OVER-Gemeenten

2 Leden voor de rekenkamercommissie gemeente Wormerland

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
  • Wormer
  • 1 - 2 uur
  • 115 - 115
  • HBO · WO

Vacature

In de regio Zaanstreek – Waterland ligt de gemeente Wormerland. Wormerland is een kleine zelfstandige gemeente met 16.612 inwoners. Binnen Wormerland kennen we de dorpskernen Jisp, Oostknollendam, Spijkerboor, Wormer en Neck. De gemeenteraad omvat 17 zetels en de coalitie bestaat uit het CDA, POV, PvdA en de VVD. Daarnaast nemen ook D66, GroenLinks en Belang van Nederland zitting in de gemeenteraad. 

In verband met het einde van de benoemingstermijn zoekt de gemeenteraad van Wormerland:

Twee leden voor de rekenkamer gemeente Wormerland

Werkwijze Rekenkamer
De rekenkamer onderzoekt ten behoeve van de gemeenteraad de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De Rekenkamer bepaalt zelf de keuze voor de onderzoeksonderwerpen en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd. Per jaar worden een tot twee onderzoeken uitgevoerd. De Rekenkamer kan hierbij gebruik maken van (gedeeltelijke) inhuur van externe expertise.

Jouw werkzaamheden als lid van de Rekenkamer?
De Rekenkamer bepaalt zelfstandig haar onderzoekagenda. Jaarlijks wordt afgestemd met de gemeenteraad welke onderwerpen in aanmerking kunnen komen voor een onderzoek door de Rekenkamer. De Rekenkamer bestaat uit drie externe leden (inclusief de voorzitter) en wordt ondersteund door de griffie. Bij onderzoeken kan gebruik gemaakt worden van de specifieke kennis van een extern onderzoeksbureau.

Als lid van de Rekenkamer draag je bij aan de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze alsmede het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. Samen met de twee andere leden van de Rekenkamer begeleid en coördineer je de onderzoeken. Je stelt de onderzoeksvraag / opzet op, analyseert de bevindingen, trekt conclusies en formuleert aanbevelingen. Je informeert de diverse gremia, presenteert de rapportages en waar nodig onderbouw je deze. Het onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie is € 8.000,--.per jaar.

De ideale kandidaat
Je beschikt over analytische vaardigheden en bent in staat tot een objectieve oordeelsvorming. Je hebt affiniteit (en bij voorkeur ervaring) met en kennis van het lokale bestuur en je hebt een brede maatschappelijke belangstelling. Je bent in staat een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en je beschikt over communicatieve vaardigheden waardoor je in staat bent om onderzoeksresultaten op heldere wijze te vertalen. Je bent bekend met het werk en de omgeving van een Rekenkamer en hebt kennis van (beleids)onderzoeken. Je bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Wormerland of een van de omliggende gemeenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland.

Je vervult geen functies die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Rekenkamer. Daarnaast beschik je over een onafhankelijke opstelling in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. Je kunt je voldoende vrijmaken voor de werkzaamheden van de Rekenkamer die soms overdag en soms in de avonduren plaatsvinden (ongeveer 8 uur per maand). De gemeenteraad streeft naar een divers en inclusief team qua achtergrond, kennis en deskundigheid. Ervaring met gemeentelijke financiën is een pre. 

In ’t kort: 

  • HBO of WO werk- en denkniveau;
  • Aantoonbare ervaring met het doen van beleidsonderzoek en het uitvoeren van beleidsevaluaties;
  • Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces.
  • In de laatste 4 jaar zowel ambtelijk als bestuurlijk niet gewerkt voor de gemeente Wormerland. 


Wat kun je van ons verwachten? 
Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar, herbenoeming voor één periode behoort tot de mogelijkheden. Je ontvangt een vaste vergoeding van € 115,- per vergadering en reiskosten.

De Rekenkamer vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Ga je ervoor?
Wij kijken uit naar jouw sollicitatiebrief en CV uiterlijk op 15 maart 2024 te ontvangen. Deze kun je versturen naar griffie@wormerland.nl

De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 5 april 2024. Hierbij zijn 3 gemeenteraadsleden en de raadsadviseur van de griffie aanwezig. 

Voor vragen kun je terecht bij Irene Vrolijk (raadsgriffier) op 06-21517728 / 075-6512277 en Nienke Kooij – de Vries (raadsadviseur en ambt. Secretaris Rekenkamer) op 06-58076688 / 075-6512213 of via email: griffie@wormerland.nl.. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Marlies Driessen van OVER-Gemeenten ( 06-27 45 75 77)
Over de organisatie

Wij zijn OVER-gemeenten: de samengevoegde werkorganisatie van Oostzaan en Wormerland. Samenwerking mét behoud van eigen bestuur en identiteit.

Al tien jaar ondersteunen we met ruim 160 collega’s beide gemeenten. Ambitieus, innovatief en resultaatgericht. Door onze krachten en kennis te bundelen kunnen we sneller en slimmer werken. Daardoor verbetert de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen. Om te zorgen dat zij prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Dat is de kracht en drijfveer van OVER!

Wil jij een baan waarmee je echt verschil kan maken? Waar ruimte is voor jouw ideeën en eigen initiatief? OVER-gemeenten zoekt enthousiaste collega’s. Om samen verder te bouwen aan onze unieke organisatie. Benieuwd wat we jou kunnen bieden? Kijk dan eens naar onze vacatures. We ontmoeten je graag! https://over-gemeenten.nl/vacatures/

meer over OVER-Gemeenten >
Adres
Koetserstraat 3
1531 NX Wormer

Gerelateerde vacatures