Leeuwendaal logo
Leeuwendaal logo

Leeuwendaal

Den Haag

Werken bij Leeuwendaal

LEEUWENDAAL LAAT MENSEN EN ORGANISATIES BETER FUNCTIONEREN

Leeuwendaal begrijpt wat mensen nodig hebben om tot volle bloei te komen in hun werk. En we begrijpen wat organisaties nodig hebben om hun maatschappelijke opdracht te vervullen. De werkende mens fascineert ons. Vanuit die fascinatie ontwikkelen we de beste oplossingen op het vlak van personeel en organisatie. En we ontwikkelen niet alleen, maar we zorgen er vooral ook voor dat die oplossingen werken in de praktijk.

OVER LEEUWENDAAL

Op deze website presenteren wij u de oplossingen waarmee wij mensen en organisaties in de publieke sector in staat stellen om meer rendement en meer voldoening uit werk te halen. Daar liggen opvattingen en overtuigingen aan ten grondslag die alle Leeuwendalers delen en die ons denken en doen bepalen. We delen deze graag met u. Lees meer op deze pagina.

HET GEDRAG IS HET AANGRIJPINGSPUNT

Leeuwendaal ontwikkelt niet alleen de beste oplossingen op het vlak van personeel en organisatie, maar we zorgen er vooral ook voor dat die oplossingen werken in de praktijk. We bekommeren ons nadrukkelijk om de implementatie. Gedrag is voor ons altijd het aangrijpingspunt, want het gedrag van mensen bepaalt het succes van organisaties. Onze inzet is er steevast op gericht om talent tot volle wasdom te laten komen en alle krachten die een organisatie herbergt te ontketenen. Waar blokkades effectief gedrag in de weg staan, hebben we alle disciplines en know how in huis om deze weg te nemen. Onze visie op gedrag en onze aanpak voor gedragsverandering hebben we uitvoerig beschreven op deze pagina. We helpen onze opdrachtgevers een bestendig hr-fundament te leggen. Met verfijnde, geavanceerde instrumenten scheppen we ruimte om te groeien en uit te blinken. Zo bouwen we mee aan een publieke sector waar Nederland trots op is.

DE MENSEN VAN LEEUWENDAAL

Bij Leeuwendaal werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines. Een hoge graad van senioriteit staat garant voor een schat aan kennis en ervaring in het publieke domein. We mogen ons met recht rekenen tot de toonaangevende adviesbureaus voor de overheid, het onderwijs en de zorg.

We willen het beste uit ons zelf en uit het team halen. En datzelfde willen we doen voor en met de opdrachtgevers voor wie we mogen werken. Dat vergt specialisme én samenspel. Uitblinkers op elke positie die elkaar feilloos weten te vinden, dat maakt een organisatie onverslaanbaar.

SPECIALISME

Onze adviseurs delen en vermenigvuldigen hun kennis en expertise op hun vakgebied in adviesgroepen. Daar vinden de juristen elkaar, de psychologen, de organisatiedeskundigen of de specialisten in werving en search. In hun advieswerk hebben zij de beschikking over instrumenten die hun waarde in de praktijk ruimschoots hebben bewezen. Leeuwendaal is uiterst selectief als het daarop aankomt. Proberen mag en innoveren moet, maar in de praktijk gaat ons werk altijd over mensen. Experimenten zijn daarbij uit den boze.

SAMENSPEL

Nagenoeg elke publieke organisatie ziet zich gesteld voor vraagstukken die vakgebieden overstijgen. Actuele thema's vragen om een samenhangende, multidisciplinaire aanpak. Neem bijvoorbeeld Zelforganiserende Teams. Wie daarmee serieus aan de slag wil en resultaten wil boeken, ziet al gauw organisatorische vragen opdoemen. Maar ook vragen van juridische aard, financiële kwesties, et cetera. Rondom de relevante actuele thema's groepeert Leeuwendaal teams van specialisten die garant staan voor een succesvolle integrale benadering.

RESULTAAT

Een organisatie is een groep mensen die samenwerken in een georganiseerd verband. U staat aan het roer van uw organisatie. U kiest die mensen en u organiseert die samenwerking. Het resultaat is de optelsom van talenten, kennis, vaardigheden en motivatie. Maar dat zijn geen vaste grootheden. U kunt kiezen, trainen, sturen, coachen, monitoren, heroverwegen, bijsturen, knopen doorhakken… Kortom: de kracht van uw organisatie ligt in uw handen. Dat is een zware verantwoordelijkheid. Maar u staat er niet alleen voor. De adviseurs van Leeuwendaal helpen u graag, met raad en daad.

Delen:

Meer informatie

Voor meer informatie over werken bij Leeuwendaal kun je contact opnemen met de HR afdeling van Leeuwendaal

Ontvang nieuwe vacatures per email

Nieuwe vacatures niet mis lopen? Meld je aan en ontvang nieuwe vacatures bij Leeuwendaal per email.

Leeuwendaal

Oude Middenweg 11

2491 AC Den Haag