Gemeente Leeuwarden

Senior Projectleider Leeuwarden Oost “Preventie met gezag”

Deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer solliciteren.
 • Leeuwarden
 • 32 - 36 uur
 • HBO · HBO+

Vacature

Wat ga je doen
We zijn op zoek naar een senior projectleider voor het programma Leeuwarden Oost met als aandachtsgebied “Preventie met gezag”. De functie is in eerste instantie voor een periode van drie jaar, met optie tot verlenging. Preventie met Gezag valt onder het bredere programma ‘Leeuwarden Oost’. Het programma Preventie met Gezag loopt in ieder geval vier, en naar verwachting tien jaar. Jij bent de senior projectleider voor de aanpak Preventie met gezag en een aantal andere werkzaamheden die we hieronder verder uitwerken. Daarnaast ben je secretaris van het gehele programma Leeuwarden Oost en verzorg je de strategische en bestuurlijke advisering van het Programma Leeuwarden Oost.

Als senior projectleider geef je uitvoering aan het programma Preventie met Gezag. Dit programma richt zich op het voorkomen dat jongeren in aanraking komen met criminaliteit of er verder in afglijden en op goede re-integratie van jongeren die in aanraking zijn geweest met criminaliteit. Het is een programma voorzien van financiering vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, voor de duur van in ieder geval vier jaar en waarschijnlijk tien jaar en is gekoppeld aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met onze partners uit de zorg-, veiligheids- en justitiële keten hebben wij een plan van aanpak gemaakt. In het plan worden verschillende interventies voorgesteld die soms gezamenlijk en soms door partners zelf worden uitgevoerd. Een belangrijke interventie is het oprichten van een multidisciplinair team waarin door partners intensief wordt samengewerkt. Een belangrijk thema is dat in de aanpak gezamenlijk casuïstiek wordt opgepakt, waarbij zorg- en justitiepartners samen optrekken. Daarnaast wordt de verbinding gezocht met het onderwijs t.b.v. preventieve activiteiten en wordt een aantal onderzoeken  uitgevoerd naar specifieke criminaliteits-fenomenen.
Als senior projectleider werk je binnen het programma Leeuwarden Oost en heb je de volgende werkzaamheden;
 • Je zet de strategische lijnen uit, coördineert en leidt de voortgang van Preventie met Gezag met een grote diversiteit aan partners.
 • Je leidt de implementatie van Preventie met Gezag en zorgt dat de voorgenomen interventies en onderzoeken worden opgestart.
 • Je zorgt er voor dat de benodigde randvoorwaarden worden geregeld bij de verschillende partners. Je stemt af met de partners over de strategie en de inzet.
 • Je onderhoudt contacten met het ministerie van J&V en de overige deelnemende steden en neemt daarbij deel aan het landelijke leernetwerk.
 • Je leidt de monitoring van Preventie met Gezag, zodat er zicht is op het effect en effectiviteit van de ingezette interventies en stuurt bij wanneer nodig.
 • Je beheert de financiën van Preventie met Gezag en bepaalt de meerjarige strategie daarbinnen in afstemming met de partners.
 • Andere veiligheidsvraagstukken ga je de komende jaren onderzoeken en een strategische aanpak op ontwikkelen waar nodig passend binnen het programma.
 • Je bent secretaris van het bestuur Leeuwarden Oost en doet de lobby richting het Rijk voor het volledige programma Leeuwarden Oost. Daarbij adviseer je programmaleider en bestuurders op de strategie voor het goed tot uitvoering laten brengen van het programma.  

Wie ben jij
Je neemt mee:
 • Stevige projectleidersvaardigheden: pro-actief, goed in organiseren en structureren, toont leiderschap, neemt initiatief, ziet wat er moet gebeuren en handelt daar naar;
 • Sterk in het zien en bewaken van grote lijnen, maar ook in staat en bereid om het operationele veld te kennen (Er is operationele OOV kennis op veiligheid beschikbaar in het team);
 • Bij voorkeur kennis en/of ervaring op het gebied van openbare orde en zorg- en veiligheidsproblematiek;
 • In staat mensen en organisaties te enthousiasmeren en te verbinden aan een gezamenlijke aanpak. Daarbij ook grenzen durven te stellen en sturing kunnen geven;
 • Op alle lagen van zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau kunnen denken en handelen;
 • Ervaring en affiniteit met bestuurlijke en politiekgevoelige aangelegenheden en ervaring als secretaris is een pre;
 • Stressbestendig zowel op gebied van werken onder tijdsdruk als werken onder bestuurlijke druk;
 • Goed  kunnen inleven in maatschappelijke verhoudingen en op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen;
 • Flexibel inzetbaar, aangezien werkzaamheden vereisen dat ook buiten kantoortijden wordt gewerkt;
 • Een goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Prioriteiten kunnen stellen en makkelijk kunnen schakelen tussen werkzaamheden;
 • Leiderschap tonen, organiseren, samenwerken, resultaatgericht handelen, bestuurssensitief handelen, communiceren en flexibel handelen.

Waar ga je werken
Organisatiecontext Programma Leeuwarden Oost

Om te voorkomen dat 20 stedelijke gebieden in Nederland blijvend achter raken is er een Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid gelanceerd waarbij er drie hoofdoelen zijn gesteld op het gebied van betere woningen, meer perspectief en veiligheid. Leeuwarden Oost is één van deze focusgebieden. Het programma Leeuwarden Oost wil in de komende 20 jaar de kwaliteit van leven van bewoners in de noordoostelijke wijken van Leeuwarden verbeteren. Dat is een prachtige uitdaging die veel inzet vraagt.  We hebben daarbij een hoofdambitie: we willen dat de bewoners van Leeuwarden Oost een beter perspectief krijgen op stabiel werk, goed onderwijs, een goede woning, een veilige leefomgeving en een goede gezondheid. Dit willen we samen met ruim 50 partners bereiken. De burgemeester is het boegbeeld van het programma. Ons doel is om vanuit een onafhankelijk programmabureau in de Leeuwarden-Oost-wijken de kloof met de rest van de stad te dichten. Dat programmabureau maakt het mogelijk om slagvaardig en in samenhang met onze partners te opereren. Onze aanpak is daarmee vergelijkbaar met NPRZ in Rotterdam Zuid. Het is onderdeel van een landelijk leernetwerk. We hebben onze ambities vastgelegd in een ambitiedocument (zie www.leeuwardenoost.nl).  Dat vormt de basis voor een programmaplan op uitvoeringsniveau. Binnen het programma Leeuwarden Oost willen we systeemdoorbraken realiseren, innoveren en grootschalige samenwerkingen aangaan.

Wat bieden wij
Een uitdagende functie in een veelzijdig team. Er wordt toegewerkt naar een programmabureau in de wijk. We bieden een functie voor 32-36 uur per week. 
Wij bieden je een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, van maximaal € 6.103,- (functieschaal 12, salarisschaal 1-4-2022 Cao Gemeenten) bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Bij de gemeente Leeuwarden werken we hybride, je bent waar het werk is, wat bij jou past en in overleg met het team. Er komt een programmabureau in de wijk waar je vanuit kunt werken. We hebben ook goede faciliteiten om je werkplek thuis in te richten.

Een extra aantrekkelijke voorwaarde is het gebruik kunnen maken van 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) boven op het bruto jaarsalaris. Naast een goed salaris biedt de gemeente Leeuwarden meer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan flexibele werktijden, een laptop, mobiele telefoon, gunstig pensioenfonds, kortingen op diverse verzekeringen en korting op jouw fitnessabonnement. Daarnaast investeren we in jouw persoonlijke ontwikkeling, we horen graag hoe jij dit ziet. Je ideeën en initiatieven worden op prijs gesteld en je krijgt ruimte en vertrouwen om deze vorm te geven.

Belangstelling
De sluitingsdatum voor deze vacature is 19 februari 2023. Gesprekken vinden plaats op 22 februari 2023.

Heb je vragen over het functieprofiel, dan kun je contact opnemen met Monique Coenen, senior bestuursondersteuner, tel 06-25754830. Voor vragen over het programma Leeuwarden Oost kan je contact opnemen met Marloes Schreur 058-2338835.
Bij vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karin Vink van het team werving en selectie van de gemeente Leeuwarden, telefoonnummer 06-15201633 (ook via WhatsApp bereikbaar).

Deze vacature staat tegelijkertijd intern en extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben interne medewerkers een voorrangspositie.

Wij letten niet op leeftijd, sekse, afkomst, kleur of geaardheid. Bij ons zijn het jouw kwaliteiten die tellen.
Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Leeuwarden is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Karin Vink van Gemeente Leeuwarden ( )
Over de organisatie

Leeuwarden is een dynamische, bruisende stad en de economische motor van Friesland. Gelegen in een groene en waterrijke omgeving, met meren en recreatiegebieden in de nabije omgeving. De Friese hoofdstad is een echte hofstad met een prachtig, historisch centrum, een schat aan rijksmonumenten, verrassende winkels en gezellige terrassen. Maar tegelijk met de modernste voorzieningen voor bewoners, studenten en ondernemers. En….in 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Leeuwarden een complete stad met 18 dorpen.

We zijn een energieke organisatie met een verscheidenheid aan boeiende vraagstukken. Met zo’n duizend medewerkers werken we in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan de realisatie van de ambities van de stad en de uitvoer van diensten voor onze burgers.

meer over Gemeente Leeuwarden >
Adres
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Gerelateerde vacatures