ontwikkeling en eerlijkheid staan centraal. De lijnen binnen de gemeente zijn kort. We stimuleren onze medewerkers verantwoordelijkheid te nemen. We waarderen goed werk en zijn eerlijk over waar het beter kan.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Huizen nodigen belangstellenden uit te solliciteren naar de functie van:

Lid voor de kamer sociale zaken
(vacant per heden)

Deze kamer behandelt zaken tegen bijvoorbeeld: besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Wet inburgering.

Wat zijn de taken van de commissie
De bestuursorganen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en de burgemeester) hebben bij verordening de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften ingesteld voor het behandelen van bezwaarschriften met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingzaken en ambtenarenzaken.

De commissie heeft tot taak de bestuursorganen te adviseren over bezwaarschriften die worden ingediend. De commissie hoort indieners van de bezwaarschriften, overige belanghebbenden en vertegenwoordigers van het betreffende bestuursorgaan en adviseert het bestuursorgaan over de beslissing op bezwaar.

Wat verwachten wij
Wij zoeken een lid voor de kamer sociale zaken dat:
  • beschikt over een relevante juridische opleiding en ervaring heeft met bestuursrechtelijke aangelegenheden en de afhandeling van bezwaarschriften op de hiervoor vermelde rechtsgebieden.
  • in staat is tot onafhankelijke en snelle oplossingsgerichte oordeelsvorming en besluitvaardig zijn.
  • goede communicatieve, sociale en analytische vaardigheden heeft.
  • het vermogen heeft om bemiddelend op te treden.
  • ervaring en affiniteit heeft met het functioneren van het lokale bestuur en over aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid beschikt.
  • geen binding of betrokkenheid heeft met het gemeentebestuur van Huizen.

Benoeming
Uitgangspunt is een benoeming voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van 4 jaar.

Financiële vergoeding
Per hoorzitting ontvangt een lid een vergoeding van € 197,- samen met een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

Vergaderdag en frequentie
De hoorzitting van de kamer sociale zaken vindt doorgaans één keer in de maand plaats op woensdagmiddag, aanvang 15:00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met René de Quay, secretaris van de commissie voor bezwaarschriften. Met uitzondering van woensdag is hij iedere werkdag bereikbaar via telefoonnummer (035) 528 14 39 of e-mail: r.dequay@huizen.nl.

Wil je reageren
Heb je belangstelling en wil je reageren? Dat kan tot en met maandag 29 april 2024 uitsluitend via de sollicitatiebutton.

Na de briefselectie worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De gesprekken vinden op vrijdagochtend 17 mei 2024 plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Rene de Quay van Bestuur, burgerzaken en ondersteuning ( +31 35 528 1439)
Over de organisatie

De gemeente Huizen is op zoek naar fris talent dat onze ambities deelt. Als je wil doorgroeien, het beste uit jezelf wilt halen en in een enthousiast team wilt werken aan de ontwikkeling van de gemeente Huizen, ontdek dan welke mogelijkheden wij jou kunnen bieden. Onze organisatie is daadkrachtig en dienstverlenend. Wij werken met 300 medewerkers binnen zes afdelingen: afdeling Bestuur, burgerzaken en ondersteuning, afdeling Maatschappelijke ondersteuning, afdeling Maatschappelijk beleid, afdeling Omgeving, afdeling Openbare werken en afdeling Financiën en het stafteam Personeel en organisatie. Medewerkers die willen en kunnen, krijgen de kans om zich te ontwikkelen en om te groeien. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.

meer over Gemeente Huizen >
Adres
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen

Gerelateerde vacatures