Gemeente Eindhoven

Beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Eindhoven
 • 32 uur
 • 4211 - 5997
 • HBO

Vacature

Jouw rol:
 • Je onderhoudt landelijke- en lokale netwerken en vertaalt internationale, landelijke en lokale ontwikkelingen op jouw thema en andere onderwerpen naar de Eindhovense situatie. Je borgt dit in het lokale beleid en stemt af met aanpalende beleidsterreinen en benodigde afdelingen;
 • Als beleidsadviseur weet je wat de ondersteuningsbehoeften van inwoners zijn. Samen met je collega’s en partners in de stad innoveer je om de stijgende vraag in de nabije toekomst het hoofd te bieden. De ambitie van Eindhoven: geen dakloosheid meer in 2030. Dat betekent dat we investeren in het voorkomen van dakloosheid; we investeren in preventie en met versterkende maatregelen onder meer in de bestaanszekerheid van inwoners;
 • Je geeft samen met regiogemeenten en partners op terrein van maatschappelijke opvang uitvoering en uitwerking aan de Visie op Maatschappelijke Opvang en het Actieplan Dakloosheid regio Eindhoven 2024-2030;
 • Je werkt aan de uitvoering van het bestuursakkoord. Je draagt bij aan alle onderdelen van de gemeentelijke planning- & control cyclus. Van de kadernota en (meerjarige) begroting tot en met de jaarrekening;
 • Je staat nauw in contact met de uitvoeringspartners en de sector veiligheid t.a.v. mogelijke overlast, werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties, initieert en evalueert lopende pilots en denkt mee in de ontwikkeling van een pleger aanpak;
 • Je draagt actief bij aan het functioneren en presteren van de gemeente Eindhoven in het algemeen en de sector sociaal domein in het bijzonder.

Met wie doe je dat?
Als beleidsadviseur Maatschappelijke Opvang werk je binnen de sector Sociaal Maatschappelijke Beleid aan verschillende opgaven in de stad en voor de regio. Wij richten ons op de meest kwetsbare mensen in de samenleving vanuit de visie dat we inwoners van Eindhoven optimaal ondersteunen om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. Dit doen wij door uitvoering te geven aan de Jeugdwet en de Participatiewet. En ook aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 en aanpalende regelingen.

Binnen de eigen sector Sociaal Maatschappelijk Beleid werk je samen met het afdelingshoofd, de senior beleidsadviseur en de collega beleidsadviseurs. Met jouw collega's van bedrijfsvoering en uitvoering zorg je ervoor dat het beleid daadwerkelijk gerealiseerd wordt en bewaak je de voortgang. Je hebt ook afstemming met collega's over de verbindingen met andere thema's. Daarnaast stem je af met WIJeindhoven en ben je geregeld in contact met zorgaanbieders, vertegenwoordigers van inwoners en evt. collega's van regionale en nationale overheden.

Collega Amber: Op straat leven is voor niemand goed. Het is fijn om echt iets voor deze mensen te kunnen betekenen. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar met tal van leuke en gedreven collega’s en diverse aanbieders van de Maatschappelijke Opvang. Om mensen weer een toekomst te kunnen bieden is samen optrekken onmisbaar!

Dit breng je mee:
 • Je hebt minimaal een hbo diploma;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het terrein van Maatschappelijke Opvang;
 • Je hebt inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie en de daarmee samenhangende (politieke) besluitvorming;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de rol van beleidsadviseur;
 • Je weet complexe vraagstukken vanuit andere invalshoeken te bekijken en komt met nieuwe ideeën om deze aan te pakken;
 • Je weet mensen en processen te verbinden. Je zorgt er voor dat je zowel intern als extern een netwerk onderhoudt en hierin kan omgaan met uiteenlopende belangen en partijen;
 • Je hebt een flexibele instelling waardoor je jezelf meerdere expertise gebieden kunt aanleren;
 • Je adviseert met overtuiging jouw collega's, het managementteam en het bestuur;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente naar partners, bijvoorbeeld zorginstellingen of onderwijsbesturen, en in lokale, regionale en nationale overleggen.

Wat bieden wij?
Een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.
 • Een bruto maandsalaris tussen €4.211,- en €5.997,- op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • Een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract;
 • 27 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato;
 • Boven op je salaris krijg je ons Individueel Keuzebudget van 17,05 %. Dit houdt in dat er elke maand 17,05% van je bruto maandsalaris voor jou wordt gereserveerd. Dit kun je bijvoorbeeld inzetten voor de aankoop van verlofdagen of voor een fietsvergoeding. Ook kun je dit budget (deels) uit laten betalen;
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • Een groot aanbod aan cursussen en trainingen via de Eindhoven Academie;
 • Hybride werken: een mooie mix van werken op een van onze locaties of vanuit huis. We bieden (thuis)werkfaciliteiten aan om je werkplek veilig en gezond in te richten. En voor iedere dag dat je volledig thuiswerkt ontvang je een vergoeding;
 • Gratis fruit in onze gebouwen en € 20,- per maand korting op een sportabonnement bij een aangesloten sportschool;
 • Toegang tot de digitale versie van het Eindhovens Dagblad en 8 uur per jaar om je in te zetten voor maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de stad.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk https://www.werkenvooreindhoven.nl/over-ons/arbeidsvoorwaarden

Mocht je een interne sollicitant zijn dan ben je al bekend met de arbeidsvoorwaarden en is mogelijk niet de gehele tekst op jou van toepassing.

Waar kom jij voor staan?
Eindhoven is dé stad van innovatie, technologie, design en vooral van toekomst. In het hart van onze snelgroeiende stad werken we met ruim 2700 collega’s vol energie aan een fijne stad om in te wonen, werken en recreëren. Met betrokken bewoners, partners en maatschappelijke instanties staan we samen voor onze stad.

Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging!

Diversiteit en inclusie vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

Solliciteren?
Reageren kan t/m 25 februari. Met vragen over de procedure of arbeidsvoorwaarden kun je terecht bij Lily van Olphen, Sr. corporate recruiter via
06-18631138. Heb je nog inhoudelijke vragen? Corinne van Keulen, Senior Beleidsadviseur staat je graag te woord via c.van.keulen@eindhoven.nl of
06-51881923. In het kader van ons ‘Gelijke kansen beleid’ en onze objectieve selectieprocedure is de motivatiebrief geen onderdeel meer van ons selectieproces.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Christophe Geuskens van Gemeente Eindhoven ( +31 6 47486578)
Over de organisatie

Eindhoven is het hart van Brainport Eindhoven. En bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. Dat maakt dat de stad altijd in beweging is en bruist van de energie. Als een magneet talenten, studenten, bedrijven en expats aantrekt. En vooruit wil en zich aan de wereld wil laten zien. Tegelijkertijd wil Eindhoven blijven wat het nu al is: een stad waar het voor alle inwoners fijn wonen en leven is. Daar werken onze 2000 collega's elke dag vol energie aan. Samen met onze partners. Wij maken samen Eindhoven.

meer over Gemeente Eindhoven >
Adres
Stadhuisplein 1
5611EM Eindhoven

Gerelateerde vacatures