Gemeente Nunspeet

Lid Rekenkamercommissie

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Nunspeet
 • HBO

Vacature

LID VOOR DE SAMENWERKENDE REKENKAMERS

 Elburg-Hattem-Nunspeet-Oldebroek-Putten

 

De gemeenteraden van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten zoeken een lid voor de samenwerkende rekenkamers.


Algemene informatie

De gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in samenwerking een eigen rekenkamer ingesteld. De samenwerking is gebaseerd op een personele unie.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatigheid en rechtmatigheid van de voorbereiding en uitvoering daarvan.

De commissie bepaalt, in samenspraak met de gemeenteraden, de onderzoeksonderwerpen, is belast met de organisatie van de onderzoeken en met het (laten) uitvoeren van deze onderzoeken, het begeleiden ervan en het uitbrengen van het onderzoeksrapport.


Wie zoeken wij

Wij zoeken een kandidaat met:

 • een onafhankelijke instelling en een analytisch denkvermogen.
 • ruime kennis van en aantoonbare ervaring met het (laten) uitvoeren van (kwantitatief) onderzoek: de kandidaat moet in staat zijn om tot een objectief en onafhankelijk oordeel te komen.
 • kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • een relevante professionele achtergrond en kennis van een of meer beleidsterreinen van de lokale overheid, waarbij deskundigheid in het ruimtelijk domein een pré is.


Specifieke informatie

 • Een lid ontvangt een vaste vergoeding van € 5.200,00 per jaar.
 • Een lid wordt op basis van de geldende Verordening op de rekenkamer benoemd voor een periode van 6 jaar.
 • Ín de regel wordt er per jaar 1 onderzoek uitgevoerd met behulp van externe bureaus en het volgende onderzoek opgestart.
 • De rekenkamer vergadert in de regel 12 keer per jaar (1x per maand, zo mogelijk overdag).
 • De rekenkamer bestaat uit 3 leden (inclusief voorzitter) en wordt per gemeente ondersteund door een secretaris.


Geïnteresseerd?

Kijk dan ook op https://www.nunspeet.nl/bestuur-organisatie/vacatures voor het volledige functieprofiel. In het functieprofiel is ook een overzicht van functies opgenomen die onverenigbaar zijn met de functie van lid rekenkamer.

Uw brief met CV en een overzicht van (vervulde) nevenactiviteiten kunt u tot uiterlijk woensdag 7 maart 2024 richten aan de voorzitter van de selectiecommissie, mevrouw C.W.J. Blom (voorzitter van de gemeenteraad van Nunspeet), via  

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdagmorgen 5 april 2024 (09.00-13.00 uur) in het gemeentehuis van Nunspeet, Markt 1 te Nunspeet.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met de heer H.W.P. (Peter) Niemeijer, (telefoonnummer 06 256 949 85), voorzitter van de samenwerkende rekenkamers. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer Nunspeet, de heer J.L. (Jan) van den Broek (telefoon 06-101 395 19).

Meer informatie over de rekenkamers kunt u vinden op de websites van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Henriëtte Mulder van Gemeente Nunspeet ( 0341 25 92 10)
Over de organisatie

Klik hier om een video te zien over werken bij gemeente Nunspeet.

meer over Gemeente Nunspeet >
Adres
Markt 1
8071 GJ Nunspeet

Gerelateerde vacatures