Omgevingsdienst Ijmond logo
Omgevingsdienst Ijmond logo

Omgevingsdienst Ijmond

Beverwijk

Werken bij Omgevingsdienst Ijmond

Als het gaat om het milieu in ons werkgebied, zijn wij al vijftien jaar het centrale aanspreekpunt. In deze vijftien jaar zijn wij uitgegroeid tot een robuuste organisatie waar anno 2015 honderd medewerkers op een professionele, transparante wijze en samen met inwoners, ondernemers en overheden, werken aan een leefbare, veilige en duurzame omgeving.

Door bundeling van specialismen realiseren wij een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van onze werkzaamheden. Het geeft ons ook de mogelijkheid om gemeente overstijgende projecten breed op te pakken. Ons werkgebied beslaat ruim 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners.

Uitbreiding takenpakket
Wij voeren namens de provincie Noord-Holland en achttien gemeenten diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. Bovenal verlenen wij vergunningen en zien wij er bij bedrijven op toe dat zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden wij handhavend op. Dat kan via een waarschuwing, maar we zijn ook gemandateerd om bedrijven een sanctie op te leggen. Daarnaast adviseren wij inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing en behandelen wij klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

Afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening. De uitbreiding van ons takenpakket zorgt ervoor dat we sinds 2015 verder gaan onder de naam Omgevingsdienst IJmond. Hiermee sluiten wij aan op de landelijke trend waarbij milieudiensten worden omgevormd tot omgevingsdiensten.

Bundeling van kennis en taken
In de uitvoering van onze taken werken wij samen met betrokken collega’s van provincie en gemeenten, andere omgevingsdiensten en instanties als de politie, Rijkswaterstaat, brandweer, de GGD Kennemerland, waterschappen, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie, ed. Door bundeling van kennis, taken en ervaring zorgen we voor een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening. Ook de ondernemers en de inwoners profiteren hiervan. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert, de administratieve lasten voor bedrijven en inwoners vermindert, procedures verkorten en voorschriften zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor onze klanten.

Delen:

Meer informatie

Voor meer informatie over werken bij Omgevingsdienst Ijmond kun je contact opnemen met de HR afdeling van Omgevingsdienst Ijmond

Ontvang nieuwe vacatures per email

Nieuwe vacatures niet mis lopen? Meld je aan en ontvang nieuwe vacatures bij Omgevingsdienst Ijmond per email.

Omgevingsdienst Ijmond

Stationsplein 48

1941 AP Beverwijk