Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

RUD Zeeland

RUD Zeeland

Terneuzen

Werken bij RUD Zeeland

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert sinds 1 januari 2014 milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland.

Wij hebben ongeveer 90 medewerkers in huis die zorgen voor bundeling/een combinatie van kennis en ervaring op milieugebied.
Al deze milieukennis is gebundeld tot/komt samen in één milieuloket voor heel Zeeland. Zo vormt de RUD Zeeland een deskundige en robuuste organisatie die snel en transparant kan opereren.

De RUD Zeeland staat voor een schoon en veilig Zeeland. Wij verlenen omgevingsvergunningen milieu, beoordelen milieumeldingen en zien toe op de naleving van milieuregelgeving. Hieronder valt ook toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en  zwembaden.Als we tijdens inspecties onvolkomenheden constateren of overtredingen, treden we handhavend op. Dat kan een waarschuwing zijn met een opgelegde termijn waarbinnen aanpassingen gedaan moeten worden of we leggen sancties op.

RUD Zeeland is één van de 28 RUD's in Nederland en heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De directeur van RUD Zeeland is Anton van Leeuwen en het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van gemeente Terneuzen

avatar

Meer informatie over werken bij RUD Zeeland?

Neem contact op met de HR afdeling van RUD Zeeland (0115 745 100)

Ontvang nieuwe vacatures van RUD Zeeland per e-mail

RUD Zeeland

Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen

0115 745 100