Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Zwolle
 • 36 uur
 • 4781 - 6470
 • HBO · HBO+ · WO

Vacature

De nieuw te vormen rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur via het verrichten en presenteren van onafhankelijk onderzoek. Zo krijgen het algemeen bestuur en de belastingbetaler een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en hoe plannen gerealiseerd worden. Rekenkameronderzoek doen bij Waterschap Drents Overijsselse Delta geeft je de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven van het waterschap. Waterschap Drents Overijsselse Delta is opzoek naar:

Voorzitter rekenkamer

locatie Zwolle


De rekenkamer van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zoekt naar een geschikte voorzitter voor de nieuw te vormen rekenkamer, die start met ingang van 1 januari 2024. Omdat de rekenkamer nieuw is binnen het waterschap, heb je als voorzitter veel ruimte om invulling te geven aan de werkwijze van de rekenkamer.

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur van het waterschap. De rekenkamer draagt hiermee bij aan goed openbaar bestuur. Het waterschap wordt in staat gesteld om nog beter te “leren en te verbeteren”. De rekenkamer bepaalt, na bestuurlijke consultatie, de eigen onderzoeksagenda. De rekenkamer is belast met de organisatie en coördinatie van rekenkameronderzoek en met het rapporteren en presenteren van de uitkomsten aan het algemeen bestuur.

Bij onderzoeken kan ook de samenwerking worden gezocht met andere rekenkamers. De rekenkamer heeft geen eigen onderzoekers in dienst. De rekenkamer heeft een budget van 63.000 euro per jaar ter beschikking.

Verantwoordelijkheden

 • Als voorzitter heb je gedeelde verantwoordelijkheden met de andere leden van de rekenkamer. Daarnaast zijn er een aantal functie-specifieke verantwoordelijkheden:
 • Je bent hét boegbeeld van de rekenkamer, aansprekend en aanspreekbaar. Als netwerker investeer je actief in je relatie met het bestuur, de fracties, de dijkgraaf en de auditcommissie. Je kunt goed luisteren en je kunt een goede balans vinden tussen onafhankelijkheid en nabijheid.
 • Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin de rekenkamer functioneert en weet om te gaan met de publieke verantwoordelijkheden die het voorzitterschap met zich meebrengt. Je beschikt over voldoende ervaring, sensitiviteit en een breed repertoire aan communicatiestijlen om in elke situatie passend op te treden.
 • Je weet de rekenkamer stevig te positioneren, waarbij je nadrukkelijk de rekenkamer profileert en niet jezelf. Je begrijpt het waterschap: het beheergebied, de lokale samenleving, het bestuur en de onderlinge dynamiek. Je weet de meerwaarde van de rekenkamer in dit samenspel optimaal tot uiting te brengen.
 • Onderzoeksresultaten vertaal je in een aansprekende politiek-bestuurlijke boodschap waar algemeen bestuursleden en dagelijks bestuursleden navolging aan (willen) geven. Je bent kernachtig, overtuigend en authentiek in je woordvoerderschap. 
 • Je bent samenwerkingsgericht en weet onderzoek zodanig te oriënteren dat het complementair is aan andere vormen van onderzoek, zoals bijvoorbeeld eigen onderzoeken, evaluaties, audits, artikel 109a onderzoeken en effectmonitoring.
 • Je bewaakt de werkwijze van de rekenkamer en voert daartoe regie op het tot stand komen van het onderzoeksprotocol en de onderzoek kalender van de rekenkamer.
 • Als voorzitter ben je effectief: besluitvaardig, gericht op het bereiken van overeenstemming ('collegiaal bestuur').

Wat vragen wij

Om de effectiviteit van de rekenkamer te borgen, streeft het waterschap voor de samenstelling van de rekenkamer naar een natuurlijke mix van focus op inhoud, proces en relatie. Als voorzitter van de rekenkamer binnen ons waterschap ben je aansprekend en aanspreekbaar. Je bent een netwerker en je investeert actief in je relatie met het bestuur, de fracties, de dijkgraaf en de auditcommissie. Je kunt goed luisteren en je kunt een goede balans vinden tussen onafhankelijkheid en nabijheid.

Als voorzitter van de rekenkamer beschik je over:

 • Hbo/wo werk- en denkniveau en sterk analytisch vermogen;
 • Ervaring met opzetten, begeleiden, aansturen en laten uitvoeren van onderzoek;
 • Strikte onafhankelijkheid: je bent niet politiek geprofileerd en staat boven
 • de partijen. Je hebt géén actieve bindingen met lokale bedrijven, instellingen en/of organisaties die een relatie met het waterschap hebben. Werkzaamheden en nevenfuncties ten aanzien van derden conflicteren niet met de werkzaamheden voor de rekenkamer;
 • Resultaat- én procesgerichtheid en aantoonbare kennis en ervaring in bestuursfunctie(s) met zorgvuldig, kritisch en onafhankelijk beleids- en organisatieonderzoek. Je hebt een brede maatschappelijke scope, in combinatie met relevante kennis van/ervaring met onderzoek;
 • Aantoonbaar voldoende inzicht in financiële en bedrijfsvoerings-vraagstukken. Ook beschik je over voldoende digitale vaardigheden, om informatieveilig te werken;
 • Aantoonbare binding met (de taken van) het waterschap WDODelta;
 • Het lidmaatschap van een rekenkamer van een aanliggend waterschap vormt geen bezwaar;
 • Woonachtig zijn in, en/of kennis hebben van de regio is een pré.


Belangrijk om te weten

 • De ingangsdatum van de benoeming is 1 januari 2024. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 6 jaar;
 • De rekenkamer bestaat uit drie leden (inclusief voorzitter) en wordt ondersteund door een secretaris (indicatief 0,2 fte);
 • Op jaarbasis worden circa twee onderzoeken uitgevoerd met ondersteuning van externe onderzoeksbureaus;
 • De rekenkamer kan gebruik maken van vergaderfaciliteiten en digitale middelen van het waterschap;
 • Als voorzitter ontvang je een vaste vergoeding van € 400 per maand (prijspeil 2024); en een onkostenvergoeding (voor o.a. reiskosten) van € 50 per maand.


Meer informatie en solliciteren

Als dit de baan is die je zoekt, kijk dan op onze website www.wdodelta.nl/vacatures, vul het formulier in onderaan de vacature en voeg je motivatie en CV toe.

Voor inhoudelijke en procedurele vragen over de functie kun je terecht bij Marcel Schuurman (marcelschuurman@wdodelta.nl / 06 31 02 64 91). Solliciteren doe je voor 2 oktober. Op basis van de reacties worden kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek met de werving- en selectiecommissie, bestaande uit de dijkgraaf en drie leden van het algemeen bestuur. De werving- en selectiecommissie wordt ambtelijk ondersteund.

Dit gesprek vindt plaats in het tijdvak 30 oktober t/m 10 november. Na de eerste gespreksronde kunnen kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gesprek. Benoeming van de leden van de rekenkamer is geagendeerd in de vergadering van het algemeen bestuur van WDODelta op 19 december 2023.


De benoeming is gebonden aan de waterschapswet. Deze wet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een rekenkamer en procedurele kaders voor benoeming. In alle gevallen dienen de arbeidsgeschiedenis en nevenfuncties van kandidaten verenigbaar te zijn met de functie van voorzitter rekenkamer. Een pre-employment-screening maakt onderdeel uit van de procedure en vormt een voorbehoud voor benoeming. Onderdeel van de pre-employment-screening is het overleggen van een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 


 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Chantal Willighuis van Waterschap Drents Overijsselse Delta ( 088-2331200)
Over de organisatie

Werken bij WDODelta geeft je de mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van maatschappelijk belangrijke producten en diensten. Bij het waterschap werken ongeveer 500 medewerkers in diverse beroepen; van bedrijfsjurist tot zuiveringstechnicus, van ecoloog tot muskusrattenbestrijder.

meer over Waterschap Drents Overijsselse Delta >
Adres
Dokter van Deenweg 186-205
8025 BM Zwolle

Gerelateerde vacatures