Gemeente Lelystad

Lid van de rekenkamer Lelystad (nevenfunctie)

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Lelystad
 • 10 - 12 uur
 • WO

Vacature

Kom jij de rekenkamer helpen om doormiddel van onderzoek de gemeenteraad te adviseren?  

Waarom jij wil werken als lid van de rekenkamer in Lelystad? Omdat jij betrokken wil zijn in wat er in de stad, de gemeentepolitiek en in de organisatie speelt. Met jouw kritische en onderzoekende instelling ben je klaar om samen met de rekenkamer de gemeenteraad te adviseren. Zo geef jij kleur aan jouw werk voor Lelystad.

Wat ga je doen als lid van de rekenkamer?

Binnen deze functie ondersteun je de Lelystadse gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn controlerende en kaderstellende taak. Via onderzoek geeft de rekenkamer de raad zicht in de resultaten en effecten van het beleid en bestuur van de gemeente Lelystad. Als ons onderzoek daar aanleiding toe geeft, geven we de raad aanbevelingen voor de toekomst. Hoewel de rekenkamer een instrument is voor de gemeenteraad, is zij onafhankelijk. De rekenkamer bepaalt bijvoorbeeld zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij onderzoeken uitvoert. Informatie over hoe de rekenkamer Lelystad werkt en welke onderzoeken zij tot nu toe heeft uitgevoerd vind je op www.lelystad.nl/rekenkamer.  

De rekenkamer vergadert in principe maximaal twee keer per maand, meestal op dinsdagavond. De vergaderingen vinden digitaal plaats of desgewenst in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. De secretaris van de rekenkamer is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de praktische ondersteuning van de rekenkamer. Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek huren we meestal externe onderzoekers in. Per toerbeurt functioneert één van de rekenkamerleden als onderzoekscoördinator. Diegene is primair verantwoordelijk voor het begeleiden van het onderzoek en het toelichten van de uitkomsten aan de gemeenteraad. In voorkomende gevallen verricht de rekenkamer zelf soms ook beknopte (voor)onderzoeken.

Voor de volledigheid voegen we hieraan toe dat de voorzitter en de leden van de rekenkamer gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor:

 • de keuze van het onderwerp en de onderzoeksagenda;
 • de onderzoeksopdracht en het ontwerp van het onderzoek;
 • de selectie van onderzoeksbureaus;
 • de aankondiging en voortgang van rekenkameronderzoek;
 • en de (tussentijdse) beoordeling van nota’s en rapporten.

Daarnaast verwachten we dat onze leden bijdragen aan de zichtbaarheid van de rekenkamer, bijvoorbeeld door contacten te onderhouden met de raad(sfracties), de commissie van de Rekening, het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Lelystad. Leden van de rekenkamer Lelystad besteden gemiddeld drie à vier dagdelen per maand aan hun rekenkamerwerk.

Waar ga je dit doen?

Bij de gemeente Lelystad zijn we ambitieus. We zorgen samen voor dat Lelystad een nog mooiere plek voor inwoners, ondernemers en bezoekers wordt. Dit lukt ons bijvoorbeeld met het doorontwikkelen van onze kust en het vinden van vernieuwende manieren om inwoners en ondernemers te ondersteunen.

Zodra je bij ons werkt zie je hoe we samenwerken: met respect voor elkaar en door vrijheid en verantwoordelijkheid te combineren. Dit is binnen de hele gemeente zo en ervaar je dan ook zeker binnen de rekenkamer. De rekenkamer Lelystad bestaat uit een voorzitter en twee leden.  

“Wij rekenen nauwelijks, maar toetsen beleid aan openbare normen met als doel bij te dragen aan een beter bestuur. Beter is dan effectiever, efficiënter bestuur en transparante besluitvorming.”

Robert Douma, Voorzitter rekenkamer Lelystad

Wat je meebrengt?

Je bent een persoon die initiatief neemt en keuzes durft te maken. Je blijft gewoon jezelf terwijl je jouw unieke talenten met ons deelt. In je werk laat je zien dat je kan inspelen op ontwikkelingen en grote lijnen en trends kan zien. Je bent integer en hebt geen baan die invloed kan hebben op je vermogen om de gemeente Lelystad en de daaraan verbonden organisaties onafhankelijk te beoordelen. Ook beschik je als lid van de rekenkamer over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbaar inzicht in (wetenschappelijk) onderzoek en beleidsevaluaties;
 • inzicht in en een goed gevoel voor het specifieke krachtenveld waarbinnen de rekenkamer opereert;
 • gevoel, inzicht en begrip voor het spanningsveld en de opgave van de raad;
 • ontwikkelingsbewustzijn om bij te dragen aan de doorontwikkeling van de rekenkamer als een van de ‘hulptroepen’ van de raad;
 • je hebt een scherpe, onafhankelijke en analytische blik waarmee je zaken van diverse kanten kan bekijken; 
 • voldoende kennis van het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur; in het bijzonder de gemeente.

Je werkt voor maximaal 2 andere rekenkamers hebt voldoende ruimte in je agenda voor de planning en voorbereiding van vergaderingen. Verder heb je een goed gevoel voor communicatie, goede presentatievaardigheden en een vlotte pen.

Wat je verdient?

Voor deze nevenfunctie kun je rekenen op:  

 • een vaste vergoeding per maand van 60% van de vergoeding die een Lelystads raadslid ontvangt;
 • Een vergoeding voor je reis- en verblijfkosten;
 • een benoeming voor een periode van zes jaar met mogelijkheid tot herbenoeming.

Zet jij de volgende stap?

Solliciteer naar deze nevenfunctie. Goed om te weten is dat benoeming plaats vindt met ingang van 1 maart 2024. In de procedure zal de rekenkamer kandidaten voordragen aan de raadscommissie. De Lelystadse gemeenteraad benoemt de leden van de rekenkamer, op voordracht van de raadscommissie.

 • Solliciteer vóór 22 december 2023.
 • Je ontvangt meteen een automatische sollicitatiebevestiging. Mis je deze? Controleer de spambox.
 • Zijn er vragen of ontvang je graag meer informatie? Neem hiervoor contact op met Robert Douma, voorzitter van de rekenkamer Lelystad, via 0653482314 / rje.douma@lelystad.nl. Of met Patricia Nieuwenhuis, secretaris van de rekenkamer Lelystad, via 14-0320 / rekenkamer@lelystad.nl (ma t/m do).
 • De eerste gesprekken staan gepland op 30 januari 2024 in de late middag / avond. Deze datum kun je vast met potlood in je agenda noteren.
 • Verderop in de procedure vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kosten? Die betalen wij voor je.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Marijn, Jannie en Yvonne van Gemeente Lelystad ( 0320-278883)
Over de organisatie

Werken voor Lelystad


Onze ambities zijn groot. Of het nu gaat om het doorontwikkelen van onze kust of vernieuwende manieren vinden waarop we inwoners en ondernemers ondersteunen.

 

Om hier werk van te maken hebben we mensen nodig. Mensen die aanpakken, mensen die keuzes durven te maken en mensen die van elkaar verschillen. En in het bijzonder mensen die kleur willen geven aan hun werk. Dat kun jij door het inzetten van jouw unieke talenten en door het waarmaken van jouw persoonlijke ambities.

 

Alleen als jíj groeit, kan onze gemeente op alle vlakken blijven groeien. Binnen een omgeving vol kansen, vrijheid én verantwoordelijkheid maken we samen Lelystad tot een nog mooiere plek voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

meer over Gemeente Lelystad >
Adres
Stadhuisplein 2
8232 ZX Lelystad

Gerelateerde vacatures