Gemeente Terneuzen

Afdelingshoofd Omgeving en Economie / MT-lid

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Terneuzen
 • 36 - 36 uur
 • 5625 - 7659

Vacature

Welkom in Terneuzen

Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. Met meer dan 55.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs.

Vraagstukken en ambities

Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie, duurzaamheid/transities, werkgelegenheid. Een belangrijk overkoepelend thema is het behoud en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Concrete vraagstukken zijn onder meer het uitvoeren van het totaalplan voor de binnenstad, grote investeringen in huisvesting voor het voortgezet onderwijs en het sociaal domein dat de gemeente voor haar inwoners goed wil organiseren maar te maken heeft met toenemende kosten.

De bestuurlijke koers is na de verkiezingen vastgelegd in het Bestuursakkoord 2022-2026 'Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.'   

Bestuur & organisatie

De raad bestaat uit 31 leden en kent 13 partijen. Het college in Terneuzen wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders. Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op. Terneuzen zet proactief in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal, landelijk en ook grensoverschrijdend.

Wat ga je doen?

 • Opgaven en rolinvulling

Samen met de gemeentesecretaris, drie collega afdelingshoofden (Samenleving, Middelen en Realisatie en Beheer) en bijgestaan door de concerncontroller en de ambtelijk secretaris vorm je het managementteam. Samen geven jullie vorm aan deze resultaat- en klantgerichte organisatie en zorgen jullie voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers. Jullie vullen elkaar aan als team en opereren verbindend tussen bestuur en organisatie. Dit vanuit een voorbeeldfunctie.

 • Koers uitzetten en vergroten strategisch vermogen

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. We werken met korte lijnen en hebben een ‘hands-on’ mentaliteit, waardoor medewerkers geneigd zijn snel tot actie over te gaan. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk. Jij hebt oog voor een meer strategische aanpak, proactief, integraal en samenwerkingsgericht. Je hebt een visie over de positionering van en toegevoegde waarde van jouw afdeling binnen de organisatie en zorgt voor continue afstemming met je collega’s van het MT en je teamleiders.

Met het management stem je de hoeveelheid werk in relatie tot de beschikbare capaciteit af, doet voorstellen ten aanzien van prioritering en creëert hiermee een goed werkklimaat in de organisatie.

 • Leiderschap en eigenaarschap stimuleren

Blijvend ontwikkelen van medewerkers is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. Als afdelingshoofd stuur je op ‘blijven ontwikkelen’ door een goede strategische personeelsplanning. Je werkt samen met je teamleiders en je afdeling naar meer toekomstgericht werken, verantwoordelijkheid nemen, opgavegericht en omgevingsgericht werken. Je past dit toe afhankelijk van wat je teamleiders nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, zodat zaken anders worden aangepakt. Hiermee vergroot je het eigenaarschap bij teamleiders en medewerkers en daarmee het lerend vermogen van de organisatie.

Hoe ziet de afdeling eruit?

De afdeling Omgeving en Economie telt ca. 70 medewerkers die onderverdeeld zijn in 3 teams: Planvorming, Beleidsontwikkeling en Vergunningen en Handhaving. Zij zorgen voor de beleidsontwikkeling, beleidsrealisatie en het ondersteunen van inwoners, overige initiatiefnemers, overheden en interne gemeentelijke afdelingen op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, economie, milieu en natuur, mobiliteit en wonen.

De samenwerking tussen de teamleiders verloopt goed, is open en transparant. Er wordt resultaatgericht gewerkt en er is ruimte voor eigen inbreng en feedback.

Wat zijn de specifieke ontwikkelopgaven voor de afdeling?

De afdeling staat voor een groot aantal ontwikkelopgaven. Niet alleen in de ontwikkeling van de gemeente Terneuzen, maar ook in de bedrijfsvoering van de afdeling. Jij pakt hierin het voortouw. Een belangrijk kader hiervoor vormt de Omgevingswet die per 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Je stimuleert en initieert de omslag naar meer vraaggericht werken. Verder gaat het onder meer om opgaven op het vlak van economische ontwikkeling, energietransitie, wonen, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Om hier uitvoering aan te geven is verbreding en verdieping van het netwerk van externe contacten nodig. Bij bedrijfsvoering gaat het onder andere om het vinden en behouden van voldoende en goed opgeleide medewerkers in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Wie ben jij?

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, relevante managementervaring op bovengenoemde gebieden, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door inspireren, vertrouwen en verbinden. Je bent mensgericht maar zeker in staat te sturen. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je bent verantwoordelijk voor een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering van de afdeling, daarbij stuur je teamleiders en (indirect) medewerkers aan en je schept voorwaarden voor het functioneren van je medewerkers.
 • Je streeft actief onze gemeentelijke ambities na. Je formuleert, bewaakt en realiseert de doel- en taakstellingen van de afdeling en zorgt hierbij voor kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de producten en of diensten. Hierbij zorg je voor afstemming en samenwerking met andere afdelingen.
 • Je hebt visie en kunt strategische doelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht, je schakelt soepel in de dynamiek van samenleving, directie en teamleiders.
 • Je bent een gezaghebbende en stevige sparringpartner/adviseur voor de directie en hebt daarin een organisatie brede blik.
 • Je weet wat er speelt in de samenleving, je stimuleert publiek ondernemerschap en past dat zelf ook toe, en je bent zowel intern als extern zichtbaar en benaderbaar.

Wat bieden wij?

Kies je voor de gemeente Terneuzen dan kies je voor een goede werk/privé balans dankzij flexibele werktijden en mogelijkheid tot hybride werken.

Je krijgt:

 • Op basis van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 7.659, - bruto per maand bij een 36-urige werkweek (salarisschaal 14, cao gemeenten).
 • Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Dit bouw je elke maand op. Je kunt het budget inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd, een fiets, een vergoeding van je woon-/werkverkeer of een fitness abonnement
 • Een uitdagende functie waarbij je volop mogelijkheden hebt om je verder te ontwikkelen. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en kunt blijven leren en ontwikkelen.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop en een smartphone. We vergoeden je tunnelkosten en er is gratis parkeergelegenheid.

Informatie en solliciteren

Stuur ons je sollicitatiebrief en CV via de knop ‘Solliciteren’. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:

 • Steven de Waal, Gemeentesecretaris via 06 51215178

Solliciteren kan tot en met zondag 4 juni 2023. De sollicitatiegesprekken voor deze vacature gaan door op donderdag 15 juni 2023.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Steven de Waal van Gemeente Terneuzen ( 06 51215178)
Adres
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen

Gerelateerde vacatures